Fem Myter om Infiltration & Markbädd

BAGA infiltrationsbädd

Sedan länge har länderna på allra norra delen av jordklotet använt infiltration som rening av avloppsvatten. Till dessa länder hör USA, Kanada, Sverige, Finland och Norge. Inlandsisen har krossat och rört om våra marklager och gjort de väl lämpade för markbaserad rening av avloppsvatten. Nu till fem myter om infiltration och markbädd. Texten nedan är […]

Hur fungerar minireningsverk 2019

Måttdetalj för 4evergreen BC UC

De flesta minireningsverk har snarlik uppbyggnad och funktion. Det finns så kallade billiga minireningsverk som oftast är direkt importerade från kontinenten och ingen support bakom.Om ett sånt reningsverk strular ligger man pyrt till och kanske inte har någon att reklamera felet till eller ens någon som svarar i telefon.Då kanske det inte är ett ”billigt” […]

Avluftning av infiltrationsbädd och markbädd – År 2019

Avluftning av infiltrationsbädd och markbädd - År 2019

Avluftning av markbädd eller infiltrationsbädd är en av det enskilda avloppets viktigaste delar. Spelar ingen roll hur dyr eller bra anläggning du köper och anlägger om inte avluftningen fungerar! Avluftning är nog också den vanligaste felet med stopp i avloppet. Oavsett om det är en markbädd, infiltration, minireningsverk eller annan lösning så behöver alla avloppslösningar […]

Semestertider!

Nu när det är semestertider har många tillverkare och leverantörer stängt samt att transportbolagen är lågbemannande med sommarpersonal.Vi kör som vanligt med alla leveranser förutom följande: Telefonsupport stängt, vi hänvisar alla frågor till e-post: kundservice@markgrossen.se Något fördröjda leveranstider Något fördröjda svarstider samt orderbekräftelser.Dock alltid svar/återkoppling nästkommande vardag inom 24 timmar. Inga utleveranser av Isodrän samt […]

Avlopp och hälsa med ett sinande grundvatten

Avlopp och hälsa med ett sinande grundvatten

Många på landet har brunnar som riskerar att sina eller att få saltvatteninträngning under sommaren. Det har blivit ett allt större problem med de klimatförändringar med torra och långa somrar som följd. Kanske tar vattnet slut eller så blir det odrickbart. För 50 år sedan utvecklades markbaserad teknik som lade grunden för ett skydd av […]

Ont om vatten i brunn eller har du septiktank?

Wostman snålspolande WC

Installera en Wostman Ecoflush och minska din vattenförbrukning för toaletten rejält. En standard toalett spolar ca 6 liter per spolning. En dubbelspolande spolar mellan ca3 och 6 liter per spolning Ecoflush spolar endast från det lilla 0,3l till det stora 2,5liter spolning! Om du har enskilt avlopp så har EcoFlush stora ekonomiska fördelar. Genom att […]

Sveriges mest kompletta sortiment på Isodrän?

Sveriges mest kompletta sortiment på Isodrän?

Vi saluför Isodräns hela sortiment från minsta spikplugg till krossad Isodrän och det till marknadens bästa priser! Isodrän har ett suveränt system för dränering och är det mest genomtänkta systemet på marknaden (Enligt oss) såväl när det gäller dränering av källaren eller för en fuktsäker krypgrund! Se hela vårt sortiment på länken nedan! https://markgrossen.se/dranering/

4evergreen i sortiment

4evergreen i sortiment

Förberedelserna inför våren är i full gång och Markgrossen har glädjen att få introducera hela 4evergreen sortiment i butiken. 4evergreen är ett framgångsrikt företag inom avloppsrening för såväl enskilda hushåll som större anläggningar. Dom använder sig av beprövad patenterad teknik och produkter som kännetecknas av robust och pålitlig drift och prestanda. Deras reningsverk går under […]