Avluftning av infiltrationsbädd och markbädd – År 2020

Avluftning av markbädd eller infiltrationsbädd är en av det enskilda avloppets viktigaste delar. Spelar ingen roll hur dyr eller bra anläggning du köper och anlägger om inte avluftningen fungerar! Avluftning är nog också den vanligaste felet med stopp i avloppet. Oavsett om det är en markbädd, infiltration, minireningsverk eller annan lösning så behöver alla avloppslösningar […]

Leveranser Jul & Nyår!

 Ska du starta nya året med ett projekt så tänkt på detta! Flera fraktbolag har förlängda leveranstider och ej ordinarie bemanning. Vissa av våra leverantörer har helt stängt. Vår telefonsupport har stängt till 7:e Januari. Produkter som går ut från vårt lokala lager skickas den 7:e. Vi hänvisar frågor till e-post: kundservice@markgrossen.se Passa på när […]

Kan en Infiltration eller markbädd frysa?

När tempen börjar ligga under nollan och tjälen kryper ner i marken så kan man fundera hur din infiltrationsbädd eller markbädden egentligen mår. Kan de frysa till is? Alla markbaserade lösningar rekommenderas att täckas med en återfyllnad på minst 40cm. Har sett kommuner som rekommenderar nertill 25cm återfyllnad och det kan säkert också fungera beroende […]

Fem Myter om Infiltration & Markbädd

BAGA infiltrationsbädd

Sedan länge har länderna på allra norra delen av jordklotet använt infiltration som rening av avloppsvatten. Till dessa länder hör USA, Kanada, Sverige, Finland och Norge. Inlandsisen har krossat och rört om våra marklager och gjort de väl lämpade för markbaserad rening av avloppsvatten. Nu till fem myter om infiltration och markbädd. Texten nedan är […]

Hur fungerar minireningsverk 2020

Måttdetalj för 4evergreen BC UC

De flesta minireningsverk har snarlik uppbyggnad och funktion och på Svenska marknaden finns det uppskattningsvis 70-80st olika märken varav vissa är samma reningsverk som säljs under olika namn. Det finns så kallade ”billiga minireningsverk” som oftast är direkt importerade från kontinenten och ingen support bakom.Om ett sånt reningsverk strular ligger man pyrt till och kanske […]

Semestertider!

Nu när det är semestertider har många tillverkare och leverantörer stängt samt att transportbolagen är lågbemannande med sommarpersonal.Vi kör som vanligt med alla leveranser förutom följande: Telefonsupport stängt, vi hänvisar alla frågor till e-post: kundservice@markgrossen.se Något fördröjda leveranstider Något fördröjda svarstider samt orderbekräftelser.Dock alltid svar/återkoppling nästkommande vardag inom 24 timmar. Inga utleveranser av Isodrän samt […]

Avlopp och hälsa med ett sinande grundvatten

Många på landet har brunnar som riskerar att sina eller att få saltvatteninträngning under sommaren. Det har blivit ett allt större problem med de klimatförändringar med torra och långa somrar som följd. Kanske tar vattnet slut eller så blir det odrickbart. För 50 år sedan utvecklades markbaserad teknik som lade grunden för ett skydd av […]

Ont om vatten i brunn eller har du septiktank?

Wostman snålspolande WC

Installera en Wostman Ecoflush och minska din vattenförbrukning för toaletten rejält. En standard toalett spolar ca 6 liter per spolning. En dubbelspolande spolar mellan ca3 och 6 liter per spolning Ecoflush spolar endast från det lilla 0,3l till det stora 2,5liter spolning! Om du har enskilt avlopp så har EcoFlush stora ekonomiska fördelar. Genom att […]