Visar alla 16 resultat

Dag & Regnvatten lösningar till villa

Vi har ett brett sortiment av lösningar för hantering av dagvatten och regnvatten, som dagvattenkassetter, regnvattentankar, dagvattenslang.

Du kan läsa mer om hantering av dag- och regnvattentankar längre ner på denna sida.

Från: 1250kr

Dräneringsrör & Dräneringsslangar

Dagvattenrör 110mm

159kr inkl. moms
Från: 499kr

Dräneringsslang & Dräneringsrör

Övergång 90/110mm Svart

119kr inkl. moms

Dräneringsrör & Dräneringsslangar

Dagvattenslang 110mm 50m

2290kr inkl. moms

Dagvatten & Regnvatten

Markrör 110mm Svart

Från: 190kr

Avloppsrör & Delar 110mm

Reduktion 110mm till 90mm

79kr inkl. moms

Dagvatten & Regnvatten

Stenkista & Dagvattenkassett

269kr inkl. moms

Dagvatten & Regnvatten

Dagvattenkassett Körbar

89kr inkl. moms

Dagvatten & Regnvatten

Gavel till dagvattenkassett

89kr inkl. moms

Avloppsrör & Delar 110mm

Lövavskiljare Lövis

Från: 129kr

Dagvatten & Regnvatten

Muff till Renstratt och lövis

Från: 39kr

Avloppsrör & Delar 110mm

Lövsil / Renstratt

Från: 99kr

Avloppsrör & Delar 110mm

Rens / Spolbrunn PP

Från: 199kr

Dagvatten & Regnvatten

Clips till dagvattenkassett

13kr inkl. moms

Dagvatten och Regnvattenhantering

Dagvatten kallas allt vatten som kommer som regn på din fastighet som från tak eller andra ytor på marken.

Det kan vara vatten från stuprör och ytvatten från exempelvis parkeringar och gångvägar.

Man hanterar dagvatten antingen att leda iväg det till lämplig avrinningspunkt som kommunal dagvattenledningar eller exempelvis dike.

Om tomten lämpar sig för det kan man släppa ut dagvattnet på gräsmattan men oftast kommer det så stora mängder vatten från takavvattning så man behöver ta hand om det på nåt sätt.

Har man ingen kommunal dagvattenledning så kan man behöva bygga en ett vattenmagasin gammaldags benämning stenkista.

Ett modernare magasin bestående av dagvattenkassetter är en betydligt:

  • Enklare att anlägga
  • Kompaktare, betydligt mindre yta.
  • Lägre kostnader för grävning.
  • Betydligt mindre åtgång av material.
  • Betydligt längre livslängd.
  • Lägre kostnader för återställning gräsmatta

LOD, Lokalt omhändertagande av dagvatten.

De flesta kommuner kräver på nyproduktion av villor att man tar han om sitt eget dagvatten och inte får ansluta till en kommunal dagvattenledning

Det kallas LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) och det innebär att man  får ta hand om sitt eget dagvattnen lokalt och inte leda vidare det. 

För i tiden så var det vanligt att både dräneringsvatten och dagvatten till den kommunala avloppsledningen som absolut inte är godkänt och behöver åtgärdas vid exempelvis dränering.

Det är ganska vanligt nuförtiden att kommunen bland annat röktestar avlopp och dagvattenledningar får att se om din fastighet är felaktigt ansluten till det kommunala nätet.