Tips: Se även FAQ -Våra vanligaste frågor>>

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat.

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd.

Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post.

Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

Efter mottagen beställning återkopplar vi alltid med dig när det skickas eller vilken önskad leveransdag du önskar och vi kan leverera på.

Efter genomförd beställning så återkommer vi  till dig digitalt eller analogt för att få din åsikt genom en recension / betygsättning som är helt frivillig.

Recensionen (Frivillig) publiceras i webbutiken anonymt om så önskas.

Betalning, Leverans och leveranstid

– När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller.
OBS: Vissa produkter kan det tillkomma extra frakt som inte framgår i varukorgen. Det är dock alltid angivit i den specifika produkten text i så fall.

Alla priser är inklusive moms om du inte är inloggad i butiken som företag.

Nedanstående ungefärliga leveranstider gäller för produkter om inte annat anges i produktinformationen samt att dom finns i lager.

  • Leveranstid för produkter inom enskilda avlopp, markduk och rör/slang ca 2-5 arbetsdagar förutom större tankar och slamavskiljare som är ca 2-10 arbetsdagar.
  • Leveranstid för Isodrän + tillbehör 1-10 arbetsdagar.
  • Leveranstid för ALBA Balk och kompletta Grunder ca 3-12 arbetsdagar beroende på om balk ska kapas m,m.
  • Leveranstid för L-stöd 2-7 arbetsdagar om dom finns i lager.
    Behöver L-stöden tillverkas så ca 1-5 veckor.

Inga ersättningar ges för kostnader som kan ha uppstått för kund vid eventuella leveransförseningar, saknat gods eller felaktigheter i beställningen, om inte annat har avtalats eller angetts. Detta gäller även om kund fått leveransbekräftelse för specifikt datum så kallad exakt dag leverans.

Leverans olossat

Leveranser med material som uppfyller ett eller flera av villkoren nedan så det leverans olossat.

  • Längre/Breddare än 2,4m.
  • Högre än 2m.
  • Verklig vikt över 1000kg
  • Volymvikt över 1000kg. Volymvikt = Bredden x Längden x Höjden x 280.

Levereras olossat.

Det innebär att du som kund måste lossa / lyfta av godset själv från lastbil antingen för hand eller med maskin.

Det är du som kund som ansvarar att maskine klarar av att lossa godset från lastbil.

Du kan inte utgå från att lastbilschaufför hjälper till med lossning. 

Vi rekommenderar alltid kund att ta leverans i god tid, så eventuella felaktigheter kan åtgärdas.

Kund ska alltid kontrollera att godset är oskadat och inget material saknas vid leverans. 

Skulle någon vara saknas eller vara transportskadad måste du göra anmärkning direkt på transportsedel och ge till Chaufför samt meddela oss.

Anmälan av saknat eller skadat gods godkänns EJ efter leverans, då vi ej kan veta om det har försvunnit eller är skadat efter leverans. 

– Utöver angivna priser i butiken kan det tillkomma kostnader för frakt. Det anges i så fall i produkt texten.

– Alla priser i butiken visas inklusive moms.

Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet återkopplar vi för att erhålla ditt godkännande av extra kostnad.

– Våra leveranser sker olika. Ibland får vårt lager samt direkt från leverantör eller distributör. Din beställning kan därför levereras med olika sätt även i separata tillfällen med olika leveranssätt.

– Vid hemleverans är du som kund är skyldig att se till att farbar väg finns för tung lastbil fram till leveransplatsen, samt att erforderliga tillstånd finns från vägsamfällighet eller dylikt för framförande av tung lastbil på eventuellt enskild väg.

Tänk även på att standard fri höjd (450cm) för lastbil måste tillgodoses samt möjlighet att vända för lastbil.

Du som kund ansvarar för att lastbil kan komma fram.

Så kallad bomkörning på grund av kund ej på plats eller att lastbil får vänta på kund debiteras med Tur och Retur frakt faktiskt kostnad.

–  Om produkten/produkterna levereras med hemleverans ingår leverans till tomgräns. Lyfthjälp/bärhjälp ingår ej

– I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. T.ex lagersaldofel.

Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order.

Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats.

Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

Det är ditt ansvar att se till att adressen som du angett vid beställningstillfället är korrekt.

– Det ditt ansvar att ange rätt telefonnummer vi beställning samt svarar på detta numret när lastbil ringer, även om lastbil ringer på okänt nummer,

– Du som kund är betalningsskyldig för extrakostnader som transport, omlastning m.m som uppstått på grund av felaktig adress, telefonnummer och ej framkomlig väg.

– Det ditt ansvar att lastbil lossas.

– Det ditt ansvar att leveransen emottages.

– Leverans till öar utan vägförbindelse ingår ej utan skriftlig överenskommelse.

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kommer då debitera dig Tur och Returfrakt – samt administrativa kostnader.

Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats.

Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten.

Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. 

Det är att anse att du har mottagit bekräftelse från oss när vi har skickat en bekräftelse på e-post till din angivna epostadress.

Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig, fram till dess att beställningen har effektuerats.

Efter denna tidpunkt är företag, skyldig att ta emot leveransen.

Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. 

Tänk på att vi hanterar beställningar väldigt snabbt så endast 5 minuter efter lagd beställning kan den vara “effektuerad” och det vara försent att stoppa den. Du får självklart ångra beställningen men du får skicka tillbaka den med egen frakt.

Beställningar som innehåller special och mått specifikt för dig som kund kan ej ångras eller avbeställas. T.ex Färdig kapad ALBA Balk. 

Företag eller privatperson som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från leverans.

Du har dock inte ångerrätt om det pris, som du sammanlagt ska betala understiger 400 kr.

Ångerätten gäller även för beställningar för avhämtning.
Vid avhämtning sker 10% i returavdrag samt avdrag för eventuell anskaffningskostnad på ej lagerlagda produkter på vårt avhämtningslager. 

Du har heller inte ångerrätt om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

Observera att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna.

Vi tillämpar 20%  i returavdrag om emballage är skadat eller ej komplett.

För företag tillämpas alltid 20% i returavdrag.

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan.

Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Produkter som kund förvarat utomhus utan skydd som har blekts eller blivit smutsig m.m kan nekas retur.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du kontakta oss.
Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande, varefter vi tar ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog meddelandet om ångerrätt.

Reklamationer och återköp i vissa fall

– Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Skador på produkter samt emballage ska rapporteras direkt till chauffören på fraktsedel samt dokumenteras. Godset får då inte ha flyttats från leveransplats

– Skador på produkter samt emballage ska rapporteras direkt till chauffören på fraktsedel samt dokumenteras. Godset får då inte ha flyttats från leveransplats.

– Dold skada ska rapporteras inom 24timmar till oss. Allt emballage ska sparas.

– Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.

– Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

– Du ska i så fall reklamera via vår hemsida genom att följa instruktionerna under fliken ”Kundtjänst”.

– Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

– Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.