Brunnslock eller brunnsbetäckning

Brunnslock och lock kallas för betäckning / brunnsbetäckning på fackspråk.

Vi har brunnslock i betong, plast och gjutjärn / segjärn.

Belastning på betäckning

Betäckningar klassas i olika klasser beroende på viket tryck locken utsätts för. Se tabell nedan.

Teoretiskt så belastar ju ett bildäck mycket mindre än 1,5ton vid stillastående men vid rörelse som mångdubblas trycket och framförallt om det kommer en sten i mellan så det blir en punktbelastning.

Viktigt med flytande betäckning

Finns det risk för belastning på betäckning är det väldigt viktigt att den kan röra sig med hjälp av ett teleskoprör så kallad flytande betäckning, så inte underliggande ledning skadas spricker eller sjunker genom sättning.

Teleskopröret tar då det nedåtgående trycket genom att den kan röra sig (flyter) utan att ledningen belastas.

Gjutjärn rostar inte

Våra betäckningar tillverkade i gjutjärn är lackade i svart skyddsfärg vid leverans.

Denna lack ska inte ses som bara som estetisk.

Gjutjärn behöver inte skyddmålas på grund av att gjutjärn rostar inte!

Däremot kan det uppstå en ”ytrost” på gjutjärnet på grund av att det oxiderar.

Denna oxidering upphör om den skrapas eller borstas bort och den återkommer inte och materialet förblir rent.

Tänk på alla gamla betäckningar på vägar och gator som har legat där utsatta för salt och slitage sen vägen byggdes och dom är likadana idag som när dom monterades förra seklet.