Markbädd på Burk

En Markbädd på burk är en fabrikstillverkad markbädd som är monterat inne i en behållare ”burk”. Det gör det till en väldigt kompakta och lätt installerad lösning för ditt enskilda avlopp.

För hushåll med toalett och BDT vatten:

FANN Biobädd är godkänd för hög skyddsnivå som standard och kommer med 10 års funktionsgaranti och är ett fullgott alternativ till minireningsverk, samt att du slipper serviceavtal.

FANN Biobädd

4evergreen kan uppgraderas med en kemdosare för att klarar högskyddsnivå.
Den säljs även i en variant med integrerad slamavskiljare.

4evergreen Markbädd på burk f.d Biorock

För hushåll med  bara BDT (Bad, disk tvätt) vatten:

FANN Biobädd för BDT

4evergreen Markbädd på burk f.d Biorock för BDT

Vestelli Markbädd på burk