Visar alla 4 resultat

Nivålarm & vakt till brunn

Vi erbjuder nivålarm och vakter för pumpbrunnar, dräneringsbrunnar och avloppstankar. Med en nivåvakt kan du förebygga katastrofala skador vid strömavbrott eller pumpfel.

Om du har en brunn med pump så är det måste att ha ett nivåvakt till brunnen.

Ett strömavbrott eller att pumpen hänger sig kan få katastrofala följder som en vattenskadad eller vattenfylld källare eller ännu värre fylld med avloppsvatten.

Nivålarm till brunnar används också till slutna tankar för att larma när septiktanken börjar bli full. Montera givaren så att den varnar ett par dagar innan den är full så du hinner få slamtömning.

Vi rekommenderar de trådlösa larmen för att du dels inte behöver någon kostsam elektriker för att ansluta nivålarmet samt att du inte riskerar att nivåvakten står utan ström och inte larmar om jordfelsbrytaren löst ut vid pumphaveri.

Nivålarm & vakt till brunn

Trådlöst nivålarm Smartel

Från: 2239kr
Slut i lager

Nivålarm & vakt till brunn

Nivålarm EMS KM 29

2449kr inkl. moms

Nivålarm & vakt till brunn

Nivåvakt NID Trådlös med 5g

5569kr inkl. moms

Nivålarm & vakt till brunn

Oljeavskiljarlarm Eneka med givare

5740kr inkl. moms

Nivåvakt

Nivåvakten fungerar som en säkerhetsmekanism för att automatiskt kontrollera och hantera vätskenivåer. Den kan användas i olika tillämpningar, såsom:

  • Pumpbrunnar: Nivåvakten kan automatiskt starta en pump när vätskenivån når en förinställd nivå, och stänga av den när nivån sjunker. Detta hjälper till att förhindra översvämningar eller att brunnen blir torrlagd.
  • Dräneringsbrunnar och avloppstankar: I dessa system kan nivåvakten förhindra att tankar eller brunnar överfylls, vilket kan orsaka skador på anläggningen eller miljön.

Nivålarm

Nivålarmet är ett varningssystem som informerar användaren när vätskenivån når en kritisk punkt. Detta är särskilt användbart i följande scenarier:

  • Strömavbrott eller pumpfel: Nivålarmet kan ge ett akustiskt eller visuellt larm om strömavbrottet påverkar pumpens funktion, vilket möjliggör snabb åtgärd för att undvika skador.
  • Septiktankar: För tankar som inte kontinuerligt töms, varnar nivålarmet när det är dags för slamtömning, vilket hjälper till att underhålla systemet och förhindra överflöd.

Installation och användning

Nivåvakter och larm är oftast enkla att installera. För trådlösa system krävs minimal teknisk expertis, vilket gör dem lämpliga för DIY-installationer. Enheten placeras där man vill mäta vätskenivån.

Regelbundet underhåll och testning av dessa enheter är nödvändigt för att säkerställa deras tillförlitlighet och funktion.