Visar alla 11 resultat

PEM Slang

En PEM-slang är en tålig flexibel slang som används som tryckslang samt sugslang för kallvattenledningar.

Alla våra PEM Slangar är dricksvattengodkända och tillverkade i kvalitet material PE80 eller PE100.

För information om dimension och flöde se längre ner på sidan.

20mm

PEM Slang

PEM Slang 20mm

Från: 329kr
16mm

PEM Slang

PEM Slang 16mm

Från: 539kr
Fiber

Kabelskydd

Fiber / Optoslang

1299kr
25mm

PEM Slang

PEM Slang 25mm

Från: 179kr
32mm

PEM Slang

PEM Slang 32mm

Från: 249kr
Avloppsvatten
Från: 1299kr
40mm

PEM Slang

PEM Slang 40mm

Från: 1259kr
50mm

PEM Slang

PEM Slang 50mm

Från: 2090kr
63mm

PEM Slang

PEM Slang 63mm

Från: 3300kr
Slut i lager
249kr
Kollektor
Från: 4490kr

Färg på PEM Slang

PEM-slangar har olika färger på den längsgående randen. '

Det är till för att man ska veta den auktuella slangens innehåll när den ligger nedgrävd i mark och att ingen förväxling sker.

Detta är ju viktigt då det vore katastrof om en slang med avloppsvatten kopplades in på en kommunal vattenledning.

Den vanligaste färgerna på randen är:

  • Blå: Dricksvatten
  • Brun: Avloppsvatten
  • Grön: Opto och fiber slang

 

PEM Slang dimension

Den vanligaste dimension som används för dricksvatten är 32mm PEM Slang.

32mm används som standard för en anslutning i mellan vattenbrunn eller kommunalt dricksvatten till din fastighet.

Dock vid längre sträckor/längder kan slangen behövas dimensioneras upp till 40mm för att klara fastighetens behov av flöde (Räknas i liter per minut). 

Är det flera hushåll och långa sträckor så används det 50mm och 63mm PEM Slang.

32mm slang används ofta också för att pumpa vatten från en slamavskiljare till markbädd/infiltrationsbädd, men även 40mm slang är vanligt.

Just vid pumpning av vatten så tänk på detta nedan för dimensionering.

Har du en pump som klarar att pumpa vattnet 25 till 30m med en 32mm slang så klarar samma pump att pumpa 80 till 100m med en 40mm slang.  

PEM Slangar med brun stripe används för tryckanslutning till kommunala avlopp för spillvatten och är ett oftast krav av kommunerna.

Vanligast måttet för pumpning av spillvatten är 50mm men ibland kan det vara bättre med 40mm för att sänka uppehållstid i slangen med risk för sedimentering.

PEM Slang kopplas oftast ihop med PRK (Plaströrskoppling) av mässing eller den mer ekonomiska Plastkoppling.

Generellt kan man säga ju grövre dimension, desto bättre flöde, men inte alltid då följande faktorer påverkar val av slang dimension:

  • Typ av pump.
  • Styrka/Kapacitet på pump.
  • Längd på slang.
  • Önskat flöde.
  • Accepterad uppehållstid i slang.
  • Vad som ska pumpas.

Våra storlekar: 16mm - 20mm - 25mm - 32mm - 40mm - 50mm - 63mm - 75mm

Första måttet anger ytterdiametern på slangen och det andra måttet är tjockleken på slangen. En slang med 16x2mm har alltså en innerdiameter på 12mm.

PEM Slang Tryckfallstabell i bar. 1Bar = 10m

Här nedan hittar du en tabell för tryckfall i PEM Slangar mät i Bar vid en vattenmängd på 20 liter per minut.
Notera att godstjockleken/innerdiametern på slangen påverkar flödet.