Visar alla 24 resultat

Golvbrunnar till badrum & tvättstuga

Din golvbrunn ska ge dig trygghet, effektivitet och estetiskt tilltalande i många år framöver. Välj en golvbrunn som är godkänd för både dusch och badkar, klarar högt vattenflöde, uppfyller branschstandarder, har självrengörande vattenlås, passar betongingjutning, och tål höga temperaturer.

Förhöj stilen med en design som matchar din inredning! Vi erbjuder ett brett utbud av material och modeller, samt anpassningsbara detaljer.

Vill du veta mer om golvbrunnar så kan du läsa mer längre ner på denna sida om montering samt regler för golvbrunnar.

Golvbrunnar

Spygatt Gjutjärn

Från: 990kr
289kr inkl. moms
369kr inkl. moms
299kr inkl. moms
399kr inkl. moms
299kr inkl. moms
499kr inkl. moms
459kr inkl. moms
289kr inkl. moms
285kr inkl. moms
1290kr inkl. moms
99kr inkl. moms
139kr inkl. moms
229kr inkl. moms
124kr inkl. moms
Slut i lager
549kr inkl. moms
2779kr inkl. moms
2690kr inkl. moms
214kr inkl. moms
359kr inkl. moms
39kr inkl. moms
Från: 199kr

Golvbrunn godkänd för både dusch och badkar

Det är viktigt att brunnen är testat och godkänd av t.ex RISE, SP eller SINTEC.

Om den är testad så ska brunnen klara ett flöde på minst 0,8liter per sekund.

Om golvbrunnen inte skulle klara flödet så  kan du få en översvämning när du drar ur proppen på badkaret och det är ju inte så kul i ett nytt badrum.

Detta är extra viktigt med godkännande helst vid tömning av stora badkar.

Tänk på att avloppsrörets längd, lutning och dimension påverkar kapaciteten.

En generellt tips är att försöka dra 110mm avloppsrör så nära golvbrunnen som möjligt och bara dra en till två meter med 7allra helst eller 50mm avloppsrör om det är svårt / trångt med 75mm.

Detta är för att få så bra avrinning från golvbrunnen och problemfritt avlopp i många år framöver. 

Det brukar inte vara några problem att få korta rörlängder då man oftast har toalett i badrummet och toaletter har 110mm avloppsrör som standard.

I tvättstuga och grovkök där man inte oftast har toalett så brukar inte ovan vara ett problem då flödet från tvättmaskin m.m är så lågt att det räcker med ett 75mm rör eller det går till och med att dra ända nertill 50mm rör.  

Det är inte bara sväljkapaciteten som är viktig utan även att golvbrunnens klämring är godkänd för ditt tätskiktsystem till badrummet. 

Klämringen är en ytterst viktigt detalj på en golvbrunn och får inte kunna lossna eller bli felmonterad för då kommer vattenläckage och vattenskador snabbt.

Det vanligaste stället för läckage i gamla badrum är just anslutningen mellan tätskiktet och golvbrunnen.   

Tänk på att du bygger för livslängd som vida överstiger badrummets livslängd i alla fall i teoretiskt livslängd. 

Lågbyggd golvbrunn vid renovering

Ska du renovera ditt badrum är det viktigt att du får plats med en ny golvbrunn i utan att behöva bila upp hela betonggolvet eller bryta upp hela träbjälklaget.

Det kan underlätta med en lågbyggd golvbrunn eller en med flexibelt utlopp som du kan vinkla hur du vill så du enkelt kan ansluta utloppet till befintlig avloppstam.

Ibland är det svårt att få ditt ett nytt 75mm avloppsrör så då kan en golvbrunn med 50mm utlopp vara räddningen för att spara många kostsamma och tunga arbetstimmar.

Tänk på att montera en golvbrunn som är godkänd för både dusch och badkar.

Golvbrunnen kommer överleva ditt badrum och troligtvis återanvändas både vid en och kanske till och med två badrumsrenoveringar så snåla inte på kostnaden för en golvbrunn då priset för en kvalitets brunn inte ens motsvarar en kvadrat klinker.

Rengöra vattenlås golvbrunn

Golvbrunnar behöver rengöras med tiden beroende på hur många som bor i hushållet och dess hårlängd samt vanor. 

Vattenlåset som sitter i golvbrunnen är till för att det inte ska lukta avlopp då lukt inte kan ta sig förbi vatten i alla fall inte mänskliga näsor.

Att rengöra en golvbrunn brukar inte vara så trevligt och man märker när det är dags eftersom vattnet inte rinner undan i duschen och vattennivån bli högre o högre vid fötterna.

Välj en "självrengörande" golvbrunn som har ett optimerat vattenlås som inte hårstrån m,m kan fastna i så enkelt.

De flesta golvbrunnar har ett vattenlås som är så dumt konstruerat att smuts från avloppsvattnet fastnar allt för lätt i vattenlåset och det som skapar ständigt ett allt för ofta behov av rengöring.

Så det är värt att satsa på en brunn med "självrengörande" vattenlås slipper du eller förlänger åtminstone intervallet mellan rengöringarna.

Golvbrunn för ingjutning i platta

Tänk på att golvbrunnen ska stabil i sig själv och inte flexa eller svikta på grund av för tunt eller dåligt material. Det finns risk annars att vid ingjutningen så får du en skev brunn med otät vattenlås som följd som är lika med avloppslukt inomhus eller problem med att rengöra vattenlåset enkelt.

Golvbrunnen måste även sitta fast ordenligt vid ingjutning så den inte får fel ingjutningshöjd eller kommer ur sitt läge eftersom man gjuter ju bara en gång och är svårt att göra om, så gör rätt direkt.

Faluplast Golvbrunnsfixtur vid i ingjutning i platta

Använd en golvbrunnsfixtur vid ingjutning så brunnen sitter ordentligt fast och lägg gärna lite extra tid på att den sitter fast och att höjden stämmer.

Tiden du lägger här spar du in mångfalt på mot att du måste flytspackla 1-2cm centimeter extra i hela badrummet som kostar slant i både material och tid. 

Tänk även på att skyddslocket är tät vid gjutning så du inte fyller golvbrunnen med betong.

När du gjutit så dra till fallet / lutning mot golvbrunnen med en bräda eller ett vattenpass (Som du inte är rädd om) så fort du kan gå på betongen utan att sjunka ner. Glätta ytan sedan med en stålspackel. 

Installation enligt säkert vatten

Installationen av en golvbrunn ska utföras enligt branschregler för säker vatteninstallation så kallad  "Säkert vatten".

Dessa regler finns för att minska vattenskador i badrum tvättstuga m,m.

golvbrunn installation i betong plastmatta och klinker

Säkert vatten för golvbrunn

 • Brunnens yttre fläns får inte vara närmare än 20cm från någon väggs tätskikt.
 • Brunnen ska vara fast förankrad, monterad i våg samt i rätt nivå mot tätskikt.
 • I tvättstuga med klinker ska avståndet mellan golvbrunnens yttre fläns och spillvatten avsättning vara minst 200 mm. I tvättstuga med plastmatta ska avståndet vara minst 500 mm

 

Golvbrunn i träbjälklag

montering av golvbrunn i trä bjälklag

Vid installation av golvbrunnen i träbjälklag använder man en monteringsplatta.
Monteringsplattan ska användas både när man lägga plastmatta eller klinkergolv som ytskikt. 

Brunnen får ju inte samma styrka som vid ingjutning och plattan styvar upp samt förstärker golvbrunnen så den kan svikta eller sjunka ner.

För att åstadkomma undergjutning av flytspackel rekommenderas det att sätta en distansring.

Det är även viktigt att träbjälklaget är stabilt och inte kan svikta eller flexa för det kommer straffa sig med tiden med vattenskador då risken är stor att tätskiktet går sönder.

Regler Golvbrunn säkert vatten?

Säkert vatten säger bland annat att golvbrunn krävs i utrymmen som har något av följande:

 • Badkar
 • Dusch
 • Tvättmaskin (Finns undantag från detta se nedan)
 • Avlopp
 • Översvämmingsskydd
 • Varmvattenberedare
 • Annan utrustning som har avtappning

Tvättmaskin får placeras i kök utan golvbrunn om det är vattentätt golv och läckage sensor finns.

Golvbrunns avstånd från vägg?

Avståndet från väggen beror på vad golvbrunnen ska användas till dusch, badkar eller tvättstuga.

Avstånd för Golvbrunn i dush

Ska golvbrunnen vara i dusch som är 90x90cm så rekommenderas att placera brunnens centrum 45cm från varje vägg.

Tänk på att avståndet ska vara till centrum på brunnen efter helt färdig vägg med kakel, tätskikt och väggskiva.

Är brunnen 220mm så blir avståndet till varje vägg 450mm - 110mm (Halva golvbrunnen) = 340mm vid en 90x90cm dusch.

Tänk på att räkna om ovan beroende på hur stor dusch du ska ha. 

Avstånd för Golvbrunn för badkar

Ska du ha ett badkar får du tänka till på bredden på badkaret eller kommer du ha ett badkar modell större rekommenderas att placera golvbrunnen som för ett vanlig badkar utifall du ångrar dig i framtiden och inte vill ha ett stort badkar längre.

Avstånd för Golvbrunn i tvättstuga

Golvbrunn i tvättstuga placeras minst 20cm från vägg men inte längre ut än att den sticker ut förbi grovköksinredningen för det är ju inte så snyggt eller praktiskt att snubbla på ett tvättmaskinavlopp.

Tänk på att golvbrunnen i tvättstuga får kontinuerligt vatten från exempelvis tvättmaskin. Detta för att inte golvbrunnen ska torka ur med avloppslukt som följd. 

Övriga regler golvbrunn i badrum & tvättstuga

OBS: Golvbrunn i våtrum ska vara monterad med ett minsta avstånd av 20cm mellan väggens tätskikt och brunnens ytterkant.

Golvbrunn ska vara placerad så att den enkelt går att rengöra och att vattenlåset lätt kan tas loss för rengöring.

Används plastmatta ska avståndet mellan brunn och avloppsrör eller genomföring i golv vara minst 50cm.

Golvbrunn skall vara monterad i våg och i rätt nivå mot anslutande tätskikt, med en tolerans vågrätt på +/- 2 mm mätt från brunn centrum till flänsens ytterkant.

Golvbrunnen skall placeras med ett minsta avstånd om 20cm från tätskikt vägg till golvbrunnen.

Vilka golvbrunnar är godkända?

En golvbrunn ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1253.

Enligt GVKs branschregler ska golvbrunn vara:

 • Godkänd enligt SS-EN 1253.
 • Dokumenterad monteringsanvisning ska tydligt ange hur plastmatta, tätskikt eller motsvarande ansluts vattentätt till aktuell golvbrunn.