Avloppspump

Avloppspumpar används när inte självfall kan fås och avloppsvattnet behöver pumpas till:

  • En markbädd/infiltration. Pumpen sitter då efter en slamavskiljare / trekammarbrunn.
  • Till en slamavskiljare. Pumpen sitter då före slamavskiljaren.
  • Pumpas till kommunal självfallsledning.
  • Pumpas kommunal tryckledning.
  • Pumpas till ledning i gemensamhetsanläggning.

Ska det pumpas slamavskiljt vatten efter en slamavskiljare används så kallade dräneringspumpar.

Ska man pumpa orenat spillvatten används så kallade Tugger / Skärande pumpar som maler och skär ner alla partiklar i avloppsvattnet till mindre delar.

Det används även så kallad Vortex pumpar som har ett friströmmingshjul som kan ta större partiklar.

Vortex pumpar rekommenderas när det inte är så stora tryck.

Avloppspumpar kan vara 1-fas eller 3-fas. När det gäller pumpar som ska pumpa orenat avloppsvatten rekommenderar vi alltid 3-fas, eftersom dom är starkare i själva start ögonblicket. Det är bra om något olämpligt har kommit med i avloppet.

Viktigt att komma ihåg att alla pumpbrunnar behöver ett nivålarm så det inte blir skador på fastigheten på grund av att pump stannar.

 

450L & Pump
2739kr2889kr
Populär
6990kr13750kr
Tuggerpump
29750kr43900kr
Mini Tugger
25890kr37169kr
Inomhus Tugger