Hur fungerar minireningsverk 2019

Måttdetalj för 4evergreen BC UC

De flesta minireningsverk har snarlik uppbyggnad och funktion.

Det finns så kallade billiga minireningsverk som oftast är direkt importerade från kontinenten och ingen support bakom.
Om ett sånt reningsverk strular ligger man pyrt till och kanske inte har någon att reklamera felet till eller ens någon som svarar i telefon.
Då kanske det inte är ett ”billigt” minireningsverk längre utan kan bli dyrt.

Alla produkter som vi saluför finns det stora seriösa tillverkare bakom som tar ansvar för sina produkter och har upp till 20 års funktionsgaranti.

Reningsteknik för Minireningsverk

De populäraste reningsteknikerna för minireningsverk är 

Minireningsverk med SBR (Satsvis Bio Rening)

Minireningsverket består då oftast av en tank med två kammare.

I första kammaren så slamavskiljts vattnet från fett och slam.

Sen pumpas vattnet in i andra kammaren och syresätta för att de naturliga bakterier ska trivas och mumsa in sig dina avloppsprodukter.

Efter en stund så tillsätts även flockningsmedel och syretillförsel avlutas och den så kallade klarningsprocessen tar vid.

I denna process så binds den mesta fosforn och det som finns kvar i vattnet klumpas ihop och sjunker till botten.

När klarningen är färdig så pumpas vattnet ut i från minireningsverket.

Slammet som har hamnat på botten i andra kammaren pumpas nu tillbaka till första kammaren.

Cirka en gång per år behöver första kammaren att slamtömmas.

Denna reningsprocess tar ca 4 timmar, så det är en väldig snabb reningsprocess.

SBR tekniken är bra på att ta hand om organiskt material, fosfor och mestadels kväve, men renar inte e-coli och coliforma bakterier i tillräcklig omfattning så en efterpolering i form av mindre markbädd eller UV lampa är oftast ett krav.

Uponor Clean samt Biocleaner bygger på SBR teknik varav 4evergreen Biocleaner kan fås med inbyggd UV Brunn.

Solido sker alla de vanliga stegen i SBR minireningsverk fast bara i en kammare och blir på så sätt väldigt kompakt.

Minireningsverken drivs av en liten driftsäker och tystgående kompressor men låga driftkostnader.

Minireningsverk med Biohud

Reningsverk som WSB Clean har även en Biokammare med bärare av biohud. Det gör reningen ännu bättre samt reducerar antal E. coli och koliforma bakterier oftast i en sådan tillräcklig omfattning att många kommunerna godkänner WSB Clean utan efterpolering. 

BAGA:s Biotank består av två tankar.

I första tanken slamavskiljts slammet som i en vanlig slamavskiljare.

Sedan pumpas vattnet till andra tanken där vattnet sprayas över biomoduler och en stor yta med biohus bildas.

Processen gör att BAGA Biotank ger en så effektiv rening av E. coli och koliforma bakterier att ingen efterpolering behövs utan vattnet kan ledas direkt till ett dike eller likande mottagere direkt.  

Minireningsverk med MBR (Membran Bio Reaktor)

MBR, så kallad membranbioreaktor, är den bästa rening som kan erbjudas idag inom avloppsrening.

Detta är den teknik som troligen kommer växa mest framöver eftersom man kan i princip återanvända avloppsvattnet som dricksvatten efter reningen.

Stor utveckling sker på området och redan idag erbjuds MBR till konsumentmarknaden.  

Vi erbjuder 4evergreen MBR minireningsverk det till de konsumenter som vill ha det absolut bästa och senaste. Kontakta oss för info! 

Minireningsverk underhållsfritt

Alla minireningsverk kräver ett visst underhåll utöver slamtömning.
Köper du t.ex en 
WSB Clean Minireningsverk och tecknar serviceavtal så blir minireningsverket underhållsfritt och du behöver inte sköta några egenkontroller eller fylla på flockningsmedel.

Det flesta minireningsverk kan man slamtömma själv genom slamavvattning eller att ha ett minireningsverk med inbyggd slampåse.

Vi avråder från egen slamhantering.
Den årliga kostnaden för slampåsar är oftast högre än en kommunal slamtömning och en kommunal slamtömning är både teknisk problemfri och trevligare!

Minireningsverk test 2019

Det finns inga dagsaktuella tester av minireningsverk och med tanke på att det finns över 70-80st olika minireningsverk i Sverige med skiftande kvalité så skulle det verkligen behövas.

Alla leverantörer lovordar sina minireningsverk och det är svårt som konsument att veta vad som är bra eller inte.

Frågan är dock vem som skulle finansiera ett sådant omfattande test.
Länsstyrelsen gjorde ett test för 10 år sedan och det är ju inte aktuell idag.
Man kan önska att någon tog fram ett test för minireningsverk 2019 men det lär nog inte ske.

Vi rekommenderar att gå på erfarenhet när du väljer ett reningsverk.
Markgrossen har egen faktiskt erfarenhet, av de flesta märken och en omfattande informationskällor från större delen av branschen.

Alla minireningsverk har fördelar och nackdelar och vissa alldeles för många nackdelar 🙂

Minireningsverk flera hushåll

Om du önskar ett minireningsverk så har vi de flesta modeller i 2 – 6st hushåll prissatta och leveransklara.

Vi kan även leverera minireningsverk ända upptill 100 fastigheter.

Kontakta oss på  för en inledande diskussion.

Minireningsverk BDT

Om man vill ha en kompakt effektiv BDT lösning som ett minireningsverk så rekommenderar vi:

Bägge lösningarna erbjuder en stabil lösning på liten yta som tar hand om allt vatten från ett permanet boende.

Både BAGA och Vestelli är seriösa tillverkare varav BAGA är Sveriges andra största och Vestelli har över 5000st installerade anläggningar i Finland.

Efterpolering minireningsverk

De flesta kommuner kräver en efterpolering efter minireningsverk om inte tillverkaren kan påvisa att hygienisering sker i tillräckligt skala.

Minireningsverk är bra på att rena allt utom just E. Coli och koliforma bakterier. Hygienisering innebär att just dessa bakterier reduceras.

En efterpolering brukar bestå av en liten markbädd på 10m2 med ca 30cm fingrus 2-4mm.
Det finns ingen standard utan det är upptill varje tillverkare att föreslå utformning av efterpolering, och upptill varje kommun att godkänna den lösningen eller inte.

Minireningsverk som oftast klarar sig utan efterpolering

WSB Clean: Tack varje deras biokammare så reducerar dom bakterier i sådan omfattning att flera kommuner godkänner dom utan efterpolering.

4evergreen Bio cleaner: Finns med inbyggd UV Brunn som reducerar bakterier och behöver således ingen efterpolering

BAGA Biotank: Behöver ingen efterpolering eftersom tillräcklig reducering sker direkt i Biotanken.

FANN Biobädd: Egentligen inget minireningsverk men är väldigt kompakt och kräver inte heller någon efterpolering.

Det är upptill varje kommun att bestämma om minireningsverket ska ha efterpolering eller inte.

Sätter sig miljökontoret på tvären så kan tillverkare ovanför vara behjälpliga med att prata med din kommun om så önskas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *