Visar alla 8 resultat

Tillsyns, Rens & Spolbrunn

En tillsynsbrunn eller spolbrunn är en viktig komponent i ett avloppssystem. Den ger enkel åtgång till avloppsrören för inspektion, underhåll och rensning. Tillsynsbrunnar installeras på lämpliga platser som vid anslutningar till huvudledningar eller flera anslutningar.

Tillsyns, Rens & Spolbrunn

Rens / Spolbrunn 110mm

Från: 199kr

Tillsyns, Rens & Spolbrunn

Rens / Spolbrunn 160mm

Från: 499kr

Tillsyns, Rens & Spolbrunn

Rens / Spolbrunn 200mm

699kr inkl. moms

Tillsyns, Rens & Spolbrunn

Stigarrör 200mm 2m

490kr inkl. moms

Tillsyns, Rens & Spolbrunn

Stigarrör 400mm 2m

1490kr inkl. moms

Tillsyns, Rens & Spolbrunn

Tillsynsbrunn 315/160mm

1090kr inkl. moms

Tillsyns, Rens & Spolbrunn

Tillsynsbrunn 3st inlopp 400/110mm

1090kr inkl. moms
Slut i lager

Vägtrummor & Större rör

Ståndarrör / Stigarrör 355/315

Från: 990kr

En guide för placering av spolbrunnar

Spolbrunnen, även känd som tillsynsbrunn eller rensbrunn, är en avgörande del i ett välfungerande avloppssystem.

De ger enkel access till avloppsrören för inspektion, underhåll och rensning, vilket bidrar till att förhindra problem som blockeringar, läckage och översvämningar.

Ha i åtanke att avloppet kommer att användas 50år och länge och tillgång till rören är ett måste då det är stor risk för stopp med tiden oavsett hur bra utförd ledningen är. 

Strategisk placering av spolbrunnar:

För att ditt är det avgörande att placera spolbrunnarna på strategiska platser. Här är några viktiga riktlinjer för placering av spolbrunnar:

1. På servisledning:

En spolbrunn bör installeras på varje servisledning. Det är den avloppsledning som som ansluter en fastighet till kommunal huvudledningen.

Detta ger enkel access till servisledningen för inspektion, rensning och underhåll, vilket kan förhindra blockeringar och problem i den specifika fastighetens avlopp.

2. Vid anslutningar till huvudledningar:

Spolbrunnar bör placeras vid alla punkter där servisledningar ansluts till huvudledningen.

Detta gör det möjligt att inspektera och rensa både servisledningen och huvudledningen på samma plats, vilket kan förhindra problem i både den specifika fastighetens avlopp.

3. Vid korsningar:

Spolbrunnar bör installeras vid alla korsningar av avloppsledningar.

Detta ger enkel access till rören vid korsningen, vilket underlättar inspektion, rensning och eventuella reparationer. Korsningar är en vanlig plats för blockeringar och problem, och spolbrunnar på dessa platser kan bidra till att förhindra dem.

4. På långa avstånd:

På långa avstånd av avloppsledningar bör spolbrunnar installeras med jämna mellanrum. Detta avstånd beror på ledningens diameter, terrängen och andra faktorer.

Spolbrunnar på långa avstånd underlättar inspektion, rensning och underhåll av rören, vilket kan förhindra problem och spara tid och resurser.

5. Spolbrunn för dränering:

Det ska sitta minst en spolbrunn på varje dränering som placeras på högsta punkten.

Tänk på att för att kunna filma ledningen så kan du max ha två stycken hörn mellan varje spolbrunn.

Exempel:

  • Ett hus med 4st hörn + dräneringsbrunn klarar sig med en spolbrunn.
    Då ledningen kan nås från spolbrunnen samt dräneringsbrunnen.

  • Ett hus med 6st hörn + dräneringsbrunn behöver minst 2st spolbrunnar.