Teknisk Guide & Våra Produkter för Enskilt Avlopp

Här hittar du vår guide om allt du behöver veta om enskilt avlopp för att bygga en lyckad anläggning.

Först går vi igenom dom vanligaste lösningarna för enskilt avlopp och våra produktkategorier.

Längre ner på sidan hittar du information om respektive fråga och kategori.

Vanligaste lösningar för enskilda avlopp med toalett är:

Slamavskiljare (Trekammarbrunn) + efterföljande infiltration
Slamavskiljare + efterföljande markbädd
Slamavskiljare + efterföljande Markbädd på burk
Minireningsverk
Vakuumsystem / Snålspolandessytem
Septik tank / Sluten tank

Lösningar med toalett brukar skrivas som KL (klosett) + BDT eller WC + BDT

Avloppslösningar utan toalett kallas för enbart BDT (Bad, Disk och Tvätt) eller gråvatten

Är du osäker eller har frågor angående avlopp kan du alltid ringa eller e-posta oss för kostnadsfri rådgivning om enskilt avlopp.
E-post: kundservice@markgrossen.se
Telefon: 0220 – 310 30

Missa inte att läsa mer om enskilt avlopp längre ner på sidan för att få tips och en inblick i alla olika lösningar.

Snabblänkar till vår guide:

Vad är Enskilt Avlopp?
– Antal personer
– Kostnad Enskilt Avlopp
Krav på Enskilt Avlopp
Slamavskiljare och Trekammarbrunn
– Krav på godkänd slamavskiljare
– Byta ut en trekammarbrunn
– Risker med en gammal trekammarbrunn
Lösningar för enskilt avlopp med Normal skyddsnivå
– Bygga Infiltration själv
– Bygga markbädd själv
Lösningar för Hög Skyddsnivå
– Minireningsverk
– Markbädd på burk

Våra kategorier inom enskilt avlopp:


enskilt avlopp

Vad är Enskilt Avlopp?

Ett enskilt avlopp är en avloppsanläggning som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet.

Ett noggrant planerat och installerat enskilt avlopp kan leverera flera års problemfritt användande.

Tyvärr så renar inte majoriteten av de äldre avloppsanläggningarna tillräckligt p.g.a av ålder, bristfälliga reningssteg samt felaktigt utförande.

Att anlägga sitt eget enskilda avlopp är ingen raketforskning, men det är väldigt noga att man inte missar någon detalj och följer varje tillverkares manual/instruktion till punkt och pricka.

Vad kostar Enskilt Avlopp?

Det är många faktorer som påverkar priset på ett enskilt avlopp. Man kan räkna med att priset landar mellan 20 000kr till 250 000kr beroende på vem som utför arbetet och vilken anläggning du behöver.

Det är skillnad om du har Normal eller Hög skyddsnivå.

Vilka markförhållanden du har påverkar också priset.

Vid lösningar med hög skyddsnivå så har du oftast tillkommande årliga kostnader för serviceavtal och flockningsmedel eller dylikt.

Förutom själva materialet till avloppsanläggningen så tillkommer det kostnader för:

 • Kostnad för grävmaskin
 • Grus / Makadam / Markbäddsand
 • Tillstånd från kommun.
 • Eventuellt elektriker

Har du inte tillgång till en egen maskin så är kostnaden för en grävmaskin cirka 600-1200kr/timmen inkl moms beroende på storlek.

Du har rätt till ROT avdrag på 30% av kostnaden för den gubbe som kör maskinen, men inte rätt till ROT avdrag för själv maskinen.

Det är oftast lönsammast att hyra in grävmaskin och gubbe på timme istället för att at fast pris.

De flesta avloppslösningar för ett hushåll klarar man av att gräva/anlägga på ca 1-3 dagar.

Ett alternativ är att ta in en större maskin för schakt och sen hyra en mindre själv för återfyllnad och finlir. 

En mindre infiltration som anläggs med t.ex FANN In Drän Plus klarar man galant av att anlägga med en minigrävare.

En infiltration är den bästa ekonomiska avloppslösning och det tar 1-2 dagar att anlägga vid rätt förutsättningar och skicklighet.

Kostnad för en infiltration 20 - 40 000kr

Kostnad för en markbädd: 30 - 70 000kr

Kostnad för ett minireningsverk: 70 - 250 000kr

Uppskattade priser ovan bygger på att man är med och arbetar själv eller gräver själv.

När en entreprenör lämnar prispå en avloppsanläggning hamnar det oftast betydligt högre för dom måste ha betalt för resor, etablering, oväntade kostnader m,m

Antal personer enskilt avlopp

En fastighet beräknas vara på 5 personer oavsett om det är en en person eller fem.

Personer brukar man skriva förkortat PE (Personekvivalent).

Just att det är fem personer som man utgår ifrån kommer gissningsvis ifrån en vanlig 70-tals familj, bestående av 2 vuxna + 3 barn.

Det var just på 70-talet som avloppsrening i större skala kom på tal men redan 60-talet blev det krav på efterföljande rening efter slamavskiljaren.

Det är otroligt att det fortfarande finns flera tusen olagliga fastigheter som bara ha en, två eller trekammarbrunn som enda rening 2019, när dessa anläggningar egentligen har haft förbud i 50år!

Varje person beräknas att släppa ut 170liter spillvatten (WC + BDT) lika med 850liter vatten per hushåll och dygn.

Vid enbart BDT vatten så räknar man med 120liter.

När man pratar om minireningsverk för 2 hushåll så är det lika med att det klarar 10st personer.

Vid större anläggningar med minireningsverk för flera hushåll så räknar man med en viss reducering av belastning.
Samma gäller även markbäddar och infiltrationer.

Krav på enskilt avlopp

Det första du ska göra är att ringa din kommuns miljöinspektör och fråga om din fastighet klassas som normal eller hög skyddsnivå.

Skyddsnivån anger hur mycket som din avloppsanläggning måste reducera utsläpp av syreförbrukande ämnen, fosfor samt kväve.

Följande krav på enskilt avlopp måste uppfyllas:

Vid Normal skyddsnivå

- BOD (Syreförbrukande ämnen)   >90%
- Fosfor                                           >70%
- Kväve                                           Inget krav

Vid Hög skyddsnivå

- BOD (Syreförbrukande ämnen)   >90%
- Fosfor                                             90%
- Kväve                                             50%

Ditt miljökontor kan ställa ytterligare krav. Det skiljer sig dock från kommun till kommun och till och med miljöinspektör i mellan vilka krav och vad du får anlägga och inte på din fastighet.

Bli inte överraskad om din grannes fastighet 100m längre bort får en annan klassning än vad du får.

Det kan bero på att din fastighet har ett dike eller täckdikning som går ut i en bäck som leder fram till ett vattendrag som är övergödd.

Kommunen kan  även kan klassa ditt enskilda avlopp till hög skyddsnivå ur hälsoskyddsynpunkt.

Din fastighet kanske ligger i ett område med många dricksvattenbrunnar eller att det finns en badplats i närheten.

Om din kommun har klassat din fastighet till normal skyddsnivå så blir ditt enskilda avlopp betydligt billigare, driftsäkrare och enklare än ett avlopp som klassas som hög skyddsnivå.

Du slipper lösningar som innehåller teknik som minireningsverk eller en flockningsenhet i form av kemdoserare t.ex FANN Eko Treat eller markbädd med efterföljande fosforbrunn.

Andra krav på enskilt avlopp

Förutom krav på reducering av fosfor, kväve och BOD så ställs det krav på minsta avstånd från ditt avlopps utsläppspunkt till din och grannars vattentäkt (Grävd brunn / Borrad brunn)

Avstånd mellan ditt avlopp och din och grannfastigheters eventuella energibrunn (Borrhål för bergvärme)

Utöver kommunens krav så kan även företaget som tar han om ditt slam ställa krav på max längd i mellan farbar väg och tömningspunkt på din slamavskiljare eller minireningsverk.

Man kan säga att det finns 290 olika "regler för enskilt avlopp". Alltså lika många som Sveriges kommuner.

Allt bygger på hur respektive kommun tolkar Miljöbalken

Ytterligare krav på ditt avlopp

Förutom lagar & regler som måste du tänka på följande också när du ska byta ditt avlopp.

Hur är dina befintliga avloppsrör?

Är dom av betong är det inget att fundera på utan byt ut dom.

Gamla ledningar ökar risken för vatteninträngning med överbelastning av din nya avloppsanläggning.

Det kan även vara ledningssvackor som fungerar som vattenlås och förstör luftcirkulationen .
- Har du plaströr som ska behållas så rekommenderar att man filmar rören så att det inte finns några svackor, inläckage/utläckage m,m.
-Chansa inte med rören.  Är det en svacka och din avloppsanläggning inte får syre kan den förstöras totalt eller överbelastas med inläckage.
-Det är väldigt vanligt med att dränering samt dagvatten är kopplat på avloppsledningen.  Byter/filmar man ledningarna så säkerställer man att så inte är fallet.

Har fastigheten något vatten/poolfilter?

Backspolning av vattenfilter eller poolfilter får inte vara inkopplat på avloppet.

Dels överbelastas systemet (Det kommer en stor mängd vatten på väldigt kort tid) sen innehåller vattnet från backspolning massa saker (Järn, Mangan m,m) som inte anläggningen är gjord för att ta hand om.

Är dag- dränerings samt externt vatten kopplat på avloppet?

Allt vatten förutom spillvattnet får ej kopplas på samma ledning som leder till din avloppsanläggning.

Om så är fallet ändå måste det dras om eftersom du överbelastar din anläggning och kan totalförstöra den.

Slamavskiljare och Trekammarbrunn

slamavskiljareDet första steget i reningen av ditt avloppsvatten är en slamavskijare eller mer känt i folkmun som trekammarbrunn.

Krav på godkänd slamavskiljare

En godkänd slamavskiljare är på minst två kubik för ett hushåll alltså ett avlopp som belastas av max fem personer. Den måste självklart vara tät och klara avskiljning av slam, fett m,m galant.

Om du har badkar/jacuzzi så kanske du måste dimensionera upp slamavskiljaren.

BAGA godkänner större badkar och FANN har max 300L badkar för sina slamavskiljare.

Observera att trots att du understiger den totala tillåtna dagsbelastning på 850l av ditt avlopp så måste anläggningen oftast dimensioneras upp inklusive efterföljande reningssteg.

När du drar ur proppen i badkaret så kommer den en stor mängd vatten på väldigt kort tid och risken för slamflykt är hög.

Slamavskiljare för 2st hushåll eller fler

För en slamavskiljare för 2st hushåll behöver så behöver man 4m3.
Detta bygger dock på en slamtömning per år.

FANN sa3006 som är på 3m3 ska fungera för 2st hushåll men kräver dock då två tömningar per år.
Dock betalar det sig ganska snabbt att köpa en 4-kubiks tank istället på grund av kostnaden för en extra slamtömmning.

För slamavskiljare för flera hushåll så sker det en viss reduktion i beräkningen.
Se på respektive tillverkare som Fann Slamavskiljare eller BAGA Slamavskiljare för deras rekommendationer på slamtömning och storlek.

Hur ofta behöver trekammarbrunn tömning?

Kommunen brukar kräva slamtömning en gång per år av slamavskiljare.  Det rekommenderas också för att säkerhetställa så det inte blir någon slamflykt till efterföljande rening som markbädd eller infiltration.

Flertalet fastigheter skulle dock inte en behöva slamtömning ens varannat år på grad av att deras belastning motsvarar inte fem personer utan är ganska, ofta endast 1-2st personer.

Vissa miljökontor kan ge dispens från kravet på slamtömmning en gång per år om det finns speciella skäl som t.ex fritidshus eller en ensam pensionär i fastighet.  Dock ska det sägas att det är alltid bättre med en tömning för ofta än för sällan.

Måste jag ha trekammarbrunn?

trekammarbrunnDet finns slamavskiljare som består av trekammare och även moderna två kammarebrunnar är godkända.

FANN Slamavskiljare består bara av en enda lång kammare och bygger på att avloppsvattnet ska rinna med ett långsamt flöde för att hinna separera.

BAGA slamavskiljare är byggd så att vattnet ska passera olika steg för att renas innan det rinner ut.

BAGA ska vara den slamavskiljare på marknad som har bäst reningsresultat och det innebär att efterföljande reningsteg som infiltration eller markbädd får minimal belastning lika med lång livslängd.

Även minireningsverken har en slamavskiljare men då brukar man prata om kammare som är oftast en enda och sen klarnas vattnet i kammare två med kemfällning till hjälp.

Även Wavin och Uponor tillverkar slamavskiljare av plast.

Tranås cementvarufabrik tillverkar fortfarande den klassiska Tranås Trekammarbrunn kallad Tranåsbrunnen som är gjord i betong.

Fördelen med en trekammarbrunn i betong är att man kan använda befintliga massor och behöver inte förankra slamavskiljaren.

Nackdelen är hanterbarhet efter som dom väger en hel del och kräver en rejäl grävkasmin eller kran för installation.

Även minireningsverken har en slamavskiljare men då brukar man prata om kammare som är oftast en och sen klarnas vattnet i kammare två med kemfällning till hjälp.

Förankra slamavskiljare

En slamavskiljare i plast eller glasfiber är lättare att frakta och installera, samt lätta att förankra med t.ex BAGA Förankringsduk om behov finns.

Är det risk för högt grundvatten så förankra. Risken för högt grundvatten inträffar speciellt vår och sen höst. Då finns det en risk att tanken flyter upp om den inte är förankrad. Speciellt precis vid en slamtömning och tanken är tom.

I de flesta fall räcker fyllnadsmassor ovan avloppstanken till för att förankra men är du osäker så chansa inte med förankringen.

Byt ut trekammarbrunn

Har du framförallt en äldre betongbrunn men även befintlig en äldre slamavskiljare i plast/glasfiber så byt ut den.

Den kostnaden för en ny godkänd superrenade slamavskiljare är inte speciellt hög i sammanhanget och du är säker på att få en fullt fungerande avloppsanläggning i många år framåt.

Fast din gamla betongbrunn ser jättefin ut ovanifrån så vet du inte hur det ser ut i botten där korrosioner sker.

Risk med en gammal trekammarbrunn:

 • Inläckage: Stor risk för överbelastning av efterföljande markbädd eller infiltration.
 • Utläckage: Risk för förstört dricksvatten för dig och dina grannar.
 • Slamflykt: Du vet ingenting om prestanda och vilka flöden din gamla trekammbrunn klarar med risk skador eller förkortat livslängd på efterföljande rening. Det var väldigt vanlig att vilken lekman som helst byggde sin egen trekammarbrunn för i tiden.
 • Trekammarbrunn lock: Enligt Arbetsmiljöverket får inte locket väga mer än 15Kg och du kan få strafftaxa av din slamtömmare. Det går att byta ut men det kostar ca 10-20% av priset för en ny slamavskiljare.

Betong fräts sönder i botten på slamavskiljare, så för att konstatera inläckage måste du slamtömma den totalt och helst när grundvattennivån är hög så att du ser att den inte läckert in i skarven mellan ringarna.
Det är vanligt med läckage utåt på gamla trekammarbrunnar.

T rör till trekammarbrunn

Slamavskiljare t-rör på utlopp

Äldre trekammarbrunnar har oftast ett T-rör på utloppet.

Röret är utformat som ett liggande T (därav namnet) bestående av ett hål uppåt i slamavskiljaren och ett nedåt i slamavskiljaren.

T-röret fungerar så att flytande fett och slam som eventuellt finns i tredje kammaren inte kan rinna vidare ur slamavskiljaren till infiltration eller markbädd så kallad slamflykt. Röret går ett par decimeter under vattenytan för att bara vatten från mellanskiktet kan rinna ut och inte dom översta delarna där det kan finnas fett och flytslam.

Som en extra säkerhet mot slamflykt brukar man montera en filterborste i T-röret på trekammarbrunnar.

Filter till trekammarbrunn

Filterborsten fungerar som ett filter till trekammarbrunnen och förhindrar vid slamflykt att slammet tas sig vidare till efterföljande reningssteg.

På nya slamavskiljare som t.ex BAGA och FANN så säger leverantörerna "behöver du ett filter i trekammarbrunn, så byt trekammarbrunn".

När är en trekammarbrunn full?

En trekammarbrunn ska alltid vara full med vatten förutom strax efter tömning.

Rekommenderas dock att alltid fylla upp så mycket vatten du kan undvara efter tömning för att inte få en slamflykt när vattennivån sakta fylls på.  Tillverkaren brukar ha som rekommendation att fylla slamavskiljaren efter tömmnig.

Vattennivån i trekammarbrunnen ska ligga precis i nivå med underkant utlopp så tillvida det inte tillförs något inkommande vatten.

Är vattnet högre än utloppsledning är det stopp i efterföljande reningsteg som markbädd eller infiltarion och åtgärd behöver tas snarast.

Är vattnet under underkant utloppsrör så är det en läcka i brunnen och spillvatten läcker ut med risk för förorening av dricksvattenbrunn och omgivning. Samma läcka kan göra att grundvatten rinner in när grundvattennivån är hög med påföljd av överbelastning på efterföljande reningsteg.

I en trekammarbrunn är det oftast en slamkaka på ca 5 till 20cm i första kammaren.
Andra kammaren ska bara ha en liten del fett och slam flytande och tredje ska vara relativt klart vatten.

Trekammarbrunn luktar.

Luktar det från din slamavskiljare är det oftast stopp eller utebliven avluftning. Man strävar efter att ha undertryck i slamavskiljaren så ingen doft sprids.

På en fullt fungerande avloppsanläggning med rätt avluftning ska du bara kunna förnimma en svag doft av avlopp om du sätter näsan mot avluftning på markbädd eller infiltrationen eller locket på slamavskiljaren.

 • Oavsett vilken avloppsanläggning du har så krävs det ventilation.
 • Rekommenderas att avloppsstammen ventileras ovan nock på fastigheten.
 • Man strävar efter en skorstenseffekt så det blir undertryck i anläggningen så luften sugs in i markbädden/infiltrationen/efterpoleringen/minireningsverket genom slamavskiljaren ut genom avloppsluftning ovan tak.
 • Reningen i alla avloppsanläggningar bygger på syre och utan det fungerar dom inte.
 • Du eliminerar dåligt lukt från slamavskiljaren/minireningsverket med fullgod ventilation och begränsar mängden flytslam.
 • Vakuumventil är ej godkänt eftersom den bryter ventilationen.

Lösningar för enskilt avlopp med Normal skyddsnivå

Vid normal skyddsnivå så har du följande att välja på om du har toalett samt BDT (Bad, Dusch och Tvätt) vatten:

Infiltration (Infiltrationsbädd)

Wavin paket för infiltrationEn infiltration består av en slamavskiljare (trekammarbrunn) med en efterföljande avloppsledning som går till en fördelningsbrunn och ut i ett spridarör som ligger i ett spridarlager med grus.

Vattnet infiltreras sen sakta ner i marken och det bildas så kallad biohud i övre lagret som renar ditt avloppsvatten helt naturligt.

För att ta reda på om du kan anlägga en infiltration så får man gräva en provgrop och göra ett perkolationstest för att få fram ett värde som kallas LTAR (Long term Acceptance Rate).

En Traditionell 30m2 är 30m2 med 2st spridarledningar på 15m.

Beroende på marken genomsläpplighet av vatten så kan den behövas göras större.

För att anlägga en infiltration (Infiltrationsbädd)  behöver du ha mark som har god genomsläpplighet.
Exempel på det är mark med sand eller morän.

Kompakt infiltration

Man kan även använda system med biomoduler som BAGA Biomoduler eller FANN:s In Drän för att göra en kompakt infiltration på liten yta.

BAGA Biomoduler med spridarmatta kräver endast 16m2

FANN  In Drän plus med spridarmatta kräver minimala 7,5m2

Inköpriset för en anläggning med biomoduler är högre än ett traditionellt infiltrationspaket men med mindre grusåtgång (oftast ingen alls) och minskade maskin och arbetstimmar så blir dom lönsamma och samtidigt får troligtvis en infiltration med längre livslängd.

Både FANN och BAGA erbjuder processgaranti och funktionsgaranti på 10-år om man kan vissa att anläggningen är utförd enligt deras krav och instruktioner.

Infiltration eller markbädd

Perkolations test av marken genomsläpplighet

Markens genomsläpplighet avgör om du kan anlägga en infiltration eller behöver göra en markbädd.

Olika jordarter lämpar sig olika för infiltration. Om marken består av fina jordar kan marken vara för tät att infiltrera i, tex lera.

En infiltration använder du den befintliga marken reningsförmåga och den måste kunna ta emot det vatten anläggningen släpper ut

Består marken av mycket grova jordarter är det lämpligt med en förstärkt infiltration annars rinner det för fort igenom infiltrationen och blir orenat.

Om LTAR-värden är över 50 skall en förstärkt anläggning anläggas.

Bra mark för infiltration är oftast morän eller sand.

För att avgöra om marken fungerar för infiltration så kan man göra ett perkolationstest

När ett perkolationsprov visar på ett LTAR-värde över 15 kan du anlägga en infiltration med t.ex BAGA biomoduler .
Får du ett lägre LTAR-värde än 15 anlägger man en markbädd istället.

Generellt så är det bättre hur högre du kan lägga markbädden eller infiltrationen.

Tyvärr läggs framförallt markbäddar på lägsta punkten eftersom man viil ha självfallet till bädden och på lägsta punkten kommer det även vara surast och mest ytvatten.

Hur bygga infiltration själv

Gör först ett Perkolationstest för att avgöra om du kan ha infiltration.

Avgör sen om du ska bygga en traditionell infiltration eller en infiltration med Biomoduler samt hur stor infiltrationen måste vara.

Följ sedan respektive tillverkares anvisning för att anlägga infiltrationen eller kontakta Markgrossen på kundservice@markgrossen.se

En infiltrationspaket med Biomoduler kan vara dyrare i inköp, men har en rad fördelar:

 • Inget spridarlager med grus = Stor besparing
 • Mindre yta = Mindre timmar på grävmaskin
 • Funktionsgaranti från tillverkarna upp till 10-år.
 • Mindre risk för felanlagd
 • Troligtvis längre livslängd på infiltrationen
 • Ingen risk för stopp i anläggning vid felaktigheter i avluftning (Gäller BAGA)

Markbädd

Kan inte marken infiltreras vid t.ex lerjord så gör man en markbädd.

Eftersom vattnet inte har någonstans att ta vägen så måste man leda vattnet till ett dike eller täckdikning.

Huvudsakligen gäller det att få självfallet till recipienten (Mottagare av vattnet).

Går inte det så får man göra en upphöjd markbädd och pumpa till den från slamavskiljaren.

Hur bygga markbädd själv

Hur bygga markbädd

En traditionell markbädd är uppbyggd av nedanstående:

Slamavskiljare / trekammarbrunn

Minst 2m3 för ett hushåll.

Fördelningsbrunn

Fördelningsbrunnen fördelar ut vattnet jämnt till spridarrören som oftast är två st med en längd av 10m. Det gör att markbädden blir jämnt belastat.
I markbäddar med Biomoduler har man oftast bara ett spridarrör och behöver således ingen fördelningsbrunn.

Spridarrör med luftning

Spridarrören har förborrade hål som vattnet kan rinna ut igenom till spridarlagret.
I slutet av spridarrör sitter det en böj och rör med en luftningshatt så att markbädden kan luftas.

Spridarlager

Spridarlagret består av ca 35cm makadam (krossat berg) i fraktion t.ex 16 / 32.
16 / 32 Betyder att minsta sten är 16mm och största 32mm.
I spridarlagret har vattnet chans att fördela ut sig tack vare att Biohuden på sandlagret bromsar vattnet.

Sandlager

Man lägger ett lager på 80cm med markbäddsand som ej får packas!
Det är översta delen av markbäddsanden som vattnet renas genom den naturliga biohud som bildas.
Övriga delar av lagret binder fosfor.

Uppsamlingslager

Längs ner i markbädden har du ett uppsamlingslager bestående av t.ex 8/16 ca 15-25cm tjockt.

Uppsamlingsledning med luftning

I uppsamlingslagret ligger en uppsamlingsledning vanligtvis ett 110mm dräneringsrör som tar hand om det renade vattnet som inte infiltreras ner i marken och för det till uppsamlingsbrunnen.
Trots att marken är för tät för infiltration så infiltreras uppskattningsvis 50% av vattnet ner i marken.

Provtagningsbrunn / Utloppsbrunn

Dräneringsledningen är ansluten till en Provtagningsbrunn / Utloppsbrunn som oftast har två olika höjder på inlopp och utlopp för att underlätta eventuell provtagning.

Provtagningsbrunnen är också ypperlig att kontrollera så inte grundvattnet är för högt eller att det är stopp i recipienten.
Brunnen ansluter man sen till ett rör som rinner ut i ett dike eller täckdikning

Övrigt om markbädd

- I mellan varje lager ovan har du ett separationslager på 5cm med fingrus 4 / 8
- Högst upp lägger man en fiberduk i mellan spridarlager och fyllnadsmassor
- En markbädd blir ca 2m totalt med fyllnadsmassa.
- Lägg inte markbädden för djupt då det är stor risk för att grundvattnet stiger vår och höst och förstör bädden.
- Markbäddar gjorda med t.ex BAGA Biomoduler blir mindre och har med största sannolikhet längre livslängd.
- Köp ett färdigt markbäddspaket utan slamavskiljare
- Köp ett färdigt markbäddspaket med slamavskiljare
-En markbädd med Biomoduler tar mindre plats och du slipper alla gruslager utan har endast ett lager bestående av 2-4 fingrus.

Upphöjd markbädd

Om grundvattnet är för högt eller att det är berg så kan man gör en upphöjd markbädd.
Då sätter man en pumpbrunn efter slamavskiljaren eller köper en slamavskiljare med inbyggd pumpbrunn som FANN Pump in tank eller BAGA slamavskiljare med BAGA pumppaket

Kom i håg att att alltid montera ett nivå larm på pumpbrunnen

Storlek på markbädd

Storleken för en markbädd skiljer sig på utförande med här har du exempel för ett hushåll:

BAGA med Biomoduler 16m2 (50cm fingrus 2-4cm)

FANN IN Drän 25m2 (30cm fingrus 2-4mm)

Traditionell Markbädd 20m2

En markbädds livslängd

Ett paket för att bygga sin egen markbädd.En markbädds livslängd beror på

- Belastning. En ensam pensionär eller en familj med två vuxna och tre tonåringar har ganska stor skillnad i vattenanvändning och det påverkar hur mycket vatten som bädden måste rena.
- Inkommande vatten kvalité från vattentäkt som vattenbrunn spelar också stor roll för livslängden
- Syresättning av hela anläggningen. En av det största problemen med enskilda avlopp är bristfällig syresättning.
- Grundvattennivån. Är grundvattnet högre än tillåtet
- Vad spolas ner i avloppet? T.ex kemikalier som klorin och vanish tycker inte din markbädd om.
- Hur välbyggd och planerad är markbädden. Ligger den högt, torrt och bra luftat.
- Vilken slamavskiljare har du? En traditionell trekammarbrunn ska släppa ut 1,8kg organisk material per år. Utsläppet av organisk material från en BAGA slamavskiljare ska vara noll.

Generellt så kan man räkna med 15-30 års livslängd på en välskött markbädd. Dock anses det att markbädden är mättad på fosfor efter 10 år.

Detta är dock omtvistad och vi har aldrig hört någon som fått gräva om sin markbädd på grund av fosformättnad.

Bräddavlopp på Markbädd

Fall inte för lockelsen att sätta bräddavlopp före markbädden. Dels så är det inte lagligt samt att du förorenar naturen och eventuellt ditt eget eller grannars vatten.

Lägg tid på att göra markbädden rätt och riktigt, så kommer den inte sätta igen och markbäddens livslängd uppnår det förväntade.

Det blir inte billigare att göra markbädden fel istället för rätt!

Tät markbädd

Ibland måste man bygga en tät markbädd på grund av att man ligger för när vattentäkt eller annan känslig plats och inte något vatten får infiltreras ner i marken.

Ska man montera en fosforfälla efter en markbädd måste man också göra en tät markbädd.

Man bygger markbädden tät genom att lägga ett geomembran som är en stark gummiduk i botten sen viker man upp duken på väggarna.

Genomföring för rör till inlopp samt utlopp måste bli täta antingen med en rörklamma eller ett fint snitt i duken som blir självtätande.

Det är väldigt noga att gummiduken inte punkteras.

Vi avråder från att montera gummiduk för att förhindra grundvatten/ytvatten att tränga in i markbäddden.

Har man sådana höga nivåer så är det bättre att flytta markbädden till säkrare plats eller annan avloppslösning.

Tänk på att det kan krävas extra ventilation av markbädden om den görs tät.

Lösningar för hög skyddsnivå

Vid hög skyddsnivå så har man krav på att reducera fosforn med 90% samt ett krav på kväve 50%.

Vanligaste lösningar för att fixa detta är:

 1. Tillsätta flockningsmedel till slamavskiljaren eller minireningsverket så fosforn binds i slammet.
 2. På markbädd eller markbädd på burk kan man sätta en fosforfälla som FANN FTK Fosforfälla efter markbädden.
 3. Sluten tank (Septiktank) och då oftast tillsammans med en BDT lösning för övrigt vatten.
 4. Urinseparering och ytterligare en lösning för övrig vatten.

Markbädd eller infiltration med kemfällning i eller före slamavskiljaren.

För markbädd sätter man en enhet för kemfällning som doserar flockningsmedel antingen direkt i slamavskiljaren, på inkommande avloppsledning eller inne i huset (t.ex. under diskbänk i grovköket) eller en burk med kalksäck efter markbädden.

Har man kemfällning måste man oftast gå upp i storlek till 4kbm slamavskiljare istället för standard 2kbm, alternativt kan man även uppgradera en befintlig 2kbm slamavskiljare genom att montera en extra slamavskiljare.

BAGA använder 3m3 slamavskiljare (BAGA Easy)med inbyggd dosering av flockningsmedel. Doseringen är flödesstyrd och ger precis så mycket som behövs när det kommer vatten.

FANN använder en doseringsenhet som heter Ekotreat.  Man monter Ekotreaten lämligtvis under diskbänken i grovkö eller liknande.
Doseringen sker tidstyrt och enligt förinställt antal personer i hushållet, så oavsett om avloppet används elle rinte så pytsas det ut flockningsmedel.

Markbädd med efterföljande fosforbrunn

fosforfällaSätter man en fosforfälla (Fosforbrunn) efter markbädden så måste markbädden vara en tät.

Fosforfällan som består av en brunn fylld med kalk(Polynite) som vattnet måste rinna igenom och på sätt binda fosforn till polyniten.

Oftast ligger kalket i en säck för att man ska kunna byta den med kran, men det finns även på lösvikt.

I bland används en fosforbrunn till efterpolering till minireningsverk eftersom som kalken är bakteriedödande.

Kalket måste bytas med jämna mellanrum beroende på belastning men varannat år är ett bra riktmärke för en familj. Man kontrollerar PH nivån på utgående vatten för att konstatera om kalket måste bytas

Fosforbrunn har den nackdelen att man måste ha ganska mycket fall eftersom den bygger i höjd. Ganska ofta får man bygga en upphöjd markbädd för att klar självfall från markbädden.

Det har även varit en del problem med fosforfällor på grund av felbyggda markbäddar som har sättit igen brunnen.

Man måste också anlägga fosforbrunnen på en plats där man kan komma åt den med kranbil eller annan maskin för att byta kalksäcken.

Fördelen med en fosforbrunn är:

 1. Helt passiv utan elektronik
 2. "flödesstyrd" till funktionen
 3. Bakteriedödande. Vattnet som kommer ut efter fosforbrunnen är hygieniserat.

Minireningsverk (reningsverk)

I ett minireningsverk sker den mesta reningen i en och samma bruk. Minireningsverk tar då oftast mindre plats men dock krävs den en efterpolering efter för de flesta reningsverk. Detta kan du kan läsa mer om längre ner.

Om du har en tomt som är inte så stor eller behöver pumpbrunn så kan totalkostnaden för ett mininreningsverk blir lägre än en för markbädd men dock så rekommenderas det serviceavtal som kostar 3-6000kr per år.

Minireningsverk pris

Priset på ett minireningsverk skiljer sig markant mellan olika modeller och märken.
Det finns så kallade billiga minireningsverk som oftast är direkt importerade från kontinenten och ingen support bakom.
Om ett sånt reningsverk strular ligger man pyrt till och kanske inte har någon att reklamera felet till eller ens någon som svarar i telefon.
Då kanske det inte är ett "billigt" minireningsverk längre utan kan bli dyrt.

Alla produkter som vi saluför finns det stora seriösa tillverkare bakom som tar ansvar för sina produkter och har upp till 20 års funktionsgaranti.

Minireningsverk underhållsfritt

Alla minireningsverk kräver ett visst underhåll utöver slamtömning.
Köper du t.ex en WSB Clean Minireningsverk och tecknar serviceavtal så blir minireningsverket underhållsfritt och du behöver inte sköta några egenkontroller eller fylla på flockningsmedel.

Det flesta minireningsverk kan man slamtömma själv genom slamavvattning eller att ha ett minireningsverk med inbyggd slampåse

Vi avråder från egen slamhantering. Den årliga kostnaden för slampåsar är oftast högre än en kommunal slamtömning och en kommunal slamtömning är både teknisk problemfri och trevligare!
 

Minireningsverk test

Det finns inga dagsaktuella tester av minireningsverk och med tanke på att det finns över 70st olika minireningsverk i Sverige med skiftande kvalité så skulle det verkligen behövas.

Alla tillverkare lovordar sina minireningsverk och det är svårt som konsument att veta vad som är bra eller inte.

Frågan är dock vem som skulle finansiera ett sådant omfattande test. Länsstyrelsen gjorde ett test för 10 år sedan och det är ju inte aktuell idag.

Vi rekommenderar att gå på erfarenhet. Ta kontakt med oss på kundservice@markgrossen.se så kan vi rådgöra vad du ska ha eller inte ha. Alla minireningsverk har fördelar och nackdelar och vissa alldeles för många nackdelar :-)

Minireningsverk funktion

Minireningsverk från WSB CleanDe flesta minireningsverk har så kallad SBR teknik.

Då har man en kammare för slamavskiljning och en kammare för själva reningen med syre och tillsättande av flockningsmedel.

Visa reningsverk som WSB Clean har även en Biokammare med material som gör reningen ännu bättre samt reducerar antal E. coli och koliforma bakterier.

I BAGA:s Biotank sker reningen så att avloppsvattnet slamavskiljts och fosforn binds i slammet, sen sprutas vattnet över Biomoduler.
Denna process gör att även BAGA Biotank ger en effektiv rening av E. coli och koliforma bakterier.

Det finns även så moderna minireningsverk med MBR (membran bioreaktor) teknik. Vi saluför även det till konsumentmarkanden om du skulle vara intresserad.

Minireningsverk flera hushåll

Om du önskar ett minireningsverk så har vi de flesta modeller i 2-6st hushåll prissatta och klara.

Vi kan även leverera minireningsverk till ännu fler hushåll och 100 fastigheter och fler är inget problem.

Kontakta oss på kundservice@markgrossen.se för en inledande diskussion.

Minireningsverk BDT

Om man vill ha en kompakt effektiv BDT lösning som ett minireningsverk så rekommenderar vi Vestelli "BDT på burk" eller BAGA Solo

Bägge lösningarna erbjuder en stabil lösning på liten yta som tar hand om allt vatten frå ett permanet boende.

Både BAGA och Vestelli är seriösa tillverkare varav BAGA är Sveriges andra största och Vestelli har över 5000st installerade anläggningar i Finland.

Efterpolering minireningsverk

De flesta kommuner kräver en efterpolering efter minireningsverk om inte tillverkaren kan påvisa att hygienisering sker i tillräckligt skala.

Minireningsverk är bra på att rena allt utom just E. Coli och koliforma bakterier. Hygienisering innebär att just dessa bakterier reduceras.

En efterpolering brukar bestå av en liten markbädd på 10m2 med ca 30cm fingrus 2-4mm.
Det finns ingen standard utan det är upptill varje tillverkare att föreslå utformning av efterpolering och upptill varje kommun att godkänna den eller inte.

Minireningsverk som oftast klarar sig utan efterpolering

WSB Clean: Tack varje deras biokammare så reducerar dom bakterier i sådan omfattning att flera kommuner godkänner dom utan efterpolering.

4evergreen Bio cleaner: Finns med inbyggd UV Brunn som reducerar bakterier och behöver således ingen efterpolering

BAGA Biotank: Behöver ingen efterpolering eftersom tillräcklig reducering sker direkt i Biotanken.

FANN Biobädd: Egentligen inget minireningsverk men är väldigt kompakt och kräver inte heller någon efterpolering.

Det är upptill varje kommun att bestämma om minireningsverket ska ha efterpolering eller inte.

Sätter sig miljökontoret på tvären så kan tillverkare ovanför vara behjälpliga med att prata med din kommun om så önskas.

Snålspolade toalett med Sluten tank samt BDT lösning

fann roslagen VakuumtoalettDen mest ekonomiska lösningen för hög skyddsnivå är sluten tank med snålspolande toalett och en BDT lösning för övrigt vatten.
Det kräver dock att man kan ha en separat avloppsstam från toaletterna och det går inte alltid att ordna enkelt t.ex. gjuten platta m,m.

BAGA Valett: Har en skärande pump i toalettstol som pumpar till sluten tank

FANN Roslagen: Vakuumtoalett som sugs med vakuum till sluten tank

Wostman: Har både vakuumtoalett och extremt snålspolande toaletter som ecoflush.

Markbädd på burk

Markbädd på burk är ett sätt att bygga en avloppsanläggning på din tomt relativt enkelt.

Gräv ner burken och anslut inkommande rör från slamavskiljare och led ett rör ut så är det i princip klart.

FANN:s markbädd på burk består av In Drän moduler och sand.

4evergreens Markbädd på burk, tidigare kallad Biorock, består av ett biomedium som vattnet fördelas ut över.

Markbäddar på bruk kräver oftast extra ventilation på grund av den täta konstruktion och det sker antingen med en elektrisk fläkt eller extra ventilationsrör med vindventilator.

Eftersom markbädd på burk är tät så passar den anlägga på ställen där det ställs krav på tät markbädd.

De passar även ypperligt på tomter som har ont om plats.