Visar alla 8 resultat

Sluten tank & Septiktank

Sluten tank eller i folkmun septiktank, är en sluten lösning och används oftast i områden där skyddsnivån är hög.

Spillvattnet från toalett leds till septiktanken och det övriga vattnet från Bad, Disk och Tvätt leds till en helt egen avloppslösning för BDT & Gråvatten.

Vilken Sluten Tank ska jag välja? >>

Förankring av Sluten Tank >>

Olika Material Sluten tank >>

Nivålarm för Sluten tank >>

Sluten tank = Hög Skyddsnivå >>

Lågbyggd!

Sluten tank & Septiktank

Cipax Sluten tank

Från: 18795kr

Sluten tank & Septiktank

Tranåsbrunnen Sluten tank i betong

Från: 12500kr
Stark & Lågbyggd

Sluten tank & Septiktank

Neo Sluten Tank 0,8m3 till 5m3

Från: 9290kr

Sluten tank & Septiktank

CPX Förhöjningshals kapbar H290-1150

3490kr

Sluten tank & Septiktank

Förhöjningshals NEO & Solido

2690kr

Verktyg & Tillbehör

Lyftverktyg betongbrunnar

Från: 625kr

Infiltration & Markbädd

Odörfälla Avlopp

1590kr

Sluten tank & Septiktank

Cipax Förhöjningshals

Från: 1990kr

Vilken Sluten Tank ska jag välja?

Vilken model / variant av sluten tank som du väljer styrs av din tomt förutsättningar, maskiner, belastning (Tömningsbehov) behov samt ditt eget tycke.

Ett tips är välja så stor septiktank du får plats med för att förlänga intervallet mellan varje tömning = Men kostnader.

 

Har du en liten tomt med begränsad yta eller bergig tomt så är det bättre att välja den slutna tanken som har bästa tänkbara dimension för att få plats.

Ibland kan det passa bäst med en lågbyggd och bredare tank och till en annan tomt så kan det var bättre att ha en smal djup sluten tank.

Vid vissa tillfällen kan det även vara bättre att seriekoppla 2 - 3 stycken slutna tankar.

Flertalet tankar är förbereda för seriekoppling och då kan man ställa dom bredvid varandra eller på en lång rad.

Det går även att ställa tankarna i en L form eller varför inte ett Z eller ett U om tomten kräver det, och på sätt undvika sprängning av sten eller berg.

Förankring av Sluten Tank

Är det risk för högt grundvatten på den tilltänkta placeringen av slutna tanken måste den troligen förankras.

Exempel: En 3 kubiks tank har en lyftförmåga på 3 ton när den är tom och grundvattennivå når upp till toppen.

OBS: Det rekommenderas att aldrig räkna med att grundvatten nivån överstiger inloppsrör på tanken, oavsett tillverkare.

Det finns risk för inläckage av vatten då. Givetvis har man gummitätningar och kan till och med använda tätningsmedel som är godkända men markrörelser kan skapa små läcker som blir stora mängder på ett år.
Tänk på att alla tankar är inte godkända för högre yttre vattennivå än upp till mitten på tanken.

Man kan förankra en sluten tank på följande sätt:

 

  • Förankringset med plattor till Slutna tankar.
  • Färdigsydd förankringsduk
  • Gjuta en betongplatta i botten och ställa tanken på plattan samt bulta och låsa fast tanken med spännband.
  • Lägga ner betongslipers bredvid tanken och förankra tanken i slipersen med spännband.
  • Lägga ner tryckimpregnerande träreglar typ 220x45mm bredvid tanken och skruva fast spännband i dom.
    Att använda träregel som metod rekommenderas inte på grund av osäker livslängd / styrka.

Alla sätt ovan bygger på att materialet som man återfyller med tynger ner tanken och på sätt förhindrar den att flyta upp.

Det är inte säkert att du behöver förankra den slutna tanken, fast du har högre grundvattennivå.

Är lagret med återfyllnad tjockt som vid till exempel djup förläggning, kommer material ovan tank att tynga ner tanken tillräckligt och låsa fast tanken.

Tänk på att aldrig överstiga tankens maximala förläggningsdjup samt material för återfyllnad som är anvisat av tillverkare.

Vi rekommenderar dock att alltid förankra tanken för säkerhets skull. Det är inte så roligt att det kommer en sluten tank uppflytande på den nylagda gräsmattan efter snösmältning.

Olika material Sluten tank

Slutna tankar tillverkas i betong, glasfiber samt plast med respektive fördelar / nackdelar.
Vilken tank du än väljer från oss så är det av högsta kvalitet och

Sluten tank i Betong

Sluten tank i betongSluten tank tillverkad i betong är mycket starkt och som återfyllnad kan man oftast återanvända befintliga massor.

Inget behov av förankring eller risk att den flyter upp på grund av sin egen tyngd.

Däremot så krävs det stora maskiner för hantera och lyfta dessa! Som exempel väger en Tranås 3km Sluten tank >> i betong 2770kg.

På grund av tyngden så blir även fraktkostnaden högre samt att kund måste oftast kunna lossa tanken själv

Behöver man förlägga tanken där biltrafik ska förkomma så är betong en bra lösning på grund av dess styrka och går att göra körbara med avlastningsring samt körbara lock.

Sluten tank i Plast

Slutna tankar tillverkade i plast är oftast rotationsgjutna eller gjutna i form och sammansvetsade.
Plast är ett starkt och oömt material som böjer sig / ger vika istället för att gå sönder om man skulle tappa en sten på det.

Dock så klarar tankar i plast oftast inte lika stora förläggningsdjup som övriga material.

Våra tankar i plast:

Nivålarm för Sluten tank

Trådlös nivålarm för septik tank

Alla slutna tanka bör ha ett nivålarm monterat så du vet när det är dags att beställa tömning av tanken av det ditt lokala slamsugningsföretag.

Helst ska nivågivaren på larmet monteras så att det larmar ett par dagar innan tanken är full så slamsugningsbil hinner komma och tömma tanken.

Nivå larm för sluten tank finns som trådlös lösning där givaren för larmet placeras i tanken och mottagaren monteras inomhus eller batteri / nätdrivna som monteras antingen utomhus eller inomhus med en kabel i mellan mottagare och givare.

Fördelen med ett trådlöst nivålarm är en enkel smidig installation.

Fördelen med ett trådbundet nivålarm är att batteri aldrig behöver bytas och hög driftsäkerhet

 

Se våra Nivålarm >>

Sluten tank = Hög Skyddsnivå

Har man en sluten tank för WC vattnet (Toalett) + en BDT lösning som renar övrigt vattnen, så har man en mycket ekonomisk lösning för enskilda avlopp som klassas till hög skyddsnivå med krav på fosforreduktion till 90%.

Lösningen passar även bra för tomter som ligger i känsliga områden där man är rädd att förorena sitt eget eller grannars grundvatten.

Dessutom så slipper du kostsamma serviceavtal och får en lösning utan en massa teknik som kan gå sönder.