Markduk, fiberduk och Geotextil

Fiberduk eller även kallad markduk är avsedda för läggning i mark som skiljelager mellan jordmaterial av olika typer.

Fiberduk är en billig investering för att öka hållfasthet, livslängd och styrka på bärlager och andra utfyllnader.

Dukarna finns i 5 olika bärighetsklasser.

Läs mer om de olika bärighetsklasserna och vad du ska använda till vad längre ner.

Våra Produkter:

Markduk & Fiberduk

Fiberduk / Markduk N1

450kr3625kr

Markduk & Fiberduk

Fiberduk / Markduk N2

311kr4750kr

Markduk & Fiberduk

Fiberduk / Markduk N3

3124kr5875kr

Markduk & Fiberduk

Fiberduk / Markduk N4

6249kr7125kr

Markduk & Fiberduk

Fiberduk / Markduk N5

7625kr

Om markduk och fiberduk

Markdukar och fiberdukar som används mest i Norden är nålfiltade och tillverkade av Polypropen (PP) fiber.

Våra markdukar är klassificerade efter NorGeoSpec 2012 vilket är ett klassificeringssystem för Norge, Sverige, Finland och Estland

NorGeoSpec säkerhetsställer kvalitén på fiberduken och du vet att fiberduken du köper av oss verkligen håller för det den är tänk för.

Olika Varianter av Fiberduk:

N1

Markduk / Fiberduk N1 används vid enklare dränering och filtrering av material. T ex under trädgårdsplattor mm
Vi rekommenderar dock att alltid använda minst fiberduk med klass N2.

N2

Fiberduk N2 används mot material med max stenstorlek om 100 mm t.ex bärlager 0-90 och makadam 8-16.

N2 är en riktigt ”allround” duk som klarar det flesta uppgifterna inom markarbeten som: grundläggning, dränering, materialseparation, vägbygge eller som en enkel ogräsduk.

N2 används till:

 • Enklare vägbyggen
 • Dränering: Läggs utanpå dräneringsskivorna.
 • Täckdikning: Förhindrar att omkringliggande jordmaterial sätter igen dräneringen.
 •  Till grundläggning av hus, garage och andra byggnader.
 • Under grus för att förhindra att ogräset växer upp.
 • Man kan lägga markduk under altan för att förhindra ogräs.

N2 finns i bredd 1-6 meter och olika längder

N3

Fiberduk N3 används mot material med stenstorlek om 100 mm – 200 mm. T.ex vid användning av bergkross 0-150 vid vägbyggen eller andra kraftiga utfyllnader. Fungerar även bra mot ogräs.

Använd Klass N3 när du behöver lite högre styrka.

N3 finns i bredd 3-6 meter

N4

Markduk N4 används mot material med stenstorlek som är större än 200 mm. T ex vid vägbygge.

Fungerar även bra mot ogräs.

N4 finns i antingen 5 eller 6-meters bredd och vitt utförande.

N5

Markduk N5 Används vid specialprojekt med krav på extra hög slitstyrka.

Klass N5 när du behöver det värsta för t.e.x motorvägsbygge eller att ogräset verkligen inte växer igenom duken.

Storlek: 5x75m

Om du är söker på vilken klass du ska använda använd vår guide längre ner på sidan.

Användning av markduk och fiberduk 

Fiberduken kan användas som skiljeduk mellan olika lager för separation av massor och filtrering.

Enligt  AMA Anläggning så ska skarvning av markduk utföras med minst 50cm bred överlappning.

Fiberduken ska även skyddas så att den inte skadas av solljus samt förvaras täckt vid förvaring.

Därför levereras alltid våra fiberdukar inplastade.

Du ska även alltid läggas minst ett lager av 30cm (t.ex. 0-90) ovanpå fiberduken innan den får trafikeras med bilar, maskiner eller lastbilar.

Vilken klass på fiberduk ska jag använda?

För bestämmelse av krav på separationsegenskaper för fiberduk för användning i vägar och platser, använder Norge, Sverige, Finland och Estland ett klassificeringssystem som kallas NorGeoSpec.

Nedan anges några enkla råd för att kunna välja vilken klass på fiberduken du ska använda.

Följer du riktlinjerna nedan så uppfyller du kraven enligt NorGeoSpec 2012.

Känner man till förhållandena på platsen och vad ytan ska användas till kan man genom att följa guiden nedan välja lämplig klass på fiberduken.

 1. Välj underliggande jord i tabellen nedan.
 2. Vilken mekaniska påverkan kommer duken utsättas för.Normala omständigheter är när minst två av nedan stämmer:- Det är tung trafik under byggtiden
  - Krossat fyllnadsmaterial används
  - Packning sker med tung vibrationsutrustning
 3. Gynnsamma omständigheter: Om endast ett av förhållanden ovan uppfylls och då fyllnadsmaterialets maximala storlek är 200m
 4.  Ta reda på vilken största stenstorlek som kommer att ligga mot fiberduken.
 5.  Bestäm nödvändig klass enligt punkterna ovan. Gå hellre upp ett snäpp i klass om du är osäker för det är svårt att rätta till fel!
Underliggande jordMekanisk påverkanFyllnadsmaterialets maximala kornstorlek, dmax (mm)
<6060–200200–500>500
Mossa
Gyttja
Lera <20 kPa
NormalaN3N4N5N5
GynsammaN3N3
Lera >20 kPa
Silt
Sand
Grus
NormalaN3N3N3N4
GynnsammaN2N2

Förklaring:
Lera <20 kPa= odränerad lera med skjuvhållfasthet <20 kPa.

Lera >20 kPa= odränerad lera med skjuvhållfasthet >20 kPa,