FANN Perkolationstest

474kr

Perkolationstest för att ta reda på marken genomsläpplighet för att anlägga infiltration eller markbädd