Infiltration för Hög Skyddsnivå

Har din fastighet klassas till hög skyddsnivå och du ska anlägga en infiltration så binder man fosforn i slamavskiljaren med ett flockningsmedel.

Flockningsmedlet tillsätts till ditt enskilda avlopp med t.ex:

BAGA Easy som har flödesstyrd kemdoserare inbyggd i slamavskiljaren.

FANN Eko Treat som är en tidsstyrd kemdoserare som monteras inomhus under diskbänk eller liknande.