Cipax Slamavskiljare

  • Lågbyggda
  • Robusta
  • Hög reningsförmåga
  • Förläggningsdjup upp till 3m.