Vanligaste lösningar för enskilda avlopp med toalett är:

-Slamavskiljare (Trekammarbrunn) + efterföljande infiltration

-Slamavskiljare + efterföljande markbädd

-Slamavskiljare + efterföljande Markbädd på burk

-Minireningsverk

-Vakuumsystem / Snålspolandessytem

– Septik tank / Sluten tank

Lösningar med toalett brukar skrivas som KL (klosett) + BDT eller WC + BDT

Avloppslösningar utan toalett kallas för enbart BDT (BAD, Disk och Tvätt) eller gråvatten och finns i samma utförande som WC + BDT lösningar samt så kallade gråvattenfilter.

Är du osäker eller har frågor angående avlopp kan du alltid ringa eller e-posta oss för kostnadsfri rådgivning om enskilt avlopp.
E-post: kundservice@markgrossen.se
Telefon: 0220 – 310 30

Läs mer om avlopp längre ner >>

Rea!
25000kr61250kr
16125kr

Slamavskiljare & Trekammarbrunn

Baga Förhöjningshals

2219kr2694kr

Slamavskiljare & Trekammarbrunn

BAGA Slamavskiljare

0kr26938kr

Fördelningsbrunn & Provtagningsbrunn

Uponor Provtagningsbrunn

2625kr

Sluten tank & Septiktank

FANN Sluten tank med Nivålarm

16975kr37750kr

Delar för infiltration

FANN Perkolationstest

375kr

Sluten tank & Septiktank

Uponor Sluten tank med nivålarm

13125kr26125kr

Slamavskiljare & Trekammarbrunn

FANN Slamavskiljare

11875kr34875kr
27875kr39875kr

Slamavskiljare & Trekammarbrunn

FANN Slamavskiljare sa3012 HD 3m3

24875kr

Att anlägga enskilt avlopp

Att anlägga sitt eget enskilda avlopp är ingen raketforskning, men det är väldigt noga att man inte missar någon detalj och följer varje leverantörs manual/instruktion till punkt och pricka annars riskerar man att sitta där med en täppt infiltration, markbädd eller översvämmat minireningsverk.

 

Antal personer enskilt avlopp

En fastighet beräknas vara på 5 personer oavsett den faktiska belastningen.
Personer brukar man skriva förkortat PE (Personekvivalent). Just fem personer kommer ifrån en standard 70-tals familj bestående av 2 vuxna + 3 barn.

Det var just på 70-talet som avloppsrening i större skala kom på tal men redan 1963 blev det krav på efterföljande rening efter slamavskiljaren.

Varje person beräknas att släppa ut 170liter spillvatten (WC + BDT) lika med 850liter vatten per hushåll och dygn.
Vid enbart BDT vatten så räknar man med 120liter.

 

Skyddsnivåer enskilt avlopp

Det första du ska göra är att ringa din kommuns miljöinspektör och fråga om din fastighet klassas som normal eller hög skyddsnivå.

Skyddsnivån anger hur mycket som din avloppsanläggning måste reducera utsläpp av syreförbrukande ämnen, fosfor samt kväve.

Följande krav ställs på ditt enskilda avlopp:

Vid Normal skyddsnivå

 • BOD (Syreförbrukande ämnen)   >90%
 • Fosfor                                           >70%
 • Kväve                                           Inget krav

Vid Hög skyddsnivå

 • BOD (Syreförbrukande ämnen)   >90%
 • Fosfor                                             90%
 • Kväve                                             50%

 

Bedömning av skyddsnivå enskilt avlopp

Ibland har hela kommunen hög skyddsnivå ibland bara enstaka fastigheter som ligger i närheten av sjöar och vattendrag. 

Bedömning av detta skiljer sig från kommun till kommun och ibland även miljöinspektör.

Bli inte överraskad om din grannes fastighet 100m längre bort får en annan klassning än vad du får.

Det kan bero på att din fastighet har ett dike eller täckdikning som går ut i en bäck som leder fram till ett vattendrag som är övergödd.

Kommunen kan  även kan klassa ditt enskilda avlopp till hög skyddsnivå ur hälsoskyddsynpunkt.

Din fastighet kanske ligger i ett område med många dricksvattenbrunnar eller att det finns en badplats i närheten.

Om din kommun har klassat din fastighet till normal skyddsnivå så blir ditt enskilda avlopp blir betydligt billigare, driftsäkrare och enklare än ett avlopp som klassas som hög skyddsnivå, eftersom du slipper lösningar som innehåller mer teknik som reningsverk eller flockningsenheter i form av kemdoserare.

 

Lösningar för enskilt avlopp med Normal skyddsnivå

Vi normal skyddsnivå så har du följande att välja på om du har toalett samt BDT (Bad, Dusch och Tvätt) vatten:

 • Slamavskiljare (Trekammarbrunn) + Markbädd
 • Slamavskiljare + Infiltration (Infiltrationsbädd)

Det är två traditionella markbaserade lösningar som även kommunernas miljöinspektörer brukar tycka om.

Du kan även använda för normal skyddsnivå

 • Minireningsverk (reningsverk)
 • Markbädd på burk
 • Vakuumsystem
 • Sluten tank + BDT lösning

Det kan vara motiverat om du har ont om plats på din tomt eller vattenbrist men annars avråder Markgrossen från det p.g.a högre kostnader inte minst i kostnader i serviceavtal till en kostnad av 3000-6000kr per år.

Det brukar vara krav från kommunen att serviceavtal ska tecknas men även tillverkare kräver oftast det för att du ska få några garantier.

Enskilt avlopp med Infiltration för Normal Skyddsnivå

En infiltration består av en slamavskiljare (trekammarbrunn) med en efterföljande avloppsledning som går till en fördelningsbrunn och ut i ett spridarör som ligger i ett spridarlager.

För att anlägga en infiltration (Infiltrationsbädd)  behöver du ha mark som har god genomsläpplighet. Exempel på det är mark med sand och morän.

För att ta reda på om du kan anlägga en infiltration så får man gräva en provgrop och göra ett perkolationstest för att få fram ett värde som kallas LTAR (Long term Acceptance Rate).

Självklart kan du använda ett Minireningsverk eller en "Markbädd på burk" till normal skyddsnivå och det kan vara motiverat om du har ont om plats på din tomt men annars avråder vi från det på grund av högre kostnader inte minst i serviceavtal och fördyrande teknik.