Stora avloppsanläggningar 5 – 100 hushåll

Behöver du hjälp med att projektera och ta fram en lösning för avlopp till:

  • Camping
  • Hyreshus
  • Samlingslokaler
  • Bygdegårdar
  • Sommarstugeområden
  • Gemensamhetsanläggningar
  • Enskild avlopp för flera hushåll

Vi tar fram driftsäkra lösningar för anläggningar som är utanför det kommunala avloppsnätet.

Kontakta Markgrossen på 0220 – 310 30 eller kundtjanst@markgrossen.se för en inledande diskussion.