Husgrund & Platta på mark


Allt om Husgrund

Husgrunder kan utföras som Platta på mark eller Krypgrund.

Platta på mark

Plattan på mark eller kallad gjuten platta består av en kant balk, isolering inuti, armering och en betongjutning som är oftast 10cm till ett standard hus.

Kantbalken kan bestå av färdiga balkar som ALBA Balk eller kantelement i cellplast som fylls med betong och skapar en kantbalk.

En källaregrund är en platta på mark i botten som man sedan murar eller gjuter upp väggar till markplan.

Kan även utföras som sutteränghus och används vid sluttande tomter.

Då en sida eller flera på huset är synligt och resten ligger under mark. 

Platta på mark är den lösningen för dig som vill ha en stabil och hållbar grund till ditt bygge.

På moderna plattor finns det inte ett enda påvisad fall med fuktproblem i grunden då den är helt organisk och fukten kan inte sugas upp i den om ordentligt gjord. 

Med en platta på mark kan du bygga allt från en villa till en industribyggnad och plattan klara stora belastningar beroende dimensionering av betong tjocklek, armering och cellplast.

Det är vanligt att man gjuter in golvvärme slang direkt i plattan och får på så sätt ett trevlig inomhusklimat och slipper dragning av rör till radiatorer.

Krypgrund även kallad torpargrund

För att sänka byggkostnaderna för platta på mark har det blivit allt vanligare att bygga en krypgrund.

En krypgrund så kallad torpargrund är en gammal metod. Moderna krypgrunder finns i olika utföranden exempelvis så kallad varmgrund.

Krypgrund är en grundläggning sätt med stora risker för fuktproblem.

De flesta moderna krypgrunder monteras med energikrävande luftavfuktare.

Torpargrunden eller krypgrunden har dock oftast fördelen att den går att besiktiga genom att krypa in under husgrunden.

Detta gör det möjligt att avgöra om det finns några skador eller problem.

Om det inte finns någon mögel eller röta kan man enkelt sätta in en avfuktningsanläggning för att lösa fuktproblemen.

Ytterligare en fördel är också att det är lätt att dra avloppsrör och andra installationer i en krypgrund. 

Sammanfattningsvis är krypgrunden ett kostnadseffektivt alternativ till platta på mark dock väger man in komfort och fuktsäkerhet så är platta på mark överlägsen.