Visar alla 10 resultat

Septiktank & Sluten tank

Vårt sortiment av slutna tankar, även känd som septiktank, erbjuder en pålitlig och effektiv lösning för avloppshantering i områden med hög skyddsnivå. En sluten tank är utformad för att tillförlitligt hantera avfallsvatten från toaletter.

Avloppsvattnet från toaletten leds till septiktanken, medan det övriga vattnet från badrummet, diskhon och tvätten leds till en separat avloppslösning för BDT & Gråvatten.

Vi erbjuder varumärken som exempelvis Cipax, Neo, CPX och fler.

10års Garanti

Sluten tank & Septiktank

Dulnik Max – Sluten tank

Från: 13490kr

Sluten tank & Septiktank

Cipax Sluten tank

Från: 19290kr

Sluten tank & Septiktank

Tranåsbrunnen Sluten tank i betong

Från: 12500kr

Sluten tank & Septiktank

Neo Sluten Tank 1,5m3 till 5m3

Från: 12900kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Dulnik Förhöjningshals

790kr inkl. moms
3690kr inkl. moms

Sluten tank & Septiktank

Förhöjningshals NEO & Solido

2690kr inkl. moms

Verktyg & Tillbehör

Lyftverktyg betongbrunnar

Från: 625kr

Infiltration & Markbädd

Odörfälla Avlopp

1590kr inkl. moms

Sluten tank & Septiktank

Cipax Förhöjningshals

Från: 1990kr

Innehållsförteckning

Vilken Sluten Tank ska jag välja?

Vilken modell/variant av sluten tank du bör välja beror på förutsättningarna på din tomt, maskinerna du har, belastningen (tömningsbehovet) samt dina egna preferenser.

Ett tips är att välja en så stor septisk tank som möjligt för att förlänga intervallet mellan tömningarna och på så sätt minska kostnaderna.

Om du har en liten tomt med begränsad yta eller en bergig tomt är det bäst att välja en sluten tank som har optimala dimensioner för att få plats.

I vissa fall kan det vara lämpligt att seriekoppla 2-3 slutna tankar. Många tankar är förberedda för seriekoppling, vilket innebär att du kan placera dem bredvid varandra eller i en lång rad. Du kan även placera tankarna i en L-form, Z-form eller U-form beroende på tomtens krav och på så sätt undvika sprängning av sten eller berg.

Förankring av Sluten Tank

Om det finns risk för högt grundvatten på platsen där den slutna tanken ska placeras, kan det vara nödvändigt att förankra den.

Exempelvis har en 3 kubikmeter tank en lyftkapacitet på 3 ton när den är tom och grundvattennivån når upp till toppen.

Det rekommenderas att aldrig förutsätta att grundvattennivån överstiger inloppsröret på tanken, oavsett tillverkare. Det finns risk för vatteninträngning i sådana fall, trots användning av gummipackningar och godkända tätningsmedel. Markrörelser kan skapa små läckor som på ett år kan bli stora mängder.

Förankring av en sluten tank kan göras på följande sätt:

  • Förankringsset med plattor för slutna tankar.
  • Färdigsydd förankringsduk.
  • Gjuta en betongplatta i botten och placera tanken på plattan, sedan bulta och låsa fast tanken med spännband.
  • Lägga ner betongslipers bredvid tanken och förankra tanken i slipersen med spännband.
  • Lägga ner tryckimpregnerande träreglar (typ 220x45mm) bredvid tanken och skruva fast spännband i dem. Det rekommenderas dock inte att använda träreglar på grund av deras osäkra livslängd och styrka.

Alla ovanstående metoder bygger på att materialet som fylls i runt tanken tynger ner den och förhindrar den från att flyta upp.

Det är inte alltid nödvändigt att förankra den slutna tanken, även om du har hög grundvattennivå. Om det finns tillräckligt med material ovanför tanken, till exempel vid djup förläggning, kommer materialet att tynga ner tanken tillräckligt och hålla den på plats. Kom dock ihåg att inte överskrida tankens maximala förläggningsdjup och använda det material för återfyllning som tillverkaren rekommenderar. Vi rekommenderar ändå att alltid förankra tanken för extra säkerhet. Det är inte roligt att upptäcka en sluten tank som flyter upp på den nyplanterade gräsmattan efter snösmältningen.

Olika material Sluten tank

Slutna tankar tillverkas i betong, glasfiber och plast, var och en med sina fördelar och nackdelar.

Oavsett vilken tank du väljer från oss kan du vara säker på att den håller högsta kvalitet.

Sluten tank i Betong

En sluten tank tillverkad i betong är mycket stark och det är vanligt att man kan använda befintliga massor som återfyllnad.

Dessa tankar behöver varken förankras eller riskerar att flyta upp på grund av sin egen tyngd.

Dock krävs stora maskiner för att hantera och lyfta dessa. Till exempel väger en Tranås 3km Sluten tank >> i betong 2770 kg.

På grund av vikten blir även fraktkostnaderna högre och kunden måste oftast kunna lossa tanken själv.

Betong är en bra lösning om tanken behöver placeras på en plats där det förekommer biltrafik, på grund av dess styrka. Betongtankar kan göras körbara med hjälp av avlastningsringar och körbara lock.

Sluten tank i Plast

Slutna tankar tillverkade i plast görs vanligtvis genom rotationsgjutning eller formgjutning och svetsning.

Plast är ett starkt och flexibelt material som böjer sig eller ger vika istället för att gå sönder om den utsätts för till exempel stenskador.

Däremot kan plasttankar oftast inte förläggas lika djupt som tankar gjorda av andra material.

Våra tankar i plast:

Nivålarm för Sluten tank

Trådlös nivålarm för septik tank

Alla slutna tankar bör ha en nivålarm installerad så att du vet när det är dags att beställa tömning av tanken från ditt lokala slamsugningsföretag.

Det är bäst att placera nivågivaren på alarmet så att det larmar några dagar innan tanken blir full, så att slamsugningsbilen hinner komma och tömma tanken.

Nivålarm för slutna tankar finns som trådlösa system där givaren placeras i tanken och mottagaren monteras antingen inomhus med batteri- eller nätdrift, eller utomhus med en kabel mellan mottagare och givare.

Fördelen med ett trådlöst nivålarm är enkel och smidig installation. Fördelen med ett trådbundet nivålarm är att batteriet aldrig behöver bytas och att det ger hög driftsäkerhet.

Se våra Nivålarm >>

Sluten tank = Hög Skyddsnivå

Om du har en sluten tank för toalettavloppet (WC-vatten) och en BDT-lösning som renar övrigt avloppsvatten, har du en ekonomisk lösning för enskilda avloppssystem som uppfyller höga skyddsnivåer och krav på fosforreduktion upp till 90%.

Denna lösning är också lämplig för tomter som ligger i känsliga områden där man vill undvika förorening av eget eller grannars grundvatten.

Utöver det slipper du kostsamma serviceavtal och får en lösning utan komplicerad teknik som kan gå sönder.