Om FANN och deras produkter

FANN VA-teknik AB är ett Svenskt företag och erbjuder
avloppssystem som uppfyller alla krav på funktion och miljöanpassning.

Tack vare intensiv forskning och produktutveckling är de idag en av ledande tillverkarna.

FANN har lång erfarenhet av avloppssystem och över 60 000 anläggningar installerade i Sverige.

Verksamheten startade i Sverige 1990 av grundaren Fred Nyberg med försäljning av infiltrationssystem under varumärket IN-DRÄN. 

1996 startade företaget sin tillverkning av slamavskiljare och andra produkter tillhörande enskilda avlopp. I dag är FANN det andra största företaget i Sverige på enskilda avlopp.

FANN arbetar aktivt med kvalitet och miljö, och är bland de första företagen
som är certifierade enligt de nya standarderna för kvalitet och miljö – ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

FANN:s produkter kommer med en 10 årig funktionsgaranti. Läs mer om den längre ner.


FANN Slamavskiljare

FANN slamavskiljare i finns i storlekar från 1 till 3st Hushåll på 0,9kbm till 6kbm.

FANN Slamavskiljare är en ”Trekammarbrunn” utan kamrar / väggar som traditionella trekammarbrunnar.
Vattnet leds in i tanken och styrs via en dämpare till ena änden. Vattnet flödar med låg och stabil hastighet i slamavskiljare över hela tankens längd.
I andra av tanken sitter det ett T-rör. Den låga hastigheten och det jämna flödet gör att avskiljningen blir effektiv, partiklar hinner flyta eller sjunka.

Slamavskiljarens rektangulära formen underlättar både transport samt hantering.

Tanken är mycket lågbyggd som är en stor fördel på bergiga och steniga tomter och man kan på så sätt oftast hitta ett ställe att gräva ner den och på sätt undvika eventuellt behov av sprängning eller pumpning före slamavskiljaren.

Slamavskiljaren samt även FANN:s övriga produkter är tillverkade i seg och stark polyetenplast (PE) genom rotationsgjutning på FANN:s egen fabrik i Sverige.

SA906

 • Mått: Höjd 91cm, längd 160cm, bredd 120cm
 • Våtvolym 0,9m³
 • Vikt ca 60kg
 • Manhål 1 st ø60cm
 • Anslutning ø 110 mm

SA2006

 • Mått: Höjd 96cm, längd 290cm, bredd 120cm
 • Våtvolym 2m³
 • Vikt 110kg
 • Manhål 1 st ø60cm
 • Anslutning ø110mm

SA3006

 • Mått: Höjd 108cm, längd 360cm, bredd ca 120cm
 • Våtvolym > 3 m³
 • Vikt 160kg
 • Manhål 1st ø60cm
 • Anslutning ø110mm

SA 3012HD (Förstärkt Slamavskiljare för djupare förläggning)

 • Mått:Höjd 108cm, längd ca 360cm, bredd 120cm
 • Våtvolym > 3 m³
 • Vikt 190kg
 • Manhål 1 st ø60cm
 • Anslutning ø 110 mm,

SA 4016

 • Mått: Höjd 130cm, längd 360cm, bredd 120cm
 • Våtvolym 4m³
 • Vikt 230kg
 • Manhål 1 st ø60cm
 • Anslutning ø110mm

SA 6012 (Består av 2st 3kbm tankar)

 • Mått tank 1 och 2: Höjd 108cm, längd 360cm, bredd 120cm
 • Våtvolym > 3 m³
 • Vikt 160kg
 • Manhål 1 st ø60cm
 • Anslutning ø110mm

SA 2006 Pump in tank (Slamavskiljare med pumpbrunn och Xylem pump)

 • Mått: Höjd 96cm, längd 290cm, bredd 120cm
 • Våtvolym 2m³
 • Vikt 110kg
 • Manhål 1 st ø60cm
 • Anslutning ø110mm

SA 3006 Pump in tank (Slamavskiljare med pumpbrunn och Xylem pump)

 • Mått: Höjd 108cm, längd 360cm, bredd ca 120cm
 • Våtvolym > 3 m³
 • Vikt 160kg
 • Manhål 1st ø60cm
 • Anslutning ø110mm

SA 4006 Pump in tank (Slamavskiljare med pumpbrunn och Xylem pump)

 • Mått: Höjd 130cm, längd 360cm, bredd 120cm
 • Våtvolym 4m³
 • Vikt 230kg
 • Manhål 1 st ø60cm
 • Anslutning ø110mm

FANN Sluten Tank

FANN Slutna tankar / Septik tankar är typgodkända tankar i storlekarna 3, 4 samt 6 kubik varav 6m3 består av 2st 3m3 som sätts ihop med 110mm rör.

Alla tankarna är precis som slamavskiljare rotationsgjutna i PE plast och lågbyggda.

FANN Sluten tank

 

ST3006: 3m3

 • Mått: Höjd 108cm, längd 360m, bredd 120cm.
 • Våtvolym > 3 m³
 • Vikt 160kg
 • Manhål 1 st ø600 mm
 • Anslutning ø 110 mm.

ST4006: 4m3

 • Mått: Höjd 134cm, längd 120cm, bredd 120cm.
 • Våtvolym > 4 m³
 • Vikt 230kg
 • Manhål 1 st ø600 mm
 • Anslutning ø 110 mm.

ST 6012: 6m3

 • Mått tank 1 och 2: Höjd 108cm, längd 360cm, bredd 120cm
 • Våtvolym > 3  m³
 • Vikt 160kg
 • Manhål 1 st ø600 mm
 • Anslutning ø 110 mm.

FANN IN Drän

Originalet när det gäller Biomoduler / kassetter för avloppsrening.

IN-DRÄN ersätter det traditionella spridningslagret bestående av grus i infiltrationer och markbäddar. Biomodulen skapar ca tio gånger större yta för biohuden att växa på jämfört för en traditionell markbädd / infiltration.

Modulerna säljs oftast i kompletta paket med slamavskiljare och moduler.
Se längre ner för info.

FANN Indrän biomodul

 

 

 

 

 

 

 

 

In Drän konstruktion medför att den renande biohuden har tillgång till syre roligt med syre, även när dämning i modulen uppträder.

Infiltrationsytan under biomodulen hindras inte av biohuden samtidigt som de skyddas mot igensättning.

Vattnet sprids över infiltrationsytan jämnare med en gynnsam effekt på reningen. Den sammantagna effekten av ovanstående egenskaper medför att ytan kan minskas rejält för en infiltration.

Modulerna läggs i en rad efter varandra med ett spridarrör ovanpå. Hela strängen täcks med fiberduk och återfyllning sker med befintliga jordmassor.

Någon fördelningsbrunn behövs inte eftersom anläggningen oftast görs i en rad. Under biomodulerna läggs 30cm fingrus.

Till skillnad från en vanlig infiltration har en anläggning med IN-DRÄN alltid samma längd oavsett markens genomsläpplighet.
Det som ändras är istället ytans bredd, från minimala ca 0,6 m i grus till ca 5 m i lerig mark. 

Till en BDT (Bad, Disk och Tvätt) anläggning och ett hushåll behövs det 6st IN DRÄN moduler.

Till en WC (Toalett) BDT (Bad, Disk och Tvätt) anläggning och ett hushåll behövs det 8st IN DRÄN moduler.

IN-DRÄN Mått & Vikt:

 • Längd: 1,25 m
 • Bredd: 0,6 m
 • Höjd: 0,2 m
 • Vikt: 5,5 kg

En modul haneterar 125liter vatten per dygn.

Till en infiltration / markbädd med enbart BDT (Bad, Disk, Tvätt) så behövs det 6st biomoduler och för 1st hushåll (5st Personer). Paket heter FANN IN Drän I6  

Till en infiltration / markbädd med WC (Toalett) och BDT (Bad, Disk, Tvätt) så behövs det 8st Moduler för 1st hushåll (5st Personer): Paket heter FANN IN Drän I8 

 

FANN IN Drän Infiltration

In Drän infiltration

FANN har färdiga paket för Infiltration med slamavskiljare, biomoduler, spridarrör, fiberduk från 1st hushåll upp till  3st hushåll.

IN Drän Modulerna gör att man kan infiltrera på markförhållanden ända ner till låga LTAR 10 (Long Term Acceptance Rate) och skapar en kompakt infiltration på liten yta, beroende på markens genomsläpplighet.

 

FANN IN Drän infiltration finns både för fastigheter med hög samt normal skyddsnivå.

FANN IN Drän levereras med en 10-årig funktionsgaranti.

FANN Indrän Plus

IN-DRÄN Plus för infiltration fungerar precis som vanliga IN-DRÄN, efter naturens principer.
IN-DRÄN Plus är ett komplett biofilter som även ersätter grus-/stenlagret i en infiltration då den blå lådan redan innehåller ett färdigt grusmaterial.spridar

Infiltration blir så kompakt som otroliga 8,5m2 för ett hushåll med WC + BDT.

Under IN-DRÄN Plus placeras en IN-DRÄN matta som är ett fabrikstillverkat spridarlager, så att vattnet kan infiltrera ner i marken. Med  IN-DRÄN Plus moduler och den tillhörande mattan slipper du frakta hem flera kubikmeter grus, vilket förenklar arbetet betydligt och minskar kostnaden.

IN-DRÄN Plus kan anläggas där LTAR-värdet är 15.

FANN IN Drän levereras med en 10-årig funktionsgaranti.

Anläggningen finns både för normal skyddsnivå samt hög skyddsnivå.

 

FANN IN DRÄN Markbädd

FANN IN DRÄN markbädd bygger på samma paket som för infiltration fast det paketet innehåller med uppsamlingsrör, luftningsrör samt utloppsbrunn (FANN Kombibrunn) och finns upptill 3st hushåll.

En markbädd anlägger man när marken är för tät för att vattnet ska kunna infiltrera ner i den t.ex lerjordar.

Fann in-drän markbädd

Paketet finns både för hög samt normal skyddsnivå och det kan uppnås genom att tillsätta flockningsmedel i slamavskiljaren som tillsätts med hjälp av FANN EkoTreat eller fosforbrunn efter markbädden.

Då måste markbädden göras tät med en gummiduk. 

Markbädden är väldigt lågbyggd och kräver en yta av 5x5m =25m2

Även markbäddspaketet har 10årig funktionsgaranti.

FANN Biobädd

ann biobädd

FANN Biobädd  är deras "minireningsverk" som är Svensk tillverkat och väl fungerande för våra vintrar.

Anläggning är kompakt och lättanvänd avloppsanläggning. Biobädden är mycket lättskött och kan installeras på de allra flesta tomter och till med läggas ovan jord om den isoleras.

Anläggningen kräver varken efterpolering eller kostsamma serviceavtal som tradtionella reningsverk.

Godkänd för hög skyddsnivå i alla Sveriges kommuner.

Finns i modellerna för 1 till 2st hushåll samt både för hushåll med enbart BDT vatten och hushåll med både toalett och övrigt vatten.

Själva Biobädden är 240cm lång. 120cm Bredd och 100cm hög. 

Biobädden har 10 års funktionsgaranti.

FANN Roslagen

FANN Roslagen

Snålspolande systemet FANN Roslagen gör det möjligt att installera en vattentoalett även i känsliga miljöer.

Systemet består av en snålspolande vakuum toalett samt sluten tank.

Snitt spolning ligger på ungefär 1/2 liter per gång och på sätt minskar vattenförbrukningen för fastigheten. Perfekt för dig med egen brunn och lågt grundvatten.

Anläggningen passar lika bra för permanent- som fritidsboende.

Toalettvattnet samlas upp i en sluten tank och övrigt vatten från bad-, disk- och tvättvatten leds till en infiltration eller markbädd för BDT.

Systemet kräver inga servicekostnader utan bara slamtömning vid behov som ungefär 1 gång per år och hushåll. 

FANN Pumpbrunn

FANN Pumpbrunn

FANN Pumpbrunn är en färdig brunn med med pump för enskilt avlopp som behöver pumpa efter en slamavskiljare till markbädd alternativt infiltration när självfall inte kan uppnås.

FANN EKOTreat Wifi

FANN EkoTreat

Högsta skyddsnivå utan behov av serviceavtal!

Med FANN EkoTreat WiFi säkerställer att ditt avlopp uppnår kraven för hög skyddsnivå genom fosfor reduktion.

EkoTreat tillsätter fällningsmedel i slamavskiljaren som samlar upp fosforn som sedan klumpas och sjunker till botten. 

För att säkerställa god funktion samt öka livslängden på ditt avloppssystem är det därför viktigt att du ser till så att det alltid finns tillgång till fällningsmedel.

 

FANN In Drän MAX

fann in-drän max

IN-DRÄN MAX är lösningen för större avloppsanläggningar med fler än 5st hushåll.

Fördelen med IN-DRÄN Max är att man inte är låst till en teknisk layout, utan systemet gör det möjligt att hitta kombinationen av lägsta investerings- och driftskostnad utifrån lokala förutsättningar och specifika behov. Passiva system tål stora variationer i belastning över tiden med bibehållen funktion, och är alltså en idealisk lösning i t ex fritidsområden där belastningen kan variera stort under året. Varje IN-DRÄN Max system är unikt.

FANN Funktionsgaranti

Nedan följer en förkortad version av FANN funktionsgaranti.
Se alltid FANN:s hemsida för att läsa den senaste och garantin i helhet.

FANN VA-teknik AB (”FANN”) lämnar 10 års funktionsgaranti för FANNs anläggningar för avloppsvattenrening enligt följande:

Funktionsgarantin gäller till förmån för slutkund

Funktionsgarantin gäller till förmån för slutkund och omfattar att anläggningen, under garantitiden, ger de nivåer på reduktion av föroreningar som anges i bilaga 1 till HVMFS 2016:17 (Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten).

Funktionsgarantin gäller för antingen normal- eller hög skyddsnivå

Funktionsgarantin gäller för antingen normal- eller hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i HVMFS 2016:17.

Vilken nivå som är tillämplig för funktionsgarantin för den specifika anläggningen framgår av anläggningens produktnamn eller på den för anläggningen specifika typritningen.

Funktionsgarantin förutsätter att slutkund

Funktionsgarantin förutsätter att den slutkund som vill göra garantin gällande inom skälig tid från att felet visat sig anmäler detta skriftligen till installatören av anläggningen.

FANNs åtagande

FANNs åtagande enligt funktionsgarantin är att undersöka felet och åtgärda detta inom skälig tid. Åtgärdande får ske genom reparation eller utbyte.

Funktionsgarantin gäller under förutsättning

Funktionsgarantin gäller under förutsättning att:

 • Anläggningen i sin helhet är utförd med produkter från FANN och/eller produkter som rekommenderats av FANN enligt installationsanvisningen.
 • Om man väljer att använda produkter av annan typ eller av annat fabrikat i sin anläggning gäller enbart tvåårig produktgaranti på de delar som levererats av FANN

   

 • Anläggningen är monterad i enlighet med gällande installationsanvisning från FANN

   

 • Drift- och underhåll skötts och journalförts enligt FANNs installationsanvisning

   

 • Att fosforfällningsmedel köps i enlighet med förväntad förbrukning om EkoTreat fosforfällningsenhet finns installerad i fastigheten.
  Kvitton för inköp av EkoTreat fosforfällningsmedel ska kunna uppvisas på begäran.

   

 •  Att hushållsspillvattnets föroreningsinnehåll in i anläggningen (även kallat råvatten) ligger inom de gränsvärden som anges i den såsom ”Branschgemensam definition på vattenkvalitet för att garantier skall gälla” benämnda definition. Definitionen har fastställts av VVS Fabrikanternas Råd i samråd med Maskinentreprenörerna och Svenska Rörgrossistföreningen och finns tillgänglig på www.vvsfabrikanterna.se; och FANN eller av FANN utsedd part får erforderligt tillträde till anläggningen för att undersöka anmälda garantifel.

   

 • Att belastningen inte överskrider eller frångår det anläggningen är dimensionerad för.

Funktionsgarantin gäller inte:

Funktionsgarantin gäller inte:

 • Fel som beror på sedvanligt slitage eller fel orsakade genom yttre åverkan, skadegörelse, markrörelser, felaktig hantering, felaktigt underhåll eller liknande.

   

 • Fel i de delar som är listade som reservdelar i installationsanvisningen eller fel i anslutningsdelar eller liknande komponenter som inte tillhandahållits av FANN. Utbyte och reparation av reservdelar erbjuds av FANN utanför ramen för denna funktionsgaranti.

Funktionsgarantin gäller 10 år från leveransdagen.

Funktionsgarantin gäller 10 år från leveransdagen.