Delar för infiltration

Om du vill bygga din egen infiltration rekommenderar vi att köpa ett färdigt paket för infiltration.

Om du vill bygga i lösa delar så:

1) Väj valfri slamavskiljare

2) komplettera med en infiltration i delar komplett med lösa delar för att bygga en infiltrationsbädd eller bygg en modern infiltration med
BAGA Biomodul eller FANN In Drän moduler

Du finner även

  • Fördelningsbrunn för infiltration
  • Odörfälla
  • Perkolationstest
  • Reglerenhet

Har du frågor eller funderingar angående en infiltration.
Kontakta: kundservice@markgrossen.se