Visar alla 7 resultat

Regnvattentank

En regnvattentank är en behållare som samlar in och lagrar regnvatten från taket på byggnader eller andra ytor kallat dagvatten.

Det insamlade regnvattnet kan sedan användas för olika ändamål, såsom trädgårdsbevattning, toalettsköljning, tvättmaskiner eller till och med som dricksvatten efter nödvändig rening.

Från: 16900kr
11900kr inkl. moms
10års Garanti

Sluten tank & Septiktank

Dulnik Max – Sluten tank

Från: 11900kr

Sluten tank & Septiktank

Cipax Sluten tank

Från: 19490kr

Sluten tank & Septiktank

Tranåsbrunnen Sluten tank i betong

Från: 12500kr

Sluten tank & Septiktank

Neo Sluten Tank 1,5m3 till 5m3

Från: 12900kr

Regnvattentank & Dagvattentankar.

Regnvattentank, även känd som dagvattentank, är behållare beståendes av en sluten tank som man oftast gräver ner. Tanken förses ofta med en pump för bevattning.

Regnvatten leds till den slutna tanken och samlar på sätt upp dagvattnet från tak och andra ytor.

Denna miljövänliga vattenhantering har vunnit popularitet på grund av dess fördelar.

  • Miljövänligt och du återvinner vattnet.
  • Behöver inte vattna trädgården med dricksvatten.
  • Du kan vattna trots lokalt bevattningsförbud.
  • Behöver oroa dig först torrlägga din vattenbrunn för bevattning.
  • Du får gratis vatten att vattna gräsmattan och trädgården med.

Dessa regntankar fungerar genom att ansluta rör från takrännor eller andra ytor där regnvatten samlas och leda det till tanken för lagring.

Regnvattnet som samlas in kan sedan användas för olika ändamål, såsom bevattning av trädgårdar, rengöring av fordon eller till och med för inomhusändamål såsom att spola toaletter.

Fördelarna med att använda regnvattentankar är många. För det första minskar de behovet av att använda dricksvatten för ändamål som inte kräver det, vilket hjälper till att bevara en värdefull och begränsad resurs. Dessutom minskar användningen av regnvattenbelastningen på de kommunala systemen, vilket kan vara särskilt fördelaktigt under perioder av intensivt regn då avloppssystemet kan bli överbelastat.

Regnvattentankar bidrar också till minskad erosion och förorening av naturliga vattendrag eftersom de hjälper till att fördröja och minska mängden regnvatten som når dessa vattendrag. Dessutom kan användningen av regnvatten minska den totala mängden vatten som krävs från externa källor för bevattning, vilket är särskilt viktigt i områden med vattenbrist eller periodisk torka.

Det finns olika typer av regnvattentankar tillgängliga på marknaden, från mindre tankar för hemmabruk till större kommersiella tankar för industrianläggningar. Valet av tank beror på användningsområdet och den mängd regnvatten som förväntas samlas in och vi kan leverera oavsett storlek.

Sammanfattningsvis spelar regnvattentankar en viktig roll för framtida vattenhantering genom att återanvända regnvatten för olika ändamål och minska trycket på vattenresurser och system. Denna praxis främjar inte bara resurseffektivitet utan även en mer balanserad och hållbar användning av vatten i vår värld.