Visar alla 4 resultat

Golvvärme, Golvvärmeslang & Golvvärmerör.

Golvvärme är ett uppskattat och effektivt värmesystem som blir allt mer populärt då det ger en oöverträffad komfort och en ren och enkel installation utan radiatorer.

Golvvärme Slang & Rör

Golvvärmefördelare

Från: 2490kr

Golvvärme Slang & Rör

Golvvärmeslang PE-RT 20mm

Från: 1499kr

Golvvärme Slang & Rör

Rörhållar Hulling 20mm 50st

59kr inkl. moms

Golvvärme Slang & Rör

Rörhållar Hulling 20mm Dubbel

5kr inkl. moms

Golvvärme med vatten: En hållbar och bekväm uppvärmningslösning

Varmvattenbaserad golvvärme är en hållbar och bekväm lösning för att värma upp ditt hem.

Den här typen av uppvärmningssystem använder en serie rör som är placerade under golvet och cirkulerar varmt vatten för att värma upp rummet.

Medan det är ett populärt alternativ i kallare klimat, har det också blivit alltmer eftertraktat i Sverige på grund av dess energieffektivitet och bekvämlighet.

Istället för att ha varma luftströmmar som stiger upp från radiatorer, värmer golvvärmen rummet från golvet uppåt.

En av fördelarna med vattenbaserad golvvärme är att den ger en jämn och behaglig värme i hela rummet och du slipper ha tofflor för att hålla fötterna i varma. Med konventionell uppvärmning som med radiatorer så har du en kraftig temperatur skillnad mellan golvet och övriga rummets temperatur som är betydligt jämnare med golvvärme. 

Detta bidrar inte bara till att skapa en jämnare temperatur, utan minimerar också risken för överhettning eller överkylning på olika områden i rummet.

Den bästa kombinationen av komfort och hållbarhet för ditt hem är genom att ha vattenbaserad golvvärme som uppvärmning.

Du kommer inte ångra dig och kommer samtidigt upptäckta att när du hälsar på vänner att "Usch" vilka kalla golv de har.

System för lågtemprerad vattenuppvärmning och som utnyttjar golv- eller väggytor som värmekälla i byggnader, blir allt mer populära.

De stigande energipriserna gör det ekonomiskt fördelaktigt  att övergå till moderna och samtidigt kostnadseffektiva uppvärmningsinstallationer.

Valet av denna metod för rumsvärme motiveras främst av energieffektivitet och komfort. Den optimala fördelningen av temperaturen i ett rum möjliggör en sänkning av lufttemperaturen, vilket i sin tur leder till en minskning av den levererade termiska energin. 

Fördelar med vattenburen golvvärme

Vattenburen golvvärme har många fördelar som:

 • Bästa temperaturfördelningen i ett rum utan kalla och varma zoner.
 • Energibesparing med jämnfördelning utan kalla respektive heta zoner.
 • Lågtempererade system som bergvärmepumpar älskar. De trivs ihop helt enkelt.
 • Vänligt för allergiker genom mindre varma luftrörelser.
 • Går att använda till kylning under sommaren. (Viktigt att tänka på kondensrisk).
 • Lättstädade rum utan radiatorer.
 • Osynlig värme. Inga förfulande radiatorer.
 • Lätt möblerande rum utan värmekällor som är i vägen.
 • Snabb och enkel installation.
 • Säker och långlivad installation.
 • Tyst värme. Inget ljud, inga fläktar inga sjungande ljud i rör med ,mera.
 • Magasinerad värmebatteri (Platta på mark) sänker energikostnad.

Värmebatteri och magasin sänker energikostnader

I platta på mark så har du ett enormt värmebatteri i betongen som magasinerar värme i flera hundra kilo fast massa per kvadrat.
Betongen blir som en täljstenskamin med värmelagring. 

Det gör att du får en jämn värme i huset utan toppar och dalar.

Det gör att värmepumpen kan jobba i ett relativt lugnt och förutsägbart tempo utan en massa start och stopp.

Pumpen kan exempelvis även bara koncentrera sig på att bara producera enbart varmvatten under tid utan att värmen i huset sjunker eller att du upplever försämrad värme komfort.

Framförallt ger värmemagasinet i plattan den nyttan att du kan låta värmepumpen arbeta när det är som lägst elpris och låta värmeproduktionen vila exempelvis mellan klockan 7-9 på morgonen när elen är som dyrast.

Om du har solceller så kan du producera som mest värme under dagtid och sänka produktion övriga dygnets timmar och ändå får en relativt jämn värme inomhus.

Så fungerar vattenburen golvvärme

Vattenburen golvvärme är ett uppvärmningssystem där varmt vatten cirkulerar genom rör som är installerade under golvet. Systemet värmer upp hela golvytan och sprider sedan värmen jämnt i rummet.

Här är en översikt över hur vattenburen golvvärme fungerar:

1: Värmekälla

Ett värmesystem såsom en panna eller värmepump, värmer upp vatten.
Runt 30-35grader är vanligt vid golvvärme men beror på flera faktorer som energiåtgång, slinglängd och rumsstorlek.

2: Vattencirkulation

Det uppvärmda vattnet pumpas genom ett nätverk av rör som är installerade under golvet. Vanligtvis är dessa rör tillverkade av material som PEX eller PE-RT (rekommenderas).

Vanligast är att man gjuter in golvvärmeslang i betong eller lägger värmerören i spårade golvspånskivor. 

Innan de spårade golvspånskivorna kom så var det vanligt att man la golvvärmerören mellan glespanel som var ovan träbjälklaget och sedan monterade spånskivor ovanpå det.

Mindre vanligt är att montera värmeslingorna på vägg men förekommer.  

3: Värmeöverföring

Värmen överförs från de uppvärmda rören till golvet det varma vattnet värmer upp golvet, och värmen överförs sedan till rummet genom strålning och konvektion.

4: Värmefördelning

Eftersom rören täcker en stor del av golvytan, skapas en jämn fördelning av värmen över hela rummet.

Detta resulterar i en behaglig och konstant temperatur utan kalla områden.

Fördelning utan punktvisa värmekällor skapar också en jämnare värmefördelning från golv till tak och du slipper kalla fötter.

5: Termostater och värmereglering

Värmesystemet styrs av termostater och reglerutrustning som övervakar och reglerar temperaturen. Detta möjliggör individuell temperaturkontroll i olika rum eller zoner.

Men rekommenderat och de mest frekventa är att man låter exempelvis bergvärme pumpen producera värme enligt en inställbar kurva som styrs av utetemperaturen som ges av en givare på utsida fasad.

Då låter man alla termostater stå i max läge sen styr pumpens kurva hur mycket värmeenergi som måste ledas fram vid den aktuella utetemperaturen för att hålla önskad värme i rummet.

Det börjar även etablera sig "smartare" reglertekniker för vanliga hushåll som kan hänsyn till väderprognoser. Sådana system var bara ekonomiskt för tidigare fastighetsbolag förut och nu är det bara en tidsfråga innan AI kommer att reglera värmetillförsel för maximal komfort, ekonomi och energieffektivt.

6: Energi- och kostnadseffektivitet

Vattenburen golvvärme är energieffektiv det fungerar vid lägre temperaturer än traditionella radiatorer.

Dessutom kan det samarbeta effektivt med energieffektiva värmekällor, som värmepumpar eller kondenserande pannor, vilket kan bidra till lägre driftskostnader.

Golvvärmen värmer golvytan och fungerar därför inte som en kall barriär (kyler inte fötterna) och påverkar inte negativt vindkylan som är resultatet av lufttemperatur, väggtemperatur och golvyta i ett rum. Det är avgörande för den upplevda värme i rummet.

Därför ger en lufttemperatur på 20°C med golvvärme samma upplevda komfort som 21°C - 22°C med traditionella radiatorer och konvektorer.

Människokroppen känner inte av variationer i rumstemperaturen med 1°C och med golvvärme uppnås en värmefördelning som är nästan idealisk för människan. 

Så genom golvvärme kan inomhustemperaturen sänkas med 1-2 °C och kan leda till en energibesparing på mellan 5-10 %, utan negativ påverkan på din uppfattade värmekomfort.

Ytterligare en fördel  är den låga temperaturen man arbetar med.

Detta möjliggör användning av kostnadseffektiva värmekällor som solfångare, värmepumpar eller kondenserande pannor.

Ytmonterade installationer ger jämn värme i det område där människor befinner sig.

Denna egenskap är särskilt viktig i höga rum.

Vid konvektionsuppvärmning (Radiator / element) samlas varm luft i de övre delarna av sådana rum och mer energi måste användas för att upprätthålla temperaturen där människor befinner sig.

Ytuppvärmningssystem är självjusterande. Denna egenskap beror på den lilla skillnaden mellan uppvärmnings och inomhustemperaturen.

Med konstant vattenflöde i slingorna minskar skillnaden mellan tillförsel- och returvattentemperaturen, vilket översätts till ökad energieffektivitet för värme- eller källa med kyla som har automatisk temperaturkontroll.

7: Kylfunktion

Vissa system som bergvärmepumpar med "frikyla" har också möjlighet att kyla rummet under varma perioder genom att skicka svalt vatten genom golvvärmerören.

Viktigt är att ta hänsyn till daggpunkt så det inte bildas kondens i golvet. 

Ett rekommenderat maxvärde för kylning via golvvärme är en maximal temperatur skillnad på 6° rumstemperatur vs temperatur i kylslingan.