Visar alla 9 resultat

Värme & Tappvattenkulvert

Kulvert används oftast när varmvatten eller tappvatten källan är i en annan fastighet än den förbrukande fastigheten.

Det är viktigt att kulverten har riktigt bra isolervärden och är av högsta kvalité då kulverten oftast förläggs i mark. Läs mer om kulvert längre ner på sidan.

Kulvert Värme & Vatten

PEM Slang Isolerad med värmekabel

Från: 699kr
Från: 469kr
Från: 239kr
Från: 969kr

Kulvert Värme & Vatten

PexFlex Ändskydd DUO

390kr

Kulvert Värme & Vatten

PexFlex Ändskydd Quattro

390kr

Kulvert Värme & Vatten

PexFlex Ändskydd UNO

390kr

Om Värmekulvert & Tappvattenkulvert

Vad är en Värmekulvert?

En värmekulvert består av ett eller flera vattenrör / ledningar som ligger inuti ett lager av isolering. Runt om isoleringslagret sitter en skyddande mantel bestående av böjlig plast.

Kulvert används för att föra över varm och kallvatten från en punkt till en annan.

Vanligast är att man vill föra över varmvatten för att värma upp huset samt varmvatten som används av hushållet till exemplevis dusch, bad och disk så kallat tappvatten.

Man använder även kulvert för att förhindra sönderfrysning av kallvatten ledningar till byggnader genom att använda isolerad PEM Slang eller att föredra, Isolerad PEM Slang med värmekabel.

Värmekabeln gör att vattnet i PEM Slangen aldrig understiger fryspunkten oavsett om det används eller inte.

Vilket djup gräver man ner värmekulvert på?

Värmekulvert gräver man oftast ner så man får ett täckande lager av 60cm ovan kulverten.

Kulverten ska även läggas i skyddande lager av exemplevis stenmjöl på 10cm runt om så det inte föreligger någon risk för sönder skavning av manteln.

Behöver man dränera schakten för värmekulvert?

Det är alltid rekommenderat vid behov att gräva ner en dräneringsledning under värmekulvert då fuktig och blöt material leder värme betydligt bättre än torra material.

Så för att uppnå bästa värmeegenskaperna för kulverten ska du helst dränera schakten så kulverten ligger så torrt som möjligt, då även omgivande temperatur påverkar dess värmeekonomi.

Måste man gräva ner en värmekulvert?

Du behöver inte gräva ner en värmekulvert men tillverkarna föreskriver att kulvert grävs ner vid placering utomhus .

Inomhus är det vanligt att man klammrar kulvert i tak eller krypgrund.

Oftast är manteln på värmekulverten väldigt UV beständig så kulverten kommer kunna ligga ovan mark i många år utan att ta skada dock så utgår reklamationsrätten om man inte följer tillverkarnas anvisningar. Du tappar även en del värme då marken runt kulverten bidrar till isolering.

Ska du bara gärna ner en kulvert för kallvatten eller kulvert för avloppsvatten så kan du lägga den ytligt utan att behöva tänka speciellt på värme ekonomi. Dock så är det för kulvertens bästa och livslängd att den förläggs enligt tillverkarnas anvisningar.

Maximal läng på värmekulvert

Maximal längd på kulvert styrs av värmeekonomi, vilket flöde du önskar samt rördimension i kulvert.

Oftast är max längd på en kulvert 100-250 meter beroende på modell. Det går dock utmärkt att skarva kulvert men värmeekonomi blir lidande vid långa kulvert längder.

Vad är det för Pris på Värmekulvert

Pris värmekulvert skiljer sig beroende på modell. Priset anges under varje kulvert och priset är per meter. Kulvert kapad på meter är beställningsvara och ångerrätt på beställning råder således ej.

Värmekulvert till garage

Värmekulvert till garage är vanligaste användningen av kulvert till småhus. Kulvert till garage används när man har värmekällan för varm samt tappvatten som bergvärme, vedpanna och oljepanna placerad i garaget. Man anlägger en kulvert i mellan garaget och huset och kopplar på sätt ihop varmvattnet till huset radiator eller golvvärme samt huset tappvattenledning,