Markduk, fiberduk och Geotextil

Fiberduk eller även kallad markduk är avsedda för läggning i mark som skiljelager mellan jordmaterial av olika typer.

Fiberduk är en billig investering för att öka hållfasthet, livslängd och styrka på bärlager och andra utfyllnader.

Om markduk och fiberduk >>

Olika Varianter av Fiberduk >>

Användning av markduk och fiberduk >>

Vilken klass på fiberduk ska jag använda? >>

Markduk vid dränering av källarväggar >>

Skydda gräsmattan med markduk >>

Fiberduk vid Platta på mark >>

Hur bygger du en enkel väg med fiberduk >>

Hur gör du en grusgång med fiberduk >>

Lägga marksten garageuppfart >>

Våra dukar N1 till N5:

489kr4125kr
299kr5495kr
3600kr6375kr
6375kr7625kr
442kr5016kr

Om markduk och fiberduk

Markdukar och fiberdukar som används mest i Norden är nålfiltade och tillverkade av Polypropen (PP) fiber.

Våra markdukar är klassificerade efter NorGeoSpec 2012 vilket är ett klassificeringssystem för Norge, Sverige, Finland och Estland

NorGeoSpec säkerhetsställer kvalitén på fiberduken och du vet att fiberduken du köper av oss verkligen håller för det den är tänk för.

Olika Varianter av Fiberduk:

N1

Markduk / Fiberduk N1 används vid enklare dränering och filtrering av material. T ex under trädgårdsplattor mm
Vi rekommenderar dock att alltid använda minst fiberduk med klass N2.

N2

Fiberduk N2 används mot material med max stenstorlek om 100 mm t.ex bärlager 0-90 och makadam 8-16.

N2 är en riktigt ”allround” duk som klarar det flesta uppgifterna inom markarbeten som: grundläggning, dränering, materialseparation, vägbygge eller som en enkel ogräsduk.

N2 kan användas till:

 • Enklare vägbyggen
 • Dränering: Läggs utanpå dräneringsskivorna.
 • Täckdikning: Förhindrar att omkringliggande jordmaterial sätter igen dräneringen.
 •  Till grundläggning av hus, garage och andra byggnader.
 • Under grus för att förhindra att ogräset växer upp.
 • Man kan lägga markduk under altan för att förhindra ogräs.

N2 finns i bredd 1-6 meter och olika längder

N3

Fiberduk N3 används mot material med stenstorlek om 100 mm – 200 mm. T.ex vid användning av bergkross 0-150 vid vägbyggen eller andra kraftiga utfyllnader. Fungerar även bra mot ogräs.

Använd Klass N3 när du behöver lite högre styrka.

N3 finns i bredd 3-6 meter

N4

Markduk N4 används mot material med stenstorlek som är större än 200 mm. T ex vid vägbygge.

Fungerar även bra mot ogräs.

N4 finns i antingen 5 eller 6-meters bredd och vitt utförande.

N5

Markduk N5 Används vid specialprojekt med krav på extra hög slitstyrka.

Klass N5 när du behöver det värsta för t.e.x motorvägsbygge eller att ogräset verkligen inte växer igenom duken.

Storlek: 5x75m

Om du är söker på vilken klass du ska använda använd vår guide längre ner på sidan.

Användning av markduk och fiberduk 

Fiberduken kan användas som skiljeduk mellan olika lager för separation av massor och filtrering.

Enligt  AMA Anläggning så ska skarvning av markduk utföras med minst 50cm bred överlappning.

Fiberduken ska även skyddas så att den inte skadas av solljus samt förvaras täckt vid förvaring.

Därför levereras alltid våra fiberdukar inplastade.

Du ska även alltid läggas minst ett lager av 30cm (t.ex. 0-90) ovanpå fiberduken innan den får trafikeras med bilar, maskiner eller lastbilar.

Vilken klass på fiberduk ska jag använda?

För bestämmelse av krav på separationsegenskaper för fiberduk för användning i vägar och platser, använder Norge, Sverige, Finland och Estland ett klassificeringssystem som kallas NorGeoSpec.

Nedan anges några enkla råd för att kunna välja vilken klass på fiberduken du ska använda.

Följer du riktlinjerna nedan så uppfyller du kraven enligt NorGeoSpec 2012.

Känner man till förhållandena på platsen och vad ytan ska användas till kan man genom att följa guiden nedan välja lämplig klass på fiberduken.

 1. Välj underliggande jord i tabellen nedan.
 2. Vilken mekaniska påverkan kommer duken utsättas för.

   

  Normala omständigheter är när minst två av nedan stämmer:
  - Det är tung trafik under byggtiden
  - Krossat fyllnadsmaterial används
  - Packning sker med tung vibrationsutrustning

  Gynnsamma omständigheter är om endast ett av förhållanden ovan uppfylls och då fyllnadsmaterialets maximala storlek är 200m

   

 3.  Ta reda på vilken största stenstorlek som kommer att ligga mot fiberduken.

   

 4.  Bestäm nödvändig klass enligt punkterna ovan. Gå hellre upp ett snäpp i klass om du är osäker så vet du att det blir bra.
Underliggande jord Mekanisk påverkan Fyllnadsmaterialets maximala kornstorlek, dmax (mm)      
<60 60–200 200–500 >500
Mossa
Gyttja
Lera <20 kPa
Normala N3 N4 N5 N5
Gynsamma N3 N3
Lera >20 kPa
Silt
Sand
Grus
Normala N3 N3 N3 N4
Gynnsamma N2 N2
           

Förklaring:
Lera <20 kPa= odränerad lera med skjuvhållfasthet <20 kPa.

Lera >20 kPa= odränerad lera med skjuvhållfasthet >20 kPa,

 

Markduk vid dränering av källarväggar

En markduk är är ovärderlig när man dränerar om källaren. Du ska minst använd klass n2 och om det är en motlutande mark en säkerhetsduk 

Använd en duk med klass N2 till att skydda Isodrän skivorna eller Pordrän skivorna.

Markduken gör så att inte fyllnadsmassorna tränger in i skivorna och sätter igen dom.

Markduken hindrar också så att inte fritt vatten kan tränga igenom.

Vattnet kommer följa duken ner till botten istället för att rinna igenom duken.

Är det väldigt stora flöden som vid motlutande mark rekommenderas en Isodrän Säkerhetsduk istället.

Säkerhetsduken stoppar vatten från att tränga in i skivorna samt källarväggen.

Består schaktbotten av lera eller annan mjuk jord så rekommenderas starkt att lägga en fiberduk N2 innan gruset och dräneringsledningen läggs ner.

Fiberdukens funktion blir då:

 • Stabilisera botten
 • Separera gruset samt dräneringsledning från leran så att inte den tränger in och sätter dränerande lager och rör.
 • Separera leran från gruset så inte gruset sjunker ner i leran, med risk för sättningar på dagvattenledning samt dräneringsledning.

Det allra bästa är att lägga ut fiberduken på botten och låta den följa schaktväggen samt vika upp den över kanten direkt när man har grävt upp en sida på huset. 

Kommer det mycket regn så kommer duken skydda schaktväggen från att rasa ner och vattnet kommer följa duken ner mot botten istället för att lösa upp väggen.

Om väggen skulle rasa ner så blir det även lättare att gräva upp utan att förstöra om man har hunnit lagt ditt dräneringsledning samt gruset längs ner.

Skydda gräsmattan med markduk

När man behöver lägga schaktmassor, grus eller jord på en gräsmatta så kan man lägga en fiberduk som skydd.

Gräset klarar att överleva under fiberduk 1-2 veckor.

Det blir lätt att undvika att dra med sig gräset med skopan på grävmaskinen eftersom det syns vart gränsen går som kan vara svårt om lösa schaktmassor har lagts direkt på gräsmattan.

En fiberduk N1 fungerar ypperligt till detta men använd den duk du har tillgänglig.

Fiberduk vid Platta på mark

Lägg minst en fiberduk N2 på schaktbotten innan du lägger ut gruset. Den separerar så inte gruset blandas med befintlig mark.

Tänk på att göra detta innan markduken läggs ner:

 • Gräv ut för dränering först innan duken läggs ut.
 • Gräv ut och lägg ner avloppsledningar som eventuellt ska komma upp i plattan.
 • Dra ut fiberduken minst 1m utanför tilltänkt platta. 

Till  standardgrund med 20cm 8/16 på så fungerar en markduk N2 bra.

Ska du köra på gruset med grävmaskin eller liknande så ska du ha minst 30cm lager. 

Ska du packa med kraftig markvibrator och har tunna lager så gå upp i klass till en markduk N3.

Hur bygger du en enkel väg med fiberduk.

En väg ska konstrueras olika beroende på vilken belastning den utsätts för. Så här gör du en väg till t.e.x en uppfart

Till enkel väg till en fastighet som:

- Belastas enbart med personbil och inga tunga maskiner eller lastbilar
- Som det inte gör något om det sker rörelser = Ska inte beläggas med plattor eller asfalteras.

Så här bygger du vägen:

 1. Schakta bort jord/humuslagret. Det är det lager med mjuk jord som det växer i.

  Humuslagret är oftast mörkare än underliggande lager.

  Lagret brukar vara ca 20cm.

  Tänk på om det är gammal åkermark som har varit plöjd, att du gräver till orörd mark. 

 2. Försöka få till vattenavrinning / diken. Även om du har svårt att få till fall så försök gräv en anvisning så vattnet har någonstans att ta vägen.
 3. Lägg ut en fiberduk N2
 4. Fyll på minst med 30cm Väg grus 0-18
 5. Packa med maskin och försök få så att vägen lutar (Bombarderas) så att vattnet rinner av.
 6. Sladda vägen och fyll i svackor när du har använt den en tag.

Är det mjukare lera under så används helst en högre klass på fiberduken samt ett grövre bärlager som 30cm Bärlager 0-90 sen 10cm Väggrus 0 - 18mm.

Hur gör du en grusgång med fiberduk

Så här gör du en grusgång som fungerar för gång samt cykeltrafik till en fastighet med en familj.

 1. Rita upp tilltänkta grusgången med sprayburk eller sätt pinnar och snöre.
 2. Schakta ur marken (ca 10-20cm) beroende på underlag. Se till att det är fast mark eller lera under.
 3. Lägg en fiberduk N2 på schaktbotten.
  Tänk på att ta markduken lite bredare än gången så att kanterna går upp och en bit över kanten: Duken kommer sjunka ner lite när du lägger på grus. 
 4. Lägg på valfritt grus. Tänk på att natursingel kräver mer underhåll i form av krattning eftersom det "rinner" iväg lättare.
  Krossad 8/16 är kantig till formen och rör sig inte lika lätt. Behövs det mer än 15-20cm grus så rekommenderas det ett bärlager under t.ex väggrus 0/19.
 5. Grus är ganska "självpackande" så kör en handdragen vält eller mindre markvibrator eller inget alls över. Utan fyll med grus och kratta av eftersom.
 6. Skär bort de överblivna kanter av fiberduk.

 

Vilken fiberduk ska jag ha om jag ska anlägga gräsmatta på sprängsten

Det kan vara bra att lägga på en fiberduk ovan sprängsten som inte har något nollmaterial (Fint grus/sand) så inte jorden rasar ner i mellan sprängstenen samt att vatten som rinner igenom jordlager tar med sig partiklar från jorden så gräsmattan undermineras.

Rent praktiskt och funktionsmässigt så skulle den räcka med duk i hållfastighetsklass Fiberduk N1 men vi rekommenderar fiberduk N2 eftersom den oftast är prismässigt bättre på grund av större försäljningsvolymer. 

Lägga marksten garageuppfart

Hur du använder fiberduk när du ska göra en t.ex en garageuppfart.

 1. Rita upp tilltänkta garageuppfarten eller platsen för plattläggningen med sprayburk eller sätt pinnar och snöre.
 2. Schakta ur marken (ca 10-100cm) beroende på underlag markens beskaffenhet och kommande belastning. Se till att det är fast mark eller fast lera under. 
 3. Lägg en fiberduk N2 (Eventuellt  N3) på schaktbotten.
  Tänk på att ta markduken lite bredare än gången så att kanterna går upp och en bit över kanten: Duken kommer sjunka ner lite när du lägger på grus. 
 4. Om belastning av fordon vid till exempel en garageuppfart lägg först på ett bärlager bestående av bergkross 0 / 30mm, 0 / 60mm, 0 / 90mm. Jämna av bärlagret innan packning.
 5. Packa bärlagret noggrant med markvibrator.  Rekommenderas absolut minst en markvibrator med tyngd av 90kg. Helst betydligt större.
 6. Lägg på ett lager stenmjöl och lägg ner "rör" som avdragningsbana för att få plattsättningen rak.
 7. Packa Stenmjölet.
 8. Dra av stenmjölet igen genom att placera bräda / vattenpass ovan rören och dra av sanden som är ovan röret.
 9. Montera plattorna och foga