Infiltration

I en Infiltration så utnyttjar man markens egen reningsförmåga och det krävs att marken har god genomsläpplighet för att kunna ta hand om vattnet från ditt avlopp.

Infiltration är den vanligaste avloppslösning för enskilda avlopp och är den teknik som är enklast att anlägga och underhålla.

En infiltration består av en slamavskiljare med efterföljande avloppsledning som går till en fördelningsbrunn och ut i ett spridarör som ligger i ett spridarlager med grus eller biomoduler som FANN eller BAGA.

Följ länkar nedan för att hitta ett komplett infiltrationspaket som passar just dig!

Infiltration för normal skyddsnivå

Infiltration för hög skyddsnivå 

Om du inte vet vilken skyddsnivå din fastighet har, så lär dig mer om skyddsnivå här.

Om du önskar plocka ihop din egen infiltration så hittar du infiltrationsdelar här.


Har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss på: kundservice@markgrossen.se eller på telefon: 0220 - 310 30