Avluftning av infiltrationsbädd och markbädd 2024

markgrossen kunskapsbanken

Avluftning av markbädd eller infiltrationsbädd är en viktig del av ett fungerande enskild avlopp. Men hur fungerar det egentligen?

 • Syfte: Avluftning av infiltrationsbädd är nödvändig för att förhindra att avloppet blir övertryckt och för att säkerställa att reningsprocessen fungerar korrekt.
 • Funktion: När avloppsvatten rinner genom infiltrationsbädden bildas det gaser. Avluftningen förhindrar att dessa gaser samlas under markytan och skapar ett övertryck. Övertrycket kan skada infiltrationsbädden och leda till problem med reningsprocessen.
 • Underhåll: Avluftningen behöver underhållas regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt. Rengör avluftningsröret minst en gång per år och kontrollera att det inte är igensatt. Vakuumventiler behöver inte rengöras lika ofta, men kontrollera att de fungerar korrekt minst en gång per år.

Oavsett om det är en markbädd, infiltration, minireningsverk eller annan lösning så behöver alla avloppslösningar (i princip) en fullt fungerande avluftning och på så vis syresättning för reningsprocessen. 

Det är av yttersta vikt att avluftning av avloppet fungerar.

Det ringer flertalet personer till oss med icke fungerande anläggningar och med stopp i avloppet, där anledning kan direkt härledas till bristande eller obefintlig avluftning av det enskild avloppet.

OBS: Vi får ber er snällt att inte kontakta oss med frågor kring denna artikel.
Det ringer flera rörmokare, entreprenörer och privatpersoner varje vecka och vill ha gratis konsultation om avluftning, utan att ha en tanke på att handla av oss och det tar tyvärr för mycket tid från vår kärnverksamhet.

Vi ber dig istället vända dig till rörmokare eller liknande.

Avluftning av trekammarbrunn

Det är inte bara själva infiltrationen eller markbädden som behöver avluftning även en trekammarbrunn / slamavskiljare måste ha det för att må bra och fungera fullt ut.

Finns inte avluftning så bildas det nitrösa gaser i slamavskiljaren som skapar ett flytslam även i den tredje kammaren i slamavskiljare / trekammarbrunn.

Detta flytslam riskerar att följande med till efterföljande rening, lika med slamflykt och igensatt infiltrationsbädd / markbädd / efterpolering eller undermålig rening av minireningsverket. 

Ett fungerande T-rör till trekammarbrunn eller filterborste i slamavskiljare löser inte problemet utan en korrekt fungerande avluftning måste finnas.

Vid ej fungerande avluftning så bildar de nitrösa gaserna bubblor. Dessa bubblor fastnar det slam på och följer med upp till ytan.

Om gaserna vädras bort genom avloppsavluftningen så sjunker slammet ner till botten igen och slamavskiljarens process fungerar som den ska och inget slam bildas i sista kammaren.

Finns inte avluftning så finns stor risk att detta flytslam tar sig vidare ut i efterföljande reningsteg och sätter i det med stopp i hela anläggningen som följd. 

Vakuumventil istället för avluftning

När många renoverar badrummet eller flyttar sina badrum i huset så monterar dom en vakuumventil på avloppet och tar på sätt bort avluftning ovan nock för att det finns inget enkelt sätt att dra om avloppsstammen eller leda om den.

Vakuumventil släpper bara in luft och släpper inte ut luft och på sätt bryter ventilen avluftning av det enskilda avloppet / avloppsanläggningen.

Vakuumventil stoppar detta luftflöde och orsakar samma problem med slamflykt och är ett väldigt vanligt förekommande problem och felorsak till problem med markbäddar och infiltrationer.

Rörmokarna som monterar vakuumventil tycker det är en bra, smidig  och enkel lösning utan att vara varse om att denne just skapade ett problem och eventuell stora kostnader för fastighetsägaren.

När det är ett kommunal avlopp så fungerar vakuumventil utmärkt men när det är ett enskilt avlopp så är det tvärtom en rejäl dödsstöt för avloppet.

Ventilen används till för att förhindra att det blir ett sådant undertryck när du spolar att vattenlåset i toalettskålen sugs torr med oangenäm doft i badrummet / toaletten som följd.

Den fastighetsägare som har monterat en vakuumventil med ett enskilda avlopp får surt ångra det när det blir stopp i markbädden och han får gräva om sin kostsamma och nya markbädd / infiltration efter endast 1-2år.

Har ganska nyligen exempel på flytslam i sista kammaren i helt ny anläggning bestående av marknadens bästa slamavskiljare ur reningsperspektiv BAGA Effektiv

Det aktuella installatören hade missat att att det var krav på avluftning av avloppet, fast det står klart i BAGA:s installations manual, som han var upplyst om att följa till punkt och pricka. Fastigheten hade en monterad vakuumventil istället.

En efter en kort tids användning av det enskild avloppet, konstateras att det var flytslam i sista kammaren.

Efter diskussion framkommer det att det sitter en vakuumventil och ingen avluftning existerar på huset alltså.

Personen har svårt att bygga om avluftning och dra upp det ovan nock. Dock har personen en verkstad byggnad med toalett som är inkopplad på samma avlopp.

Personen drar upp en avluftning i verkstaden ovan nock och problemet med flytslam försvinner.

Hur spola rent markbädd / infiltrationsbädd

Har man tur så går det fort med igensättningen vid brist på avluftning så kanske bara själva hålen i spridarrören sätter igen och det går att spola rent dessa.

Har man otur så tar det längre tid innan felet upptäck och hela infiltration eller markbädden sätter igen med följd att den måste grävas om.

Spola rent markbädden / infiltration så här:

 • Gräv ner till ena sidan av spridarröret där luftningsrören ligger. Dom ligger oftast på ett djup av 30 till 80cm. Du kan sticka ner en pinne eller måttstock i luftninsröret innan för att se hur djupt det är. Luftningsröret som sitter på spridarören är de rör som sticker upp längs bort från trekammarbrunn eller minireningsverk om det är en efterpolering.
  Spridarrören spridet ut vatten och ligger alltid högst upp i anläggningen under fyllnadslagret bestående av jord som fungerar som en isolering.
 • När du grävt ner till spridarröret ta bort 90 graders avloppsböjen på luftningröret och du har öppnat upp spridaröret.
  Nu kan du även se om spridarlagret är friskt. Det består oftast av grovt grus.
  Är det en svart slemmig smet så är nog infiltrationen / markbädden förstörd och behöver grävas upp. Eventuellt om du har riktigt tur så behöver bara spridarlagret bytas ut.
 • Spola ur spridarören genom ena änden med högtryckstvätt med en monterad rensslang på. Det är oftast mer ekonomisk att köpa enklare högtryckstvätt samt renslang på närmaste byggvaruhus än att ringa efter en speciell spolbil.
 • Har du tur så var det bara hålen i spridarröret som har sättit igen.
  OBS: Lös även problemet till att dom har sättit igen. Annars kommer det snart tillbaka.

Luftningsrör på infiltration & Markbädd

Luftningsrör på Infiltrationsbädden och Infiltration har den viktiga funktion att lufta hela anläggning. Det ska vara ett undertryck in i rören genom en önskad skorstenseffekt av avloppstammen i huset.

När avloppsstammen går igenom huset så värms luften inuti ledningen upp och den varma luften stiger uppåt och skapar ett undertryck

Ibland ligger markbädden eller infiltrationen på för långt avstånd ifrån hus för att det ska vara undertryck, men lugn det är oftast ingen fara utan anläggningen överlever med den lilla luftrörelse som är, bara det finns möjlighet till att luftning (= med syre till bädden) genom luftningsrör.

En stor del av ytan får sitt syre genom marken men luftningsrören är av största betydelse. Finns otaliga infiltrationer och markbäddar som har blivit stopp i, bara för att någon har fått för sig att montera bort luftningsrören för estetiska skäl! 🙂

Tänk även på att eventulla svackor på ledningen kan hindra avluftningen genom att bilda vattenlås som inte luft kan komma förbi.

Biomoduler för infiltration / markbädd är mycket säker i sin funktion eftersom den är själv avluftande och på sätt inte i behov av annan luftning än den som den skapar själv.

Placering, dimension och höjd på avluftning hustak

Avluftningen på hustaket ska placeras så högt som möjligt och helst ovan nock för att slippa lukt på tomten. Inte fel om avluftningen får gå upp 50-100cm ovan nock.

Sitter den längre ner så är risken stor fuktiga dagar att avloppsluften med luft “rinner” ner längs hustaket..

Samma dagar som när röken från skorstenen lägger sig längs taket. Precis så går luften från avluftningen.

Helst ska avluftningen vara i dimension 110mm för att minska risken för att den fryser igen.

Det blir högt fuktinnehåll i den varma luften från avloppet som möts med den kalla uteluften.

Likaså för bästa drag rekommenderas 110mm men om det inte grå av någon anledning kan 75mm användas.

Pumpbrunn och avluftning

När man har pumpbrunn i eller efter slamavskiljare så bryter man luftningen till efterkommande rening.

Luftning fungerar då så att varje gång det pumpas trycks luft in i spridarröret och luftning sker.
Ovanstående förutsätter att pumpen inte är försedd med backventil.

Är pumpbrunnnen försedd med backventil så sker en viss luftning ändå när spridarröret fylls med vatten och befintlig luft trycks undan.
När vattnet sedan sjunker undan, så dras nu ny syrerik luft in genom avluftningsrören.

Alternativ till avluftning ovan nock

Ibland kan det vara svårt att bygga om ett hus om avluftning inte finns.
Då kan det vara enklare att dra upp en separat avluftningledning upp på ett närliggande uthus eller annan byggnad.

Vill man inte dra ett rött avloppsrör utanpå byggnaden kan man måla det svart eller sätta ett stuprör på väggen som avloppstammen är kopplad på via ett 110mm avlopp Grenrör .

Sätt silikon för säkerhets skull på eventuella stuprörskarvarna så inte lukt tränger ut långt ner.

Stuprörslösning kommer inte hålla för all framtid utan börja rosta med tiden eftersom luften från avloppet är ganska frätande på metaller.

Ett annat alternativ är en grövre PEM Slang monterad inuti en flaggstång eller slang monterat på ett träd kan också fungera bra som alternativ avluftning.

Vid dessa alternativa metoder så tappar man den så kallade “skorstenseffekten” som uppnås när man har avluftning på avloppsstammen inuti huset.

Testa avluftning till avlopp

Avluftning för ditt enskilda avlopp kan funktion testas med en rökpatron

Gör så här för att testa avluftningen:

 1. Öppna locket på slamavskiljaren / Trekammarbrunnen / Minireningsverk.
 2. Sätt fast en rökpatron på en längre tejpbit t.e.x Eltejp.
 3. Tänd eld på patronen med tändare.
 4. Häng ner patronen i slamavskiljaren och häng tejpen över kanten
 5. Stäng locket
 6. Ställ dig så du ser avloppavluftningen på taket.
 7. Det kan ta upptill 5min innan rök syns
 8. Om rök syns är avluftning fungerande om ej måste åtgärd sättas in och avluftning ordnas för att avloppet ska fungera.

Avluftning för flera hushåll med enskilt avlopp

Om flera hus är sammankopplande på en och samma avloppsanläggning med gemensam rördragning, kan det bli så att avluftning inte fungerar på grund av att luften rör sig i mellan avluftningarna på hustaken istället för att ta luften via avloppsanläggningen.

Detta kan helst uppstå om det är höjd- eller temperaturskillnad mellan husen. Lösningen är att eventuellt montera en vakuum ventil på alla hus utom ett och man tvingar på sätt luften att gå via avloppsanläggningen.

Luktar avlopp i toalett / badrum

Om du har ett enskilt avlopp och det luktar avlopp i badrummet eller toaletten så har det inget med varandra att göra.

Det ska inte lukta avlopp på toaletten eller någon annanstans inuti huset oavsett hur dålig eller bra din avloppsanläggningen är.

Tänkbara fel till att det kan lukta på toalett är:

 • Avloppsrör i krypgrund som gått isär / fel monterad.
 • Felaktigt monterad gummistos på toastol eller tvättställ.
 • Uttorkad golvbrunn.
 • Läckande avloppsrör i huset.
 • Ingen gummistos på tvättställ eller annat rör.
 • Igensatt vattenlås i golvbrunn eller toalett.

Det ska inte kunna lukta i huset! Alla golvbrunnar och tvättställ m.m har vattenlås för att det inte ska lukta.

Dock så har man oftast en ventilation / fläkt för att vädra ut fukt från badrummet som skapar ett undertryck i rummet.

Detta undertryck gör att även små fel som ett glapp i en stos eller ett vattenlås som kanske behöver rengöras eller en golvbrunn som inte är riktigt ditsatt efter rengöring.

Återigen, lukt i badrum har inget med ditt avlopp utomhus att göra.

37 tankar om “Avluftning av infiltrationsbädd och markbädd 2024

 1. Karl Thyni says:

  Kan man reducera eller stänga ventilationen de kallaste månaderna? Tänker på risken att tjälen kommer in i systemet. Bor i norra delen av Sverige.

  • Jimmy Sellén says:

   Hej Kari. Nej inte rekommenderat. Har aldrig sett en föreskrift eller tillverkare som förordar det.
   I norra Sverige så har ni oftast snö som isolerar. Värre i mellan Sverige där det är vanligt med snöfritt och minusgrader. För övrigt har jag aldrig hört talas om en markbädd / infiltration som har frusit. Jag kommer skriva en artikel om detta om någon vecka.

 2. Christer says:

  Kunskapsbanken med sina artiklar är verkligen exemplarisk. Önskar att den hade varit på plats för några år sedan när jag skulle projektera min avloppsanläggning. Köpte anläggningsdelarna på markgrossen ändå men det var för de fördelaktiga priserna. Personlig och bra hantering kom på köpet. Fortsätt så Jimmy…

  • Markgrossen says:

   Om du menar en fördelningbrunn som är täckt av jord/gräs så skulle jag först gräva fram röret från slamavskiljaren sen dra en fiktiv linje mellan luftningsröret och dit utgående rör pekar åt.

   Gå sen men ett spett och slå i backen och hör du något ihåligt så har du hittat rätt.

   Skulle även gå att filma rörledningen men inte lika säkert på riktningen. Dock får man avståndet på meter rätt.

   Alternativ kanske en rensvajer som körs in i avloppet. Vajern borde ta stopp inuti rensbrunnen och då får du även avståndet sen borde man eventuellt kunna höra rensvajer slå inuti brunnen från ovan.

   Lycka till!

   /Jimmy , Markgrossen

 3. Alexander says:

  Luftning ovan nock i huset blir en krånglig lösning för oss. Vi har dock en uppvärmd tvättstuga i garaget med tvättställ kopplat till samma avlopp.
  Två frågor:
  1. Kan det fungera trots den ringa diametern på avloppsröret 40 mm ca en meter till stammen på 110mm?
  2. Går det att förstärka ventilationen av avloppet på mekanisk väg? Jag tänker då någon form av kanalfläkt.

  • Markgrossen says:

   40mm kan kanske fungera men men allmänna rekommendation är min 70mm men testa. Röret kan frysa genom att kondensvattnen fryser till i och sätter stopp. Så se till att kalla sidan av röret som går genom tak är 70 eller helst 110mm.

   Går utmärkt att förstärka med kanalfläkt. Tänk på att ställa den på låga varv vintertid så att den eventuellt kraftigt ökar nerkylningseffekten.

   Andra tänkbara alternativ är att dra upp luftning utanpå hus eller i träd eller inuti flaggstång 🙂

 4. Peter Eriksson says:

  Tack för en mycket bra informationssida, jag undrar om avluftningsrören för infiltrationsbädden måste peka rakt upp eller om man kan koppla dom vidare via ett horisontellt rör några meter?

  • Markgrossen says:

   Hej Peter. Nej det behöver dom inte. Tänk dock på att varje böj eller meter minskar syretillförsel. Dock så kräver bädden så lite så nog ingen fara.

 5. Robert says:

  Hej och tack för bra information. Vi har köpt ett nyproducerat hus med enskilt avlopp med infiltrationsbädd med pumpgrop mellan slamavskiljare och infiltrationsbädd. Jag kan inte hitta något som indikerar att huset har någon avluftning på taket. Finns det andra lösningar som kan vara installerade som jag kan kika efter?

 6. Tor says:

  Tack för informationen att vakuumventil inte bör användas! Har haft problem med grumligt vatten ut från tre-kammar brunnen och därmed en markbädd som har krånglat en längre tid. Nu tagit bort vacuum ventilen och installerat riktig ventilation. Efter att gjort detta blev vattnet riktigt klart från tre-kammarbrunnen!

 7. Michael says:

  Ska anlägga en trekammarbrunn med infiltrationsbädd 50 meter från huset. Jag undrar om avluftning på tacket kan funka eller om avståndet mellan brunnen och huset är för stort. Tack på förhand/ michael

 8. Rolle says:

  Jag har BDT till en tvåkammarbrunn som har ett avluftningsrör på brunnslocket. Behöver jag även ha avluftning på BDT- stammen i huset??

  • Markgrossen says:

   1) Har du problem så ja.

   2) BDT har (oftast) inte alls lika mycket syrebehov då det är ett renare vatten.

   3) Om 1 = Ja. Täpp till locket på brunnen så syret tar rätt väg. Det man vill uppnå är att det ska helst suga ända från luftning genom slamavskiljaren. Svårt att uppnå med luftning i lock.

 9. Leif Rolén says:

  Installerade en trekammarbrunn 1988 i sommarstugan där vi(5 pers) i stort vistas 5-6v per år och har sommarvatten 8 maj till 8 oktober. Då fanns inga krav på fördelningsbrunn utan fördelningen gjordes genom att ett par 110 grenrör monterades i utloppsröret där infiltrationsledningarna anslöts. Allt har fungerat klanderfritt infiltrationen sker i naturgrusbädd som tar undan hur mycket vatten som helst. Nu kommer miljöfolket i kommunen och kräver att en fördelningsbrunn skall installeras. Finns där stöd i lagen för sådan påfodran? Har under alla år även haft slutändan på infiltrationsledningarna under mark men med ett nät som gör att naturgruset(kaffebönor) inte rinner in i röret men tillåter luft att ventilera av ledningar och trekammarbrunn. Nej det går inte heller an utan man måste göra om och dra upp dessa förfulande vetilationsändar ca 70-80 cm ovan mark och avsluta med ventilationshuv. Finns det lag på det även i gamla anläggningar?

  • Markgrossen says:

   Hej Leif. Vet inte vad lagen säger om fördelningsbrunn dock har det varit en standard installation sen typ 70-talet..

   Kan säkert fungera utmärkt utan fördelning med.

   Men du får nog anses ha tur att du klarat dig i 33år. Vanligt är just det att man säger att infiltrationen /markbädden tar undan hur mycket vatten som helst, men det säger ju ingenting om den renar vattnet också!

   Lagen säger att du som husägare ska se till att ditt avlopp klarar av att rena avloppsvattnet och inget annat och kommunen följer en bransch standard som är 30år gammal (men fortfarande lika aktuell) hur det ska göras 🙂

   Sen kan ditt avlopp fungera utmärkt åndå men för att veta det så måste man gräva ner dagvattenrör och provta, en ganska komplicerad process.

   Men i min värld är det verkligen dags att göra om ditt avlopp med 33år på nacken, men jag är väl inte helt objektiv 🙂

 10. Leif Rolén says:

  Tack för utomordentligt uttömmande svar. Skall jag gräva ut markbädden och anlägga en ny infiltration på samma ställe eller flytta infiltrationen till annan plats på tomten?
  Vänligen
  Leif

  • Markgrossen says:

   Infiltration bör du flytta om man kan o har plats.
   Marken under är säkert mättat med fosfor m,m.
   En parentes: Det Råder delande meningar om markens fosforbindning eller inte.
   Men kan du flytta den så skulle jag göra det.

 11. Kjell says:

  Hej
  Har ett ej uppvärmt uthus med tidigare toalett som går till samma avlopp kan jag använda toalett avloppet i uthuset till avluftning istället. I boningshuset sitter det en vakuumventil på vinden ska jag hellre fortsätta ut på taket med det röret.

  • Markgrossen says:

   Hej Kjell. Går nog utmärkt. Det viktiga är att avluftning till slamavskiljaren finns bara. Dock så får du inte samma fina drag när det är ouppvärmt på grund av försämrad skorstenverkan, men den bör vara full tillräcklig ändå.

 12. Christer Hallgren says:

  Hej
  Har enskild avlopp med 3 kammarbrunn.
  Ang avluftning från spridarrör.
  Hur höga bör dessa sett från marknivå i göteborgsområdet
  Tänker på snö som kan täppa till.
  Bör det vara någon avluftare på 3 kammarbrunnen eller räcker det med avluftaren på fastigheten 110 mm rör.

  • Markgrossen says:

   Hej Christer. 1) Spelar ingen roll vart i landet. Samma regel så gott det får. Snöfri längd som borde inte vara några problem i Göteborg. 1) Enbart avluftning på stammen ska det vara i normal fall.

 13. Rikard says:

  Hej,

  Har problem med lukt från min trekammarbrunn som ligger väldigt nära altanen. Har bytt till nya låga brunnslock och tätat dessa, samt satt kolfilter på samtliga luftningar till pumpbrunn, markbädd och avluftningen till tak. Dock går inte avluftningen upp genom taket utan stannar på vinden. Är det detta som gör att det luktar? Måste avluftningen upp över nock för att skapa rätt skorstenseffekt? Behövs även en kanalfläkt för att få rejält sug uppåt? Andra förslag på åtgärder? Tacksam för svar!

  • Markgrossen says:

   Hej Rikard. Ja det är det högst troligt. Sitter vakuum ventil har lukten ingenstans att ta vägen än genom locket.

 14. Rhys says:

  Kan det vara nåt att sätta ett avluflingsrör direkt om TKB, tänkte typ ett flexrör fästat till ett träd, eller måste det vara på stammen? har lite problem med lukt på sommarstugan där vi har ingen avluftning, dock upplever inga problem med vacuumtryck osv

  • Markgrossen says:

   Hej Rhys. Med “direkt om trekammarbrunn” antar jag du före.
   Sätt ej efter trekammrbrunn, men det måste inte vara på stammen, men bli naturligt då du vill att luften ska sugas igenom infiltration sen genom slamavskiljaren och ut genom avluftning.
   Samtidigt slipper du borra ett extra hål i slamavskiljaren.

 15. Pingback: Tio Sätt Att Förstöra Ditt Enskilda Avlopp 2024! » Markgrossen

 16. Josefin says:

  Wow, vilken djungel det här verkar vara! Nyinflyttad till hus med trekammarbrunn och markbädd eller infiltrationsbädd, hur vet man ens skillnaden? Det finns 2 st luftrör till anläggningen iaf och nu upptäckte jag att det rinner vatten ur dessa. Och det är väldigt blött runt bädden. Vad kan man göra och vem kontaktar man för en sådan grej, alltså vilken yrkesgrupp? Helt nybörjare på enskilt avlopp, har alltid bott med kommunalt avlopp tills nu så jag vet inte ens var jag ska börja och hur allvarligt “fel” det är.

  • Markgrossen says:

   Kontakta en avloppsentreprenör. Dina grannar eller kommun vet oftast någon som håller på med det. Det är dags för en ny bädd eller infiltration. Att vissa spolar ur infiltrationen eller markbädden varken räddar eller löser problemet. Lycka till.

 17. Elias Nilsson Lockne says:

  Kan man använda sig av flexibla rör när avluftningen kommer in i huset? Tänker att det är lättare att dra längs väggarna och innertaket ut till nock. Om inte, kan man åtminstone använda det i böjarna?

  • Markgrossen says:

   Fungerar troligtvis men är dock ingen ventilationsekniker. Tänk på att varje böj minskar luftdraget med ca 15%.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.