Fem Myter om Infiltration & Markbädd

BAGA infiltrationsbädd

Sedan länge har länderna på allra norra delen av jordklotet använt infiltration som rening av avloppsvatten. Till dessa länder hör USA, Kanada, Sverige, Finland och Norge.

Inlandsisen har krossat och rört om våra marklager och gjort de väl lämpade för markbaserad rening av avloppsvatten. Nu till fem myter om infiltration och markbädd.

Texten nedan är i skriven av Patrik Elias, BAGA med viss omskrivning och kommentar av Markgrossen. Originaltext kan läsas hos BAGA.

Infiltration & Markbädd sätter igen, Myt 1

Fel. Alla typer av avloppsrening är beroende av god syresättning så att mikroorganismer frodas och processen fungerar.

Är inte syresättningen tillräcklig föreligger risk för igensättning.
Läs om avluftning av infiltration & Markbädd

En bädd måste vara rätt installerad med en fungerande ventilation för syresättning, men även rätt dimensionerad för att klara avsedd belastning.

Partikelavskiljningen före bädden är också mycket viktig, ju färre partiklar desto bättre fungerar reningsprocessen i bädden.

BAGA har levererat cirka 20.000 markbaserade anläggningar de senaste 15 åren. Extremt få bäddar har varit igensatta och de få som funnits har förorsakats av felaktig installation eller felaktigt användande.

Infiltration & Markbädd tar mycket plats, Myt 2

Delvis fel. ”Traditionella” bäddar är stora (exempelvis 30 m2 för ett hushåll) och kräver djupa sandlager för en säker funktion.

BAGA och andra aktörer jobbar med biomoduler vilket medger en bäddstorlek på 16 m2 för blandat avloppsvatten (11 m2 för enbart BDT).

Visst finns det tankbaserade lösningar (Minireningsverk) som är betydligt mindre, men då måste någon form av ”efterpolering” appliceras för att säkerställa att vattnet är hygieniserat och inte riskerar smittspridning.

En fungerande efterpolering består av minst 10 m2 sandbädd, dvs nästan samma som en komplett markbaserad reningsanläggning.

Infiltration & Markbädd måste bytas ut efter 10 år, Myt 3

Fel. Hydrauliskt* fungerar bäddar minst 20 år och dagens moderna bäddar byggda med bioModuler har en förväntad fördubblad livstid.

Moderna Infiltrationer och markbäddar klarar de högst ställda miljökraven idag samtidigt som de har en överlägsen reduktion av bakterier som vi absolut inte vill ha i vårt dricksvatten eller badvik.

Med hjälp av kompletterande rening reduceras fosfor med mer än 90 % och möjliggör kretslopp.

Markbaserad rening kompletterad med bioModuler och fosforfällning ger det bästa skyddet för miljön till den lägsta driftskostnaden för användaren.

* Hydrauliskt innebär bäddens flödesmässiga förmåga att ta emot avloppsvatten från slamavskiljaren.

Det går inte att provta infiltration & Markbädd, Myt 4

Delvis fel. Markbaserad rening har använts i mer än 50 år och det finns en stor grundtrygghet i att reningen är mycket effektiv.

Vanligen behöver inte provtagningar förberedas – för det utgående vattnet är rent!

När täta markbäddar anläggs inkluderas ofta en provbrunn där utgående vatten kan hämtas.

För större anläggningar görs som regel en liten del tät i provtagningssyfte. Vid infiltrationer eller markbädd, kan enkla rörkonstruktioner inkluderas vid anläggandet så att utgående vatten kan provtas.

Infiltration & Markbädd används bara i Sverige, Myt 5

Fel. Leverantörer av minireningsverk i Sverige pekar ofta och gärna mot Tyskland, och hävdar att man inte använder simpel markbaserad rening i ett högteknologiskt land!

Det förklaras huvudsakligen av platsbrist (80 miljoner människor på halva Sveriges yta), men främst också av att deras markegenskaper är mindre lämpade för infiltration.

Markbaserad rening är däremot ledande i hela Nordamerika, Skandinavien, Australien och andra delar av världen. Det finns dock anledning att tro att Sverige har kommit längst vad gäller teknikutveckling runt markbaserad rening. 

Det pågår ett intensivt testarbete tillsammans med RISE (Research Institute of Sweden) för att ytterligare förbättra tekniken och medge ännu mindre och effektivare lösningar. 

/Patrick Elias, BAGA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.