Markbädd för Hög Skyddsnivå

Har din fastighet klassas till hög skyddsnivå så har du ett antal lösningar att välja på om du vill anlägga en markbädd.

Antingen kan man välja en avloppsanläggning som binder fosforn genom att tillsätta flockningsmedel som:

  • BAGA Easy som har flödesstyrd kemdoserare inbyggd i slamavskiljaren.
  • FANN Eko Treat som är en tidsstyrd kemdoserare som monteras inomhus under diskbänk eller liknande.

Man kan även göra en tät markbädd genom att ha ett geomembran (duk) runt bädden så inget vatten kan infiltrera ner i marken och anlägga en fosforfälla efter markbädden innehållande en kalksort som heter Polynite.

10år garanti
80000kr211250kr
Endast 3m2