Dulnik Slamavskiljare 4m3 + Biomodulspaket med fosforfällning

34290kr inkl. moms

  • Lösning för att uppfylla hög skyddsnivå.
  • Det mest kostnadseffektiva lösningen.
  • Inget behov av serviceavtal.
  • 1st Hushåll

Otillräckligt lager