Sluten tank & Septiktank

Sluten tank eller mer vanligt kallad septiktank, är en sluten lösning och används oftast i områden där skyddsnivån är hög.

För att få tillstånd att anlägga sluten tank så krävs det i princip alltid att man använder snålspolande system för husets toalettvatten för att minimera antalet tömningar.

Spillvattnet från toalett leds till septiktanken och det övriga vattnet från Bad, Disk och Tvätt leds till en helt egen avloppslösning för BDT & Gråvatten.

15250kr27375kr
12875kr25625kr
Lågbyggd!
16290kr22863kr
14863kr28626kr
2499kr3159kr
1990kr2490kr