Visar alla 14 resultat

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Det första steget i reningen av spillvattnet från din fastighet är en slamavskiljare eller mer känt i folkmun som trekammarbrunn.

Kravet för ett hushåll (5 personer) med Toalett är en avskiljare på minst 2kbm.

Slamavskiljare finns i olika utföranden och modeller som:

Tillbehör Slamavskiljare som T-Rör, Filter, förhöjning och förankring.

Om Slamavskiljare >>

Slamavskiljare för 2st hushåll och fler >>

Hur ofta behöver en trekammarbrunn tömmning? >>

Måste jag ha trekammarbrunn? >>

Förankring av slamavskiljare >>

Byta eller behålla trekammarbrunnen? >>

Trekammarbrunn luktar? >>

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Neo Slamavskiljare lågbyggd

Från: 18790kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Snigo Slamavskiljare

Från: 17950kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Snigo Teleskophals

Från: 2690kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Snigo Lock

2490kr

BDT & Gråvatten

Rotomon BDT Slamavskiljare

16900kr

Infiltration & Markbädd

RM Trekammarbrunn + Infiltration

Från: 22890kr
Stabil betong!

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Tranås Trekammarbrunn i betong

Från: 12490kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

BAGA Slamavskiljare

Från: 19500kr

Sluten tank & Septiktank

Förhöjningshals NEO & Solido

2690kr

Verktyg & Tillbehör

Lyftverktyg betongbrunnar

Från: 625kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Baga förankringsduk

1895kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Baga Förhöjningshals

Från: 3750kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

T-rör till trekammarbrunn

Från: 490kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Filter till trekammarbrunn

419kr

Om Slamavskiljare

En godkänd slamavskiljare eller i folkmun mer känd som trekammarbrunn har en volym av minst två kubik för ett hushåll med toalett. 

Ett enskilt avlopp för ett hushåll beräknas belastas av max fem personer.

Slamavskiljaren måste självklart vara tät och klara avskiljning av slam, fett m,m

Om du har badkar/jacuzzi så kanske du måste eventuellt dimensionera upp slamavskiljaren.

 

Observera att trots att du understiger den totala tillåtna dagsbelastning på 850liter spillvatten, så måste anläggningen oftast dimensioneras upp inklusive efterföljande reningssteg om du har större badkar.

När du drar ur proppen i badkaret så kommer den en stor mängd vatten på väldigt kort tid och risken för slamflykt är hög.

Har du en kemdoserare för att fosforfällning som används för enskilda avlopp med hög skyddsnivå, måste du också eventuell ha en större slamavskiljare dels för:

 1. Den så kallade "flockningen" när kemkalien tillsätts för att binda fosforn ska hinna verka och sjunka till botten.
 2. Själva flockningen skapar en större mängd slam med fördelen att det blir mindre för efterföljande reningen att ta hand om.  

Slamavskiljare för 2st hushåll eller fler

För en slamavskiljare för 2st hushåll behöver så behöver man 4m3.
Detta bygger dock på en slamtömning per år.

I princip har alla tillverkare slamavskiljare för flera hushåll

Dock betalar det sig ganska snabbt att köpa en fyra kubiks tank istället för exempelvis 3m3 med flera tömningar på grund av kostnaden för en extra slamtömmning.

För slamavskiljare för flera hushåll (4st och fler) så sker det en viss reduktion i beräkningen av kubiken. Det skiljer sig åt från tillverkare hur stor volym som rekomenderas.

Hur ofta behöver trekammarbrunn tömning?

Kommunen brukar kräva slamtömning en gång per år av slamavskiljare.

Det rekommenderas även av oss för att säkerhetställa så det inte blir någon slamflykt till efterföljande rening som markbädd eller infiltration.

Flertalet fastigheter skulle dock inte en behöva slamtömning ens varannat år på grund av att deras belastning motsvarar inte fem personer.
Oftast så är ju faktiska mängden spillvatten som belastar anläggningen endast 1-3st personer.

Vissa miljökontor kan ge dispens från krav på på slamtömmning varje år om det finns speciella skäl som t.ex fritidshus eller en ensam pensionär i fastighet.  

Dock ska det sägas att det är alltid bättre med en tömning för ofta än en för lite med slamflykt som följd.

Måste jag ha trekammarbrunn?


Det finns slamavskiljare som består av trekammare men det finns även moderna en och två kammarebrunnar som godkända och klarar alla krav.

BAGA slamavskiljare är byggd så att vattnet ska passera olika steg för att renas innan det rinner ut.

BAGA ska vara den slamavskiljare på marknad som har bäst reningsresultat och det innebär att efterföljande reningsteg som infiltration eller markbädd får minimal belastning lika med lång livslängd.

Även minireningsverk har en slamavskiljare men då brukar man prata om en kammare / slammagasin.  Oftast är den en kammare och sen i kammare renas vattnet i minireningsverket med syresättning och fosforbindning via kemfällning.

Tranås cementvarufabrik tillverkar fortfarande den klassiska Tranås Trekammarbrunn i betong kallad Tranåsbrunnen.

Fördelen med en trekammarbrunn i betong är att man kan använda befintliga massor och behöver inte förankra slamavskiljaren.

Förankra slamavskiljare

En slamavskiljare i plast eller glasfiber är lättare att frakta och installera, samt lätta att förankra med t.ex BAGA Förankringsduk om behov finns.

Är det risk för högt grundvatten så förankra. Risken för högt grundvatten inträffar speciellt vår och sen höst. Då finns det en risk att tanken flyter upp om den inte är förankrad. Speciellt precis vid en slamtömning och tanken är tom.

I de flesta fall räcker fyllnadsmassor ovan avloppstanken till för att förankra men är du osäker så chansa inte med förankringen.

Byt ut trekammarbrunn

Har du framförallt en äldre betongbrunn men även befintlig en äldre slamavskiljare i plast/glasfiber så byt ut den.

Den kostnaden för en ny godkänd superrenade slamavskiljare är inte speciellt hög i sammanhanget och du är säker på att få en fullt fungerande avloppsanläggning i många år framåt.

Fast din gamla betongbrunn ser jättefin ut ovanifrån så vet du inte hur det ser ut i botten där korrosioner sker.

Har man grävt upp ett antal gamla brunnar så vet man att det flesta läcker i skarven.

Risk med en gammal trekammarbrunn:

 • Inläckage: Stor risk för överbelastning av efterföljande markbädd eller infiltration.
 • Utläckage: Risk för förstört dricksvatten för dig och dina grannar.
 • Slamflykt: Du vet ingenting om prestanda och vilka flöden din gamla trekammbrunn klarar med risk skador eller förkortat livslängd på efterföljande rening. Det var väldigt vanlig att vilken lekman som helst byggde sin egen trekammarbrunn för i tiden.
 • Trekammarbrunn lock: Enligt Arbetsmiljöverket får inte locket väga mer än 15Kg och du kan få strafftaxa av din slamtömmare.
  Det går att byta ut men det kostar ca 10-20% av priset för en ny slamavskiljare.

Betong fräts sönder i botten på slamavskiljare, så för att konstatera inläckage måste du slamtömma den totalt och helst när grundvattennivån är hög så att du ser att den inte läckert in i skarven mellan ringarna.
Det är vanligt med läckage utåt på gamla trekammarbrunnar.

 

Slamavskiljare t-rör på utlopp

Äldre trekammarbrunnar har oftast ett T-rör på utloppet.T-rör för slamavskiljare & Trekammarbrunn

Röret är utformat som ett liggande T (därav namnet) bestående av ett hål uppåt i slamavskiljaren och ett nedåt i slamavskiljaren.

T-röret fungerar så att flytande fett och slam som eventuellt finns i tredje kammaren inte kan rinna vidare ur slamavskiljaren till infiltration eller markbädd så kallad slamflykt. Röret går ett par decimeter under vattenytan för att bara vatten från mellanskiktet kan rinna ut och inte dom översta delarna där det kan finnas fett och flytslam.

Som en extra säkerhet mot slamflykt brukar man montera en filterborste i T-röret på trekammarbrunnar.

Filter till trekammarbrunn

Filterborsten fungerar som ett filter till trekammarbrunnen och förhindrar vid slamflykt att slammet tas sig vidare till efterföljande reningssteg. Dock så fångar fiterborsten bara upp de större partiklarna.

På nya slamavskiljare som t.ex BAGA så säger leverantörerna "behöver du ett filter i trekammarbrunn, så byt trekammarbrunn".

När är en trekammarbrunn full?

En trekammarbrunn ska alltid vara full med vatten förutom strax efter tömning.

Rekommenderas dock att alltid fylla upp så mycket vatten du kan undvara efter tömning för att inte få en slamflykt när vattennivån sakta fylls på.  Tillverkaren brukar ha som rekommendation att fylla slamavskiljaren efter tömmnig.

Vattennivån i trekammarbrunnen ska ligga precis i nivå med underkant utlopp så tillvida det inte tillförs något inkommande vatten.

Är vattnet högre än utloppsledning är det stopp i efterföljande reningsteg som markbädd eller infiltarion och åtgärd behöver tas snarast.

Är vattnet under underkant utloppsrör så är det en läcka i brunnen och spillvatten läcker ut med risk för förorening av dricksvattenbrunn och omgivning.

Samma läcka kan göra att grundvatten rinner in när grundvattennivån är hög med påföljd av överbelastning på efterföljande reningsteg.

I en trekammarbrunn är det oftast en slamkaka på ca 5 till 20cm i första kammaren.
Andra kammaren ska bara ha en liten del fett och slam flytande och tredje ska vara relativt klart vatten.

Trekammarbrunn luktar.

Luktar det från din slamavskiljare är det oftast stopp eller utebliven avluftning. Man strävar efter att ha undertryck i slamavskiljaren så ingen doft sprids.

På en fullt fungerande avloppsanläggning med rätt avluftning ska du bara kunna förnimma en svag doft av avlopp om du sätter näsan mot avluftning på markbädd eller infiltrationen eller locket på slamavskiljaren.

Läs mer om hur viktig avluftningen är >>

 • Oavsett vilken avloppsanläggning du har så krävs det ventilation.
 • Rekommenderas att avloppsstammen ventileras ovan nock på fastigheten.
 • Man strävar efter en skorstenseffekt så det blir undertryck i anläggningen så luften sugs in i markbädden/infiltrationen/efterpoleringen/minireningsverket genom slamavskiljaren ut genom avloppsluftning ovan tak.
 • Reningen i alla avloppsanläggningar bygger på syre och utan det fungerar dom inte.
 • Du eliminerar dåligt lukt från slamavskiljaren/minireningsverket med fullgod ventilation och begränsar mängden flytslam.
 • Vakuumventil är ej godkänt eftersom den bryter ventilationen.