Infiltration för Normal Skyddsnivå

En infiltration är en enkel, robust och populär lösning för enskilda avlopp.

Marken under den tilltänkta platsen måste vara så genomsläpplig att allt vatten från hushållet kan infiltrera ner i marken och renas på naturlig väg.

Man kan anlägga en traditionell infiltration oftast på 30m2 eller använda modernare infiltrationer som:

Baga Biomoduler
Yta = 16kvm
Inget behov av grus för spridarlager. Spridarmatta medföljer i paket.

FANN In Drän
Yta = Minst 9,6kvm

Fann In Drän Plus
Yta = Minst 8kvm
Inget behov av grus för spridarlager. Spridarmatta medföljer i paket.

Både FANN och BAGA erbjuder även 10 års funktionsgaranti.

10 år garanti
28850kr60690kr
Yta 8.5m2