Delfin Premium slamavskiljare
4evergreen markbädd på burk en smidig och enkel lösning istället för markbädd
kemdoserare för flockningsmedel avlopp fosforfällning
Kemdoserare för kemfällning på avlopp med högskyddsnivå

Dulnik Slamavskiljare 4m3 + Markbädd på Burk med fosforfällning

81159kr inkl. moms

  • Paket för hög skyddsnivå
  • Slamavskiljare 4m3
  • 4evergreen Markbädd på Burk

Otillräckligt lager