Visar alla 6 resultat

Avloppspump

En avloppspump är en effektiv lösning för att pumpa spillvatten från toaletter, handfat och duschar. Oavsett om du har en slamavskiljare eller ej, har vi en pump som passar dina behov. Välj bland våra dränkbara pumpar – perfekta för installation i avloppsbrunnar, kraftfulla slampumpar för tjockt och slamhaltigt avloppsvatten, eller kompakta och tysta pumpar för anslutning till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer:

37900kr inkl. moms
7390kr inkl. moms
Mini Tugger

Avloppspump

Flygt Compit Mini

Från: 36990kr

När används Avloppspumpar?

Avloppspumpar används när inte självfall kan fås från avloppet och vattnet behöver pumpas till:

  • En markbädd/infiltration. Pumpen sitter då efter en slamavskiljare / trekammarbrunn.
  • Till en slamavskiljare. Pumpen sitter då före slamavskiljaren.
  • Pumpas till kommunal självfallsledning.
  • Pumpas kommunal tryckledning.
  • Pumpas till ledning i gemensamhetsanläggning.

Vilken avloppspump ska jag ha?

Har man slamavskiljt spillvattnet och pumpen sitter efter en slamavskiljare används  läns / dräneringspumpar som klarar och är godkända för att hantera vattnet från ett slamavskiljt avlopp.

Ska man pumpa orenat spillvatten används så kallade Tugger / Skärande avloppspumpar som maler och skär ner alla partiklar i avloppsvattnet till mindre delar.

Man använder även Vortex avloppspumpar som har ett friströmningshjul som kan pumpa de större partiklar som blir avloppsvatten med fekalier m,m

Vortex avloppspumpar använder man om det ska pumpas kortare sträckor och ej trycksatta avloppsledningar. Därför är Vortex pumpar mest vanliga till enskilda avlopp där man pumpar till slamavskljare eller till kommunal självfallsledning.

Avloppspumpar kan vara 1-fas eller 3-fas. När det gäller pumpar som ska pumpa orenat avloppsvatten rekommenderar vi alltid 3-fas, eftersom dom är starkare i själva start ögonblicket. Det är bra med extra tryck om något olämpligt har kommit med i avloppet.

3-fas pumpar har också andra nivågivare som gör att det är mindre risk för haveri på grund av att flytvippan på 1-fas pumpar hänger sig.

Viktigt att komma ihåg att alla pumpbrunnar behöver ett nivålarm så det inte blir skador på fastigheten på grund av att pumpen stannar.

Dimension på PEM Slang till avlopp

Oftast använder man PEM Slang med dimensionerna 40mm, 50mm och även 63mm till att pumpa avloppsvatten.

  1. Sitter pumpen efter en slamavskiljare så använder man 32mm eller 40mm slang.
  2. Är en pumpen en Vortex pump och pumpar WC + BDT (Ej slamavskiljt vatten) så används alltid minst 50mm för att upp minsta mottryck.
  3. Dimension på slangen vid så kallade tuggerpumpar som pumpar ej slamasvkiljt spillvatten är också oftast 50mm, men det går även att använda 40mm, som till och med kan ge bättre flöde och lägre uppehållstid i slangen.

    Generell rekommendation är dock att använda 50mm PEM Slang för att pumpa avloppsvatten som är ej slamavskiljt.

Ska du pumpa till kommunal ledning används PEM slang med brun rand. Brun rand betyder att det är avloppsvatten i slangen.

Ska du pumpa mellan hus ock slamavskiljare så kan du använda PEM slang med blå rand.

Dock så är det rekommenderat att använda slang med brun rand då det inte är säkert du bor på kvar på fastigheten och efterkommande ska gräva och funderar varför det ligger en "dricksvatten" slang där.