Brunnslock eller brunnsbetäckning

Brunnslock kallas för betäckning eller brunnsbetäckning på fackspråk.

Vi har brunnslock i betong, plast och gjutjärn / segjärn i alla olika klasser.

Belastning på betäckning

Betäckningar klassas i olika klasser beroende på viket tryck locken utsätts för. Se tabell nedan. Det är viktigt att du väljer rätt betäckning till rätt ändamål annars så håller locket  inte och spricker.

Viktigt med flytande betäckning

Finns det risk för belastning på betäckning är det väldigt viktigt att den kan röra sig med hjälp av ett teleskoprör så kallad flytande betäckning, så inte underliggande ledning skadas spricker eller sjunker genom sättning.

Teleskopröret tar då det nedåtgående trycket genom att den kan röra sig (flyter) utan att ledningen belastas.

Gjutjärn rostar inte

Våra betäckningar tillverkade i gjutjärn är lackade i svart skyddsfärg vid leverans.

Denna lack ska ses enbart som estetisk.

Gjutjärn behöver inte skyddmålas på grund av att gjutjärn rostar inte!

Däremot kan det uppstå en ”ytrost” på gjutjärnet på grund av att det oxiderar.

Denna oxidering upphör om den skrapas eller borstas bort och den återkommer inte samt materialet förblir rent.

Titta på alla gamla betäckningar på vägar och gator som har legat där utsatta för salt och slitage sen vägen byggdes och dom är likadana idag som när de monterades i förra seklet.

Så får du en betäckning med ytrost så är det inget fel utan är gjutjärnets bästa egenskap: Det rostar inte!