Visar alla 12 resultat

Värme & Tappvattenkulvert

Kulvert används oftast när varmvatten eller tappvatten källan är i en annan fastighet än den förbrukande fastigheten.

Det är viktigt att kulverten har riktigt bra isolervärden och är av högsta kvalité då kulverten oftast förläggs i mark. Läs mer om kulvert längre ner på sidan.

Kulvert Värme & Vatten

PEM Slang Isolerad med värmekabel

Från: 459kr

Kulvert Värme & Vatten

PexFlex Blue Pex-Koppling PN10

Från: 589kr

Kulvert Värme & Vatten

PexFlex Plus Pex-Koppling PN10

Från: 299kr

Kulvert Värme & Vatten

PexFlex Plus Pex-Koppling PN6

Från: 249kr
Från: 399kr
Från: 239kr
Från: 719kr

Kulvert Värme & Vatten

PexFlex Ändskydd DUO

Från: 390kr

Kulvert Värme & Vatten

PexFlex Ändskydd Quattro

Från: 390kr

Kulvert Värme & Vatten

PexFlex Ändskydd UNO

Från: 390kr

Om Värmekulvert & Tappvattenkulvert

Vad är en Värmekulvert?

En värmekulvert består av ett eller flera vattenrör / vattenledningar som ligger inuti ett lager av isolering.Runt om isoleringslagret sitter en skyddande mantel bestående av böjlig plast samt en diffusionspärr.Kulvert används för att föra över varm och kallvatten från en punkt till en annan.Vanligast är att man vill föra över varmvatten mellan två byggnaderna.Då kan man ha värmekällan i en byggnad, som ett garage.Där värmer man upp vattnet till husets värmesystem samt varmvattnet som används av hushållet till exemplevis dusch, bad och disk så kallat tappvatten och leder det via kulvert till huset där det används.Man använder även kulvert för att förhindra sönderfrysning av kallvatten ledningar till byggnader genom att använda isolerad PEM Slang eller att föredra, Isolerad PEM Slang med värmekabel.Den inbyggda värmekabeln i kulverten gör att vattnet i PEM Slangen aldrig understiger fryspunkten.Genom uppvärmningen så undviker man risk för stopp i ledningen och sönderfrysning.Värmekabel brukar börja värma när temperaturen i ledning understiger 4-5 grader.

Vilket djup gräver man ner värmekulvert på?

Värmekulvert gräver man oftast ner så man får ett täckande lager av 60cm ovan kulverten.Kulverten ska även läggas i skyddande lager av exemplevis stenmjöl på 10cm runt om så det inte föreligger någon risk för sönder skavning av manteln.

Behöver man dränera schakten för värmekulvert?

Det är alltid rekommenderat att gräva ner en dräneringsledning under värmekulvert om det inte är väldigt väldränerad mark.Fuktig och blöt material leder värme betydligt bättre än torra material.Så för att uppnå bästa värmeegenskaperna för kulverten bör du dränera schakten så kulverten ligger så torrt som möjligt då även omgivande temperatur påverkar dess värmeekonomi.

Måste man gräva ner en värmekulvert?

Du behöver inte gräva ner en värmekulvert men tillverkarna föreskriver att kulvert grävs ner vid placering utomhus .Inomhus är det vanligt att man klammrar kulvert i tak eller krypgrund.Oftast är manteln på värmekulverten väldigt UV tålig så kulverten kommer kunna ligga ovan mark i många år utan att ta skada.Dock så utgår reklamationsrätten om man inte följer tillverkarnas anvisningar.Du tappar även en del i värme ekonomi, då marken runt kulverten bidrar till isolering.Ska du bara gärna ner en kulvert för kallvatten eller kulvert för avloppsvatten så kan du lägga den ytligt utan att behöva tänka speciellt på värme ekonomi.Dock så är det för kulvertens bästa och livslängd att den förläggs enligt tillverkarnas anvisningar.

Maximal läng på värmekulvert

Maximal längd på kulvert styrs av värmeekonomi, vilket flöde du önskar samt rördimension i kulvert.Oftast är max längd på en kulvert 100-250 meter beroende på modell. Det går dock utmärkt att skarva kulvert men värmeekonomi blir lidande vid långa kulvert längder.

Vad är det för Pris på Värmekulvert

Pris värmekulvert skiljer sig beroende på modell.Priset anges under varje kulvert och priset är per meter. Kulvert kapad på meter är beställningsvara och ångerrätt på beställning råder således ej.

Värmekulvert till garage

Värmekulvert till garage är den vanligaste användningen av kulvert till småhus.Kulvert till garage används när man har värmekällan för varm samt tappvatten som bergvärme, vedpanna och oljepanna placerad i garaget.Man anlägger en kulvert i mellan garaget och huset och kopplar på sätt ihop varmvattnet till huset radiator eller golvvärme samt huset tappvattenledning,